referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Podnikateľský plán - Pekáreň Bánov
Dátum pridania: 31.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: NadaceDuha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 466
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 

Podnikateľský plán je základom každého podniku a každej firmy. V podnikateľskom pláne je presne určené a zapísané ako funguje výroba a ako sú na tom naše financie.

Podnikateľský plán (Business plan)
Podnikateľský plán je nástrojom riadenia podniku pri zabezpečovaní jeho zámerov a cieľov jeho rozvoja.
Podnikateľský plán:

 • stanovuje ciele podniku na určité časové obdobie (plánovacie obdobie)
 • zahŕňa všetky aktivity a opatrenia podniku zamerané na dosiahnutie týchto cieľov

Podnikateľský plán pozostáva z niekoľkých častí:

 • Prehľad – súhrnná charakteristika
 • Charakteristika podniku
 • Ciele podniku
 • Trhy a konkurencia
 • Marketing
 • Výroba
 • Organizácia a manažment
 • Finančné hospodárenie
 • Dodatky a prílohy

Prehľad – súhrnná charakteristika
Úvodná časť podnikateľského plánu podáva základné charakteristiky o predmete podnikania, t.j. informácie o výrobkoch a službách, ktoré podnik chce realizovať na trhu. Prehľad je zhrnutím zámeru podnikania a vypracúva sa spravidla až v konečnej fáze zostavovania podnikateľského plánu.

Prehľad by mal obsahovať:

 • stručnú charakteristiku podnikateľského zámeru
 • predpokladaný obrat z predaja výrobkov alebo služieb a očakávaný zisk
 • finančné požiadavky na zabezpečenie podnikateľského zámeru

Charakteristika podniku
Je východiskom pre tvorbu podnikateľského plánu a poskytuje informácie o podniku z hľadiska vývoja až po zhodnotenie jeho súčasného postavenia na trhu. Definuje právnu formu podnikania, výrobné zameranie podniku s definovaním súčasného výrobného programu i jeho zabezpečenia.

Charakteristika podniku by mala byť spracovaná takto:

 • chronologický vývoj podniku
 • súčasný stav podniku
 • prehľad o existujúcich výrobkoch a trhoch
 • majetok podniku, štruktúra kapitálu

Trhy a konkurencia

Táto časť podnikateľského plánu je zameraná na analýzu trhu a konkurencie. Analýza trhu je vlastne analýzou prostredia, v ktorom podnik chce pôsobiť a zabezpečiť úspešný rozvoj.

V zmysle tohto cieľa je potrebné analyzovať:

 • súčasný stav
 • zákazníkov a predpokladané zákazky
 • ďalší vývoj trhu
 • najdôležitejších domácich a zahraničných konkurentov a ich konkurenčnú stratégiu
 • silné a slabé stránky výrobkov a služieb

Výroba

Je vecnou časťou podnikateľského plánu, kde by mal byť opísaný výrobný zámer podniku. Táto časť by preto mala byť zameraná na:

 • výrobný proces
 • výrobné kapacity, zmennosť
 • dodávateľov
 • výrobné náklady, kalkulácie

Organizácia a manažment

Táto časť podnikateľského plánu by sa preto mala sústrediť na:

 • organizáciu podniku, právomoc a zodpovednosť
 • personálne zabezpečenie

Finančné hospodárenie

Táto časť podnikateľského plánu má byť vypracovaná dôsledne a zodpovedne a má obsahovať:

 • súvahu – poskytuje informácie o aktívach (majetku) a pasívach (záväzkoch) podniku
 • výkaz ziskov a strát – poskytuje prehľad o predpokladanom vývoji výnosov, nákladov a zisku
 • výkaz cash-flow – obsahuje prehľad o finančných tokoch v podniku
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Učebnica – Podniková ekonomika pre 2 a 4 ročník OA - 5. časť, 1998, Odborná učebnica – Technológia pekárskej výroby
Súvisiace linky
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.