referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Profesiografia hasiča
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: supip
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 484
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

VŠEOBECNÁ CHARAKTER. PROFESIE:
- hasič a. s. ŽP

POPIS OBSAHU PRAC. ČINNOSTI:
- denný poriadok pre 12 hod. pracovnú dobu:
600 – 630 => nástup zmeny, organizačné zaradenie, preskúšanie techniky
730 – 1200 => odborná príprava, plnenie ďalších úloh podľa potreby
1200 – 1400 => prestávka
1400 – 1600 => hospodárske práce, údržba a oprava techniky, výstroja a výzbroja
1700 – 1800 => príprava k striedaniu zmeny

SÚHRN PRACOVNÝCH POVINNOSTÍ:

 1. Vykonávanie záchrany osôb, ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov.
 2. Vykonávanie záchrany zvierat a majetku ohrozených požiarom.
 3. Vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách.
 4. Poskytovanie pomoci podľa svojich možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri mimoriadnych udalostiach.
 5. Zabezpečovanie akcieschopnosti hasiacej techniky, a jej vecných prostriedkov, zriaďovanie odborných služieb.
 6. Vykonávanie odbornej prípravy v určenom rozsahu.
 7. Ohlasovanie okres. riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác, počas živelných pohrôm o iných mimoriadnych udalostiach.
 8. Vypracúvanie a vedenie dokumentácie hasiacej jednotky.
 9. Vykonávanie pomocných prác v rámci a.s.

PRACOVNÉ PODMIENKY:
Sú vytvorené dobré podmienky pre vzdelávanie, školenie, v pravidelných intervaloch sa opakujú preškoľovania a skúšania, práce vo výškach, proti plynová ochrana. Výborné sú podmienky aj pre rozvoj fyzických zdatností (ako je posilňovňa a ihrisko s prekážkovou dráhou). Výstroje a výzbroje do zásahov sú poskytnuté na najvyššej úrovni.

POŽIADAVKY NA PRACOVNÍKA:

 • odborná príprava: - teoretická príprava
 • praktický výcvik
 • telesná príprava

Na nástup do zamestnania musí byť ukončené úplné stredné vzdelanie a musí byť absolvovaná polročná hasická škola.

 • psychická príprava: -každý pracovník musí mať absolvované psychotesty.
 • fyzická príprava: - tvorí ju všeobecná a špeciálna telesná príprava zameraná na zvýšenie fyzickej zdatnosti a rozvoj pohybových vlastností zodpovedajúcich charakteru činnosti pri zásahu jednotiek požiarnej ochrany.

POPIS POSTAVENIA PROFESIE V SPOLOČNOSTI:
Hasiči si vytýčili za cieľ pomáhať ľudu svojou prácou. Vedia prinášať obete pri tých, ktorí sú postihnutí nešťastím a položiť aj svoje vlastné životy pre to, aby chránili majetok a životy ľudí. V týchto situáciách sa od príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany vyžaduje vysoká organizovanosť a odvaha. Jedným z nedostatkov predchádzajúcej právnej úpravy bolo, že neumožňovala ocenenie mimoriadnych prejavov odvahy pri zdolávaní požiarov. Dnes sa už udeľujú peňažné alebo vecné dary v súvislosti so záchranou života a majetku pred požiarmi. Okrem toho na ocenenie odvahy a obetavosti pri zdolávaní požiaru alebo inej mimoriadnej činnosti sa udeľuje medaila Za hrdinský čin.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.