Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prevádzka, obsluha, manipulácia s lietadlami

Obsah:

Technická prevádzka (vývojové etapy - 2) a obsluha lietadiel, manipulácia s lietadlami v prevádzke (premiestňovanie, kotvenie, plnenie PHM, spúšťanie motorov, čistenie, príprava lietadla k let (predletová, medziletová, poletová)

Technická prevádzka lietadiel

Históriu môžeme rozdeliť na dve etapy:

 1. etapa – vývoj a výroba lietadla
  * ideové návrhy, predbežné projekty, aerodynamické výpočty, skúšky, konštrukčné spracovanie, pevnostné výpočty, výroba + praktické skúšky prototypu, vývojové a výrobné procesy, predanie hotového lietadla prevádzkovateľovi.
 2. etapa – vlastná prevádzka začítajúca zavedením lietadla do prevádzky, plnenie prevádzkových úloh a končí vyradením lietadla z prevádzky.
  Ciel výrobcu: vytvorenie dokonalého stroja, schopného naplno slúžiť danému účelu.
  Ciel prevádzkovateľa: najlepšie využiť tento stroj pre hospodárnu a bezpečnu prevádzku.
  Tieto dve osoby navzájom spolupracujú – každý pozná svoju časť problematiky v danej oblasti.

Technická obsluha lietadiel

 • je súbor činností súvisiacich s manipuláciou s lietadlami v prevádzke a pri prevádzaní technického ošetrenia lietadiel.
  Materské a preletové letiská - bežné prehliadky a odstraňovanie závad
 • doplňovanie prevádzkových a PHM, výmena/oprava poškodených dielov
 • tieto prehliadky trvajú krátku dobu a ich rozsah je stanovený predpisom pre údržbu konkrétneho typu lietadla
  Manipulácia s lietadlami v prevádzke

1.Premiestňovanie lietadiel:

Riadi sa všeobecnými zásadami, zvláštnosti (uvedené v typových prílohách predpisov) aby sa predišlo poškodeniu lietadiel pri zaistení bezpečného pohybu po letiskovej ploche.
Robí sa v týchto prípadoch:

 • z miesta parkovanie na odbavovaciu plochu pred letom a po prílete
 • z miesta parkovanie k prevedeniu údržby a späť
 • pri vytlačovaní lietadla z odbavovacej plochy pri státi „nose in“
 • pri vyprošťovaní

Používajú sa ťahače s technickými parametrami odpovedajúcimi hmotnosti vlečených lietadiel.
Vlečné zariadenia sú špeciálne konštruované a opatrené poistnými čapmi.
Počet pracovníkov je závislí od hmotnostnej kategórie lietadiel a stanovený normou
Pri vlečení je v pilotnej kabíne pracovník, kt. v prípade potreby ovláda brzdy.
Spôsoby vlečenia lietadiel:

 • vlek přídi lietadla dopredu
 • vlek zádi lietadla dopredu
 • odtlačovanie lietadla s ojom uchyteným na příďovom podvozku

Rýchlosť pri vlečení lietadiel po betónovej dráhe:

 • max 5 km/hod – tesná blízkosť objektov, otáčky, odtlačovanie lietadiel zadnou časťou dopredu s pracujúcimi motormi
 • max 15 km/hod – vlečenie medzi objektami
 • max 20 km/hod – vlečenie v priamom smere

Rýchlosť je prisposobená stavu dráhy a poveternostným podmienkam.
Pred vlečením je potrebné zaistiť:

 • kontrola stavu vlečného zariadenia
 • odpojenie systému riadenia prednej nohy
 • odstránenie všetkých agregátov a prostriedkov od lietadla
 • kontrola stlačenia tlmičov podvozku a pneumatík
 • kontrola zaistenia zámkov podvozku
 • uzemnenie lietadla
 • zapnutie palubnej siete lietadla pre vlečenie
 • kontrola tlaku v systéme bŕzd
 • otvorenie okna v pilotnej kabíne
 • odstránenie špalkov od podvozkových kôl
 • odbrzdenie parkovacej brzdy

2.Kotvenie lietadiel:

Pri dlhšom státí pri silnom vetre pomocou lana, reťazí pripevnených ku kotvovým závesom na spodnej strane krídel, zapne sa parkovacia brzda, zablokuje sa kormidlo a lietadlo je uzemnené.
Blokovanie kormidiel – elektrický systém ovládaný z pilotnej kabíny
Uzemnenie lietadiel – oceľové laná upevnené na nohách podvozku dotýkajúcich sa zeme a predávajú statický náboj.
Pri kotvení sa postaví lietadlo proti vetru. Vstupné kanály motorov a ostatné otvory sú chránené pred poškodením prachom, atmosferickými zrážkami, predmetmi.
Kotvia sa len malé lietadlá, veľké len pre zvýšenie bezpečnosti státia (podvozkové špalky)
Pri kotvení na nespevnených plochách sa využívajú závrtné kotvy.

3.Plnenie leteckých pohonných hmôt:

Letecký benzín – horľavina prvého stupňa
Palivo pre triskové motory – horľavina druhého stupňa
V atmosferických podmienkach dochádza k odparovaniu LPH a k miešaniu par so vzduchom, vytvára sa v nádržiach lietadiel, plniacich vozoch a v ich okolí ľahko zápalná zmes (stačí elektrická iskra).Preto sa dodržujú normy, postupy pri výstavbe zariadení na skladovanie LPH.

Plnenie LPH do lietadiel – mobilné cisterny, hydrantový systém pomocou prečerpavacích vozov (dispenzery).
Vlastné plnenie lietadiel:
-spádom z hornej strany krídla – horné plnenie (dlhá doba plnenia, poškodenie poťahu krídiel, úrazy personálu, možnosť vniknutia vody do nádrže – prší)
-tlakom pomocou tlakovej plniacej prípojky – dolné plnenie (tlak 0,25 – 0,50 Mpa, musí byť zapnutá palubná sieť lietadla pre napájanie systému palivovej automatiky)
Pred plnením – kontrola akosti paliva podľa atestátu, vzorky na obsah mechanických nečistôt a vody (vizuálne, hydrodetektory- sfarbia vodu), kontrola uzemnenia lietadla, plniacej cisterny a rýchlospojky, musia sa tu nachádzaj aj protipožiarne prostriedky.
Proti zamrznutiu sa pridáva do paliva chemická zmes – kapalina I
Po naplnení sa po 15 min prevádza odkalenie palivových nádrží a kontrola kvality odkaleného paliva.

V dobe plnenia je zakázané:
 • spúšťanie motorov
 • zapínať elektrické vybavenie lietadla, kr. nie je nutné k plneniu
 • pracovať s rádioprímačmi a rádiolokátormi
 • používať svetiel nepovolených z bezpečnostného hľadiska

Neplní sa v čase búrky.

4.Spúšťanie motorov:

Prevádza sa za účelom prevedenia letu, prevereniu motorov (údržba na zemi)
Spúšťanie piestových motorov:

 • pretočením vrtule ručne
 • spustenie klikou pomocou prevodu ručne
 • spustením stlačeného vzduchu
 • elektrickými spúšťačmi (pretočením, zotrvačníkom)

Spúšťanie prúdových lietadiel:

 • spúšťače pre turbínové motory
 • elektrické štartéry (dynamoštartér)
 • urbínové spúšťače (turbínové motory- malé a spojené s rotorom motoru prevodovkou a hydraulickou spojkou, samostatné turbíny s cudzím zdrojom slačeného vzduchu – vysoké otáčky, spojené s rotorom hlavného motora pomocou prevodovky, k turbíne je privádzaný stlačený vzduch/plyn od palubného/pozemného zdroja

Systém spúšťania zabezpečuje:

 • automatické spúšťanie motorov na zemi a rozbeh na voľnobežné otáčky
 • studené pretočenie motora
 • spustenie motora za letu

Pred spúšťaním motorov sa zaisťuje:

 • odobratie všetkých krytov
 • kontrola oleja, motora, vstup lopatiek kompresoru a turbíny
 • kontrola ľahkosti pretáčania motora
 • pri nízkych teplotách ohriate oleja, chladiče, palivových agregátov
 • odstránenie predmetov pred/za motormi nepotrebnými k ich spusteniu
 • kola podvozku, zabrzdenie lietadla
 • neprítomnosť osôb v nebezpečných priestoroch
 • protipožiarne prostriedky

Odstraňovanie námrazy:

 • mechanicky, chemicky, horúcou vodou, teplým vzduchom
 • ochranná vrstva chráni povrch lietadla 2 – 4 hodiny
 • po odmrazení je potrebné skontrolovať či nedošlo k zatečeniu vody, snehu do lietadla (ohrozenie funkcie systému lietadla)

5.Čistenie lietadla:

 • má význam v oblasti etickej, reklamnej, ochrannej proti korórií, ovplyvňuje letové výkony(čistota – nižšia spotreba LPH)
 • od hmyzu, spaliny, unikajúcich prevádzkových hmôt
 • vykonávané v leteckých spoločnostiach pre mytie a čistenie lietadiel na odstavnej ploche mimo hangár, v hangarovej hale, umývacie boxy.

Úroveň technológie a organizácie práce ovplyvňuje:
vybavenosť pracoviska
rozmery lietadiel
veľkosť lietadlového parku
klimatické podmienky
vodohospodárske normy

 • na čistenie povrchu lietadiel sa využívajú štandardné zariadenia (montážne schody, lávky, gondoly), špeciálne zariadenia (polodoky, vysúvacie plošiny, mycie automaty), mopy, kartáče, leštiče, vysokotlakové zariadenia (viacúčelová) na postrek prúdom vody o tlaku 6 Mpa a teplote 80oC, čistiace prípravky nepoškodzujúce povrch (strata lesku, náteru)
 • po čistení sa ešte leští na vyhladenie povrchu(lesk, ochranný film pred poveternostnými vplyvmi) prípravkami voskovými alebo tukovými

Čistenie a upratanie kabíny :

 • materské a preletové letisko
 • čistenie sedačiek, podlahy, kobercov, odkladacích políc, šatní, toaliet, doplnenie hygienických potrieb
 • obsluha vodovodného+toaletného systému lietadiel, dezinfekcia kabín a nákladových priestorov

6.Kompenzovanie, váženie, nivelovanie, skladovanie lietadiel

Príprava lietadiel k letu

Ide o činností predstavujúce základný stupeň údržby, tvorí ju ošetrenie :

 • pred letom
 • po lete
 • pri prelete

Predletová príprava:

 • pred prvým letom každého letového dňa
 • previerka systémov a zariadení lietadla
 • vizuálna kontrola a jeho časti
 • kontrola stavu a nahustenia pneumatík
 • kontrola tlmičov podvozkových nôh
 • kontrola funkcie systémov a ich testnosť
 • kontrola množstva prevádzkových hmôt a pohonných hmôt
 • úplnosť vybavenia lietadla
 • kontrola nastavenia prístrojov a zariadení – funkčnosť, správnosť
 • odkalovanie palivových nádrží a kontrola akosti paliva
 • odstránenie z povrchu sneh, ľad
 • klimatizácia kabín

Preletová prehliadka:

 • na lietadle medzi jednotlivými pristániami a vzletmi na preletovom letisku
 • vizuálna kontrola lietadla
 • kontrola jeho častí a systému
 • kontrola množstva prevádzkových a pohonných hmôt
 • odstraňovanie závad nahlásených posádkou a pri prehliadke

Poletová prehliadka:

 • po vykonaní posledného letu
 • kontrola lietadla a jeho častí (namáhané za letu a pristátia)
 • kontrola stavu pneumatík, bŕzd, tlmičov podvozku, bočných kmitov
 • kontrola podvozkových nôh a pracovných valcov
 • kontrola stavu prevádzkových a pohonných hmôt, tesnosť systému
 • kontrola funkčnosti prístrojov a vybavení v kabíne posádky a cestujúcich
 • kontrola vodovodného systému
 • odstránenie hlásených a zistených závad
 • zabezpečovacie práce pre státie lietadla

Odbavenie lietadla k letu:

Odbavovací proces dopravného lietadla pozostáva z úkonov ktorých počet a náročnosť je závislá na veľkosti a technických nárokoch konkrétneho typu lietadla.

Náročnosť procesu sa zvyšuje s požiadavkami na minimálnu dobu jeho travania.
Na základe odbavovacieho procesu môžeme určiť či ide letisko východzie, preletové, cieľové.
Pre jednotlivé typy konkrétneho lietadla sú zostavované podrobné harmonogramy.
Výstup a nástup cestujúcich (od ich množstva, finančnej stánky, celkovej dispozície)– mobilné schody, teleskopické nástupné chodby, pojazdné čakárne

Vykládka a nakládka batožiny, pošty, tovaru – časovo najnáročnejšie (veľký objem za krátku dobu vybavený) – pomocou vertikálne a horizontálne pracujúcich zariadení, palety, kontajnery.
Zásobovanie palubného bufetu – špeciálne vozy na prepravu hotových jedál v boxoch do lietadla
Zásobovanie pitnou vodou – cisterny
Upratanie kabíny pre cestujúcich, čistenie lietadla – špeciálne služby


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk