Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Swot analýza

Podnik: FitnessCentrum Žilina

Podnik, ktorý mám v pláne založiť bude orientovaný na poskytovanie športového a relaxačného vyžitia. Návštevníci si budú môcť vybrať zo širokej škály ponúkaných služieb. Naším hlavným cieľom bude spokojnosť našich zákazníkov. Preto na každú službu zaručujeme 100% kvalitu.

Silné stránky podniku:

 • podnik, v ktorom sa budú realizovať služby bude umiestnený na otvorenom priestore tak, aby mali k nemu prístup aj ľudia prichádzajúci z väčších vzdialeností.
 • charakteristickým znakom tohto športového zariadenia bude klimatizované prostredie, ktoré podobné zariadenia tohto druhu v Žiline nemajú.
 • v pláne máme aj zaradenie vysokofunkčných posilňovacích strojov, ktoré budú spĺňať tie najvyššie estetické hľadiská, budú rešpektovať kineziologické, antropomotorické, medicínske i biomechanické charakteristiky vyhovujúce od rekreačného po vrcholový rámec telesnej prípravy. V aeróbnej sekcii posilňovne bude dominovať značka Technogym – svetová jednotka kardioprístrojov – pomocou ktorej budú mať návštevníci možnosť budovať vytrvalosť. K dispozícii sú pripravené bežecké pásy, stepre, stacionárne bicykle a iné zariadenia od tejto firmy.
 • súčasťou Fitness centra bude aj poskytovanie doplnkovej výživy od renomovaných svetových výrobcov.
 • v tomto zariadení nájdu návštevníci nadštandardné služby v podobe vedenia prípravy osobnými trénermi, zhotovovanie tréningových, dietetickývh plánov a odborné konzultácie. Ochotný personál zložený okrem iného z vysokoškolsky vzdelaných odborníkov bude pripravený pomôcť a poradiť v tréningovom procese.
 • súčasťou dlhodobého plánu je rozšírenie cvičebnej plochy a v určitých hodinách spustenie kardioprogramu – za odbornej spolupráce s kardiológom –aj pre rekonvalescentov sa kardiovaskulárnymi koplikáciami a inými civilizačnými ochoreniami.
 • športové zariadenie bude pozostávať z: - posilňovne
 • aerobikovej sály
 • solária
 • fit-baru s občerstvením
 • zázemia (soc. zariadenia, štane, sprchy)

Slabé stránky podniku: - cenovo náročnejšie služby

 • nedostatok financií
 • v spoločenskom ponímaní Žilina slabá stránka

Príležitosti: - vznik pracovných miest, na začiatku chcem investovať do podniku čo najviac, aby sa mi moje investíce neskôr vrátila a aby som dosiahla zisk. Ide mi najmä o dosiahnutie dobrého mena na trhu.

Hrozby: - možné ohrozovanie podniku konkurenciou, vtedy bude potrebné zlepšiť služby a stratégiu podniku, ktorá bude založená najmä na pracovníkoch. Mali by mať radi svoju prácu a svojou ochotou priťahovať zákazníkov.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk