Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hygiena duševnej činnosti

Pohodu a zdravie človeka výrazne ovplyvňuje okolie (najmä vzduch,voda)a spôsob života.

Svetlo a vzduch,jedlo a pitie,prácu a odpočinok,spánok a bdenie,činnost mysle treba dávkovat tak,aby v ludskom tele bola harmonia.Táto myšlienka bola nielen súčastou životnýchpravidiel antických Grékov,ale jestvuje v pravidlách osobnej hygieny a životosprávy dodnes.Zivotospráva výrazne ovplyvňuje zdravie človeka.Pre duševnú hygienu a duševné zdravie je dôležité vyhýbat sa škodlivinám,ako je napr.pitie alkoholu alebo užívanie omamných látok,a vediet vhodným spôsobom relaxovať.

Súčastou duševnej hygieny je sebapoznanie a správne začlenenie do spoločnosti.Pre duševné zdravie je dôležitá duševná rovnováha a pestovanie povahových vlastností.ktoré umožňujú vyhýbat sa nedorozumeniam medzi ludmi alebo ich aspoň vhodne riešit.dôležité je striedat prácu s odpočinkom.Neprimerané úlohy a ciele a nemožnost ich splnit vedú k poruchám duševného života aj vnútorných orgánov.Ide o stres.Ten však nemožno zdolat alkoholo,ani inými drogami.Človek má žit tak,aby si po celý život zachoval zdravie a duševnú sviežost.

Režim dňa by mal zahŕňat prácu a oddych.pre obnovu duševných a telesných síl je dôležitý spánok.Po duševnej práci treba zaraďovať aktývny odpočinok,napr.šport,prácu v záhrade.Po namáhavej telesnej práci zasa napr.čítanie knihy a pod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk