referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Školský poriadok
Dátum pridania: 09.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: P1rLo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 516
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
VI. Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa do šatní, po prezutí ihneď opustia priestory školy. Musí platiť zásada, že učiteľ je stále pred žiakmi a nedovolí, aby ho žiaci predbehli.
2. Žiaci odchádzajú domov až vtedy, keď uvedú svoje pracovné miesto do poriadku. Skontrolujú, či je v triede poriadok, či sú zavreté okná, vyložené stoličky a skontrolujú uzavretie vodovodného ventilu. Po odchode z triedy poverení žiaci triedu uzamknú.
3. Žiaci, ktorí chodia na obed, sa krokom presunú do jedálne. Každý ročník si pri jedálni dáva svoje veci na určené miesto.
4. Po odchode žiakov šatniari uzamknú šatne a skontrolujú, či je v nich poriadok. Každý žiak musí mať prezuvky vo vrecúšku zavesené na háčku.
5. Žiaci počas odchodu zo školy dbajú na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel slušného správania. Po skončení vyučovania sa nezhromažďujú pred školou, ale idú najkratšou cestou do miesta svojho bydliska.

VII. Povinnosti samosprávy triedy a týždenníkov

1. Samospráva triedy je volená na daný školský rok. Jej hlavnou úlohou je viesť triedu k dobrej práci v škole i mimo nej, starať sa o dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi. Náplň prác jednotlivých členov samosprávy určuje triedny učiteľ.
2. Na každý týždeň určí triedny učiteľ 2 týždenníkov, maximálne po dobu 2 týždňov.
3. Týždenníci dbajú na disciplínu a poriadok v triede. Dohliadajú, aby sa neporušovali ustanovenia školského poriadku. Dbajú na čistotu v triede a aby sa nepoškodzoval školský majetok. Pripravujú triedu na vyučovanie. Po odchode žiakov zo školy skontrolujú, či si žiaci niečo nezabudli. Cez prestávku utierajú tabuľu, vetrajú, starajú sa o čistotu handry a špongie. Každé poškodenie školského zariadenia alebo stratu osobných vecí žiakov hlásia triednemu učiteľovi. Tak isto hlásia každý priestupok žiakov a zjavné porušovanie pracovnej disciplíny. Pomáhajú vyučujúcemu pri donášaní učebných pomôcok.
4. Oznamujú zástupcom riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa, ak tento nedôjde na vyučovaciu hodinu 5 minút po zvonení.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.