referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lenka
Nedeľa, 4. júna 2023
Grafika Readers Digestu 1998 a 2006
Dátum pridania: 12.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mecho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 052
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Úvod

V tejto práci sa budem venovať porovnávaniu grafickej podoby časopisu Readers Digest Výber. Prvé číslo je z marca 1998. Časopis vychádza mesačne. V tomto období bol v slovenskej mutácii. Druhé porovnávané číslo je z októbra 2006 a je v českej mutácii z dôvodu nevychádzania tej slovenskej. Z toho vyplýva, že medzi jednotlivými číslami je rozdiel osem rokov. Prácu rozdelím do troch častí. V prvej sa budem venovať grafike staršieho čísla, v druhej novšiemu a v tretej porovnám zistené odlišnosti.

Prvá časť

Pri tvorbe grafiky v akomkoľvek periodiku je nesmierne dôležitá prvá strana. Preto som sa rozhodol aj v tomto prípade začať rozvrhnutím titulky. V pravom hornom rohu dominuje graficky stvárnený názov časopisu. Pri ňom sa nachádza údaj o cene a mesiac s rokom, v ktorom dané číslo vyšlo. Na pozadí celej strany sa nachádza tematická fotografia, v našom prípade muža stojaceho na pláži, ktorá sa viaže k článku Hina, kráľovná žralokov. Titulok je uvedený v spodnej časti fotografie aj s údajom strany, na ktorej sa článok nachádza. V ľavej tretine sú okrem spomenutého titulku ešte ďalšie dva. Pod menom časopisu je umiestnený obsah. Ten vypĺňa zvyšný voľný priestor na titulnej strane. Je zoradený chronologicky do stĺpca podľa umiestnenia článkov na stranách od začiatku po koniec okrem niektorých rubrík ako vtipy, citáty a podobne. Tie sú vyňaté a zoradené nižšie. Celú druhú stranu vypĺňa reklama a na tretej je tiráž spolu s rubrikou galéria výberu.

Časopis je formátu A5 a tomu je prispôsobená celá grafická stratégia. Na niekoľkých nasledujúcich stranách sú krátke pravidelné rubriky. Články sú zalamované na dva stĺpce. Číslo strany je uvedené na vonkajšom spodnom okraji. Takmer každý článok sa začína jednou alebo dvoma protiľahlými stranami s fotografiou k textu ako podklad, nadpisom a niekoľkými riadkami textu. Následne je na každej dvojstrane uvedené v smere zľava do prava meno časopisu a dátum vydania na jednej stránke a názov článku s farebným podkladom na strane druhej. Ten slúži na odlíšenie jednotlivých textov pri zatvorenom časopise aj bez listovania. Za väčšinou článkov sú uvedené krátke príbehy od čitateľov na vyplnenie priestoru a pobavenie. Reklamy sa v časopise vyskytuje minimum. Aj z toho mála sú niektoré strany venované priamo propagácii vydavateľstva Readers Digest a jeho produktov. Periodikum je vytlačené na kvalitnom papieri, čo umožňuje aj vysokú kvalitu fotografií. Tých sa v časopise nachádza podľa mňa primerané množstvo. Celkovo je grafika veľmi príjemná na pohľad, neruší človeka pri čítaní, písmo je dosť veľké a vzhľadom na zalomenie do dvoch stĺpcov dobre čitateľné. Celkovo prevažuje text nad fotografiami, ale zodpovedá to zameraniu periodika. Vnútorná strana obálky zozadu je opäť reklamná a na vonkajšej strane v tej dobe Výber uverejňoval zväčšené obrazy z galérie výberu na druhej strane daného čísla.

Druhá časť

Novšie číslo časopisu je už na prvý pohľad odlišné od svojho predchodcu. Jeho slovenská mutácia medzičasom zanikla a distribuuje sa u nás česká. Titulka sa viac – menej prispôsobila trendom dnešnej doby. Zmenilo sa grafické logo časopisu. Je jednoduchšie a výraznejšie. Titulná strana má za podklad žltú farbu s meniacou sa intenzitou. V ľavom spodnom rohu asi na jednu štvrtinu strany je umiestnená tematická fotografia a čiarový kód s dátumom, cenou a internetovou adresou časopisu. Na strane sa tiež nachádzajú nadpisy ťažiskových tém daného čísla. Obsah sa presťahoval do vnútra na druhú a tretiu stranu. Vnútorná časť obálky je venovaná reklame. Na prvej strane je úvodník spolu s malou fotkou autora. Pribudli niektoré nové rubriky a niektoré prirodzene odbudli. Zalomenie textov na dva stĺpce zostalo, pričom mám pocit, že písmo je tučnejšie a o niekoľko desatín bodu menšie. Články sú oživené medzititulkami a zvýraznenými vetami vo veľkosti nadpisov. Tým pádom celková grafika pôsobí na čitateľa dynamickejšie a približuje sa viac periodikám na trhu. Texty sú kratšie, viac poprepletané pravidelnými rubrikami vtipov, citátov a postrehov čitateľov. Obrázkov taktiež pribudlo a sú farebnejšie. Časopis nevsádza už len na fotografie, objavujú sa aj ilustrácie. Obsahovo je približne rovnako zameraný, aj keď mám pocit, že je snaha u vydavateľa pokryť širšiu cieľovú skupinu. Úroveň množstva reklamy sa napodiv nezvýšila, čo hodnotím ako pozitívum. Naproti tomu klesol počet strán a cena narástla o niekoľko desiatok korún. Vonkajšia strana zadnej obálky je venovaná fotografiám v cykle Naša planéta. Vnútorná strana zostala rezervovaná reklame.


Tretia časť – porovnanie

Najväčšie odlišnosti v grafike počas ôsmych rokov nastali práve na titulnej strane, ktorej vývoj trval počas celého obdobia. V podstate sa dá povedať, že išlo o prispôsobovanie sa aktuálnym trendom na trhu periodík daného zamerania. Zmenu loga hodnotím pozitívne, pretože mám pocit, že je dnešnému čitateľovi bližšie a skôr sa s ním stotožní. Aj väčšie množstvo obrázkov, medzititulky a kratšie texty majú podľa môjho názoru dobrý vplyv na celkový výzor periodika. Dnešný čitateľ už nemá záujem „lúskať“ siahodlhý, aj keď zaujímavý text. V globále sa však Readers Digest Výber drží svojej stratégie a v grafike nespravil veľmi agresívne zmeny. Môže to byť aj z toho dôvodu, že verní čitatelia si na ňu za tie roky už zvykli a zmenu by privítali negatívne.
 
Zdroje: Readers Digest výber október 2006, Readers Digest výber marec 1998
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.