referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Využitie pohybových hier vo futbale
Dátum pridania: 13.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: koty
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 417
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Poslední majú loptu. Na pokyn ju prihrávajú predposlednému, ten ďalšiemu, až sa lopta dostane k prvému a ten zakončuje streľbou na bránu. Vyhráva družstvo, ktoré prvé vystrelí na bránku. Druhá variant tejto hry je, že sa nezakončuje streľbou na bránku, ale prvý hráč ju prihráva naspäť. Vyhráva družstvo, ktoré si prvé dokáže prihrať tam aj späť.
6. Nedaj loptu strednému – bago (prihrávky, zdokonaľovanie)
Päť alebo šesť hráčov stojí v kruhu a prihráva si loptu. V strede kruhu sa pohybuje stredný a usiluje sa dotknúť lopty. Ak sa mu to podarí, vymení ho hráč, ktorý si loptu prihrával. Hráči sa vymenia aj vtedy, keď niekomu ujde lopta mimo kruhu. Hru sťažujeme predpísaným spôsobom prihrávky, počtom dotykov s loptou a počtom stredných.
7. Na desať prihrávok (prihrávky, zdokonaľovanie)
Dve družstvá s počtom 5 až 10 hráčov hrajú proti sebe vo vymedzenom území. Hru začína družstvo spoza autovej čiary. Hráči si nahlas počítajú a usilujú sa prihrať si 10 ráz, za čo družstvo získa 1 bod. Súper bráni dovoleným spôsobom a snaží sa dotknúť lopty. Ak sa mu to podarí, rozohráva spoza najbližšej čiary a znovu sa snaží prihrať si 10 ráz. Počet prihrávok môžeme meniť. Hrá sa na čas alebo do určitého počtu bodov.
8. Futbalový slalom (vedenie lopty, zdokonaľovanie)
Družstvá súťažia vo vedení lopty po hustej slalomovej dráhe zostavenej z tyčiek, kužeľov .. Prekážky hráč obchádza striedavo z ľavej a pravej strany. Späť vedie loptu po tej istej dráhe. Ďalší čaká, až kým lopta neprejde štartovú čiaru. Víťazí rýchlejšie družstvo.
9. Štafeta s tromi loptami (vedenie lopty, zdokonaľovanie)
Družstvá stoja v zástupoch, prví majú 3 lopty. Na povel vybehnú k méte. Dve plné lopty a futbalovú loptu vedú okolo méty. Po obehnutí méty sa vrátia a lopty odovzdajú ďalšiemu. Obmena: hráč jednu loptu nesie a do dvoch kope. Víťazí družstvo, ktorého prvý člen dostane opäť všetky lopty.
10. Strážnik uličky (vedenie lopty, zdokonaľovanie)
Uprostred hracej plochy vymedzíme 5 až 6 m širokú uličku. Hráči vedú loptu a uličkou prechádzajú s loptou na nohe. Dvaja – traja strážnici sa im snažia loptu odobrať. Po uplynutí stanoveného času sa hodnotí, ktorý zo strážnikov alebo z hráčov je najúspešnejší. Použitá literatúra

Argaj G.a kolektív: Pohybové hry
Univerzita Komenského, 2001
Kačáni L.: Futbal – teória a prax hernej prípravy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.