Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tenis

Obsah

1.obsah
2. úvod
3. základne pravidla
4.údery
4.1.forhend
4.2.bekhend
4.3.bekhendový volej
4.4.forhendový volej
4.5.podanie
4.6.return
4.7.smeč
5.svetové turnaje
5.1.grandslamové
5.2.Davis cup
5.3.Fed cup

Úvod

Tenis vznikol okolo 15. storočia vo Francúzsku. Do roku 1870 sa nepovažoval za šport. Prvé tenisové majstrovstvá sa uskutočnili v júli 1877 v All England Crocquet and Lawn Tenis Clube v londýnskom Wimbledone. Prvé finále mužskej dvojhry sledovalo asi 200 ľudí. V súčasnosti centrálny dvorec vo Wimbledone pojme viac ako 15 000 ľudí. Tenis je hra ktorú môžu hrať dvaja alebo štyria hráči. Hráči hrajú raketou. Najstarším a najdôležitejším tenisovým podujatím jednotlivcov je šampionát v All England Crocquet and Lawn Tenis Clube vo Wimbledone v Londýne. Zo Slovenska nás v svetovom tenise reprezentujú z mužov Karol Kučera, Dominik Hrbatý, Ján Krošlák, Karol Beck, Michal Mertiňák a zo žien Daniela Hantuchová, Janette Husárová, Henrieta Nagyová, Martina Hingisová.

Základné pravidlá

Tenisový dvorec
Tenisový dvorec je obdĺžnik 23,77 m dlhý a 8,23 m široký uprostred predelený sieťou zavesenou na povraze alebo na kovovom lanku. Ak sa kombinovaný dvorec pre dvojhru a štvorhru použije na dvojhru, sieť musí byť vo výške 1,07 m podopretá dvoma stĺpikmi nazývanými žŕdky pre dvojhru. Sieť musí by stále napnutá, aby úplne vypĺňala plochu medzi oboma stĺpikmi. Výška siete v strede je 0,91 m. V tomto mieste musí byť sieť pevne stiahnutá bielim popruhom.

Loptička
Lopta musí mať jednotný povrch a bielu alebo žltú farbu. Priemer lopty je 6,35 cm až 6,67 cm. Jej hmotnosť je 56,7 g.

Raketa
Raketa je dlhá 81,82 cm a široká 31,75 cm.

Podanie
Podávajúci stojí pri podaní striedavo na pravej a ľavej polovici dvorca, pričom každý gem začína z pravej strany. Podávaná lopta musí ešte predtým, ako ju prijímajúci vráti, prejsť ponad sieť a dopadnúť na zem v uhlopriečnom podania, alebo na niektorú z čiar tohto poľa. Podávajúci hráč sa smie nohou dotknúť iba územia za základnou čiarou.

Druhé podanie
Druhé podanie sa podáva z tej istej strany ako prvé podanie.

Poradie podávajúcich
Podávajúci sa striedajú po každom geme. Kto podával prijíma, kto prijímal podáva.

Striedanie strán
Hráči si vymieňajú strany po ukončení prvej, tretej, piatej a každej ďalšej nepárne hry v každom sete. V každom ďalšom sete sa strieda po ukončení prvej a každej nepárnej hry.

Kedy hráč stráca loptu
Hráč stráca loptu, ak sa mu nepodarí vrátiť loptu skôr než dopadne dvakrát za sebou. Ak sa mu nepodarí vrátiť loptu cez sieť, alebo ak dá aut. Ak sa dotkne hocijakou časťou tela alebo oblečenia čo má na sebe loptičky.

Lopta na čiare
Ak dopadne lopta na čiaru, ohraničujúcu dvorec, posudzuje sa tak, ako keby dopadla na dvorec.

Rátanie stavu
Ak hráč získa prvý bod, jeho skóre sa označuje číslom 15; ak získa druhý bod, jeho skóre je 30; po získaní tretieho bodu je skóre 40. Ak potom získa aj štvrtý bod, získava celú hru. Výnimku tvorí iba prípad, keď obaja hráči majú po troch bodoch. Vtedy nastáva zhoda. Získaním nasledujúceho bodu si hráč vybojuje výhodu. Ak ten istý hráč získa aj další bod, vyhráva hru. Ak tento bod získa jeho súper, opäť nastane zhoda. Tak sa pokračuje dovtedy, kým jeden z hráčov nezíska bezprostredne po zhode dva body za sebou. Tým vyhráva hru.

Rátanie stavu v sete
Set vyhráva hráč (alebo hráči), ktorý prvý získa šesť hier, pričom musí vyhrať najmenej o dve hry viac ako jeho súper. Ak je to potrebné, set sa predĺžuje dovtedy, kým sa tento rozdiel nedosiahne. Ak sa to oznámi pred zápasom, namiesto spôsobu opakovanom v predchádzajúcom odstavci možno použiť systém skrátenej hry
(tie-break). V takomto prípade treba uplatniť nasledujúci postup:

Systém skrátenej hry možno uplatniť za stavu 6:6 v ktoromkoľvek sete okrem tretieho setu trojsetového a piateho setu päťsetového zápasu. V týchto prípadoch treba hrať set s výhodami - pravda, ak sa pred zápasom nerozhodlo a neohlásilo inak.
Pri skrátenej hře platia tieto zásady:
Hru a set získavá hráč, ktorý prvý dosiahne sedem bodov pričom medzi ním a súperom musí byť dvojbodový rozdiel. Ak obaja majú po šiestich bodoch, v hre pokračujú dovtedy, kým sa tento rozdiel nedosiahne. Pri skrátenej hre sa používa rátanie podľa postupnosti prirodzených čísel. V hre o prvý bod je podávajúcim hráč, ktorý bol na rade. V hre o druhý a tretí bod je podávajúcim jeho súper. Potom sa
obaja hráči pri podaní striedajú po dvoch bodoch, až kým sa
nerozhodne, kto vyhráva hru a set. Každé podanie - už od prvého bodu sa musí zahrávať striedavo z pravej i ľavej strany dvorca, pričom podávajúci začína z pravej strany. Hráči si vymieňajú strany po každých šiestich bodoch a po skončení skrátenej hry.


Maximálny počet setov
Maximálny počet setov v zápase je päť, ak však hrajú v stretnutí ženy, tak tri.

Prestávky na oddych
Pri striedaní strán môže uplynúť najviac 1 minúta a 30 sekúnd. Po ukončení setu je táto prestávka dlhá 3 minúty.

Údery

Forhend

Prvým základným úderom a vôbec prvým pohybom každého, kto chytí do ruky tenisovú raketu, je forhend. Ak vidíme, že lopta zasiahnutá súperom letí na našu forhendovú stranu, začíname náprah. Pravou nohou ukročíme zo základného postavenia a pravú pažu vedieme takmer vodorovne vzad. (Najma začiatočníci robia spočiatku jed noduchší nápřah.) Ľavá ruka ešte kúsok vedie raketu podopretú v krčku, čím napomáha vytočenie trupu a ramien do pozície ľavým bokom k sieti. Špička rakety smeruje k zadnému oploteniu dvorca. Lakeť je pokrčený neďaleko od tela. Uvoľnenú ľavú pažu nasmerujeme k prilietajúcej lopte. Hmotnosť tela prenášame na pravú nohu. Ľavá noha je uvoľnená, ťažisko tela znižujeme pokrčením kolien.V nápřahu ruka s raketou opíše málu slučku a pokračuje vpřed pod loptu. Ľavá paža sa začína pohybovať vedno s pravou, čím pomáha udržiavať rovnováhu. Hmotnosť tela prenášame z pravej nohy na ľavú. Smer úderu udáva os ramien. Pohyb ruky s raketou sa zrýchľuje, stisk zápastia sa spevňuje, hlava rakety je približne na úrovni zápestia. Loptu zasiahneme pred osou tela vpravo, ideálne vo výške pasa. Ruka s raketou sa pohybuje proti lopte v čo najdlhšom úseku, čím sa zvačšuje presnosť zásahu lopty.Pravé rameno dvíhame dopredu nahor a raketou pri pevnom zapásti udrieme do lopty ako predĺženou dlaňou. Zakrútením sa trup dostáva do čelnej pozície. Súčasne s úderom napíname kolena. Paža sprevádza loptu pohybom v smere úderu a potom nahor. Pohyb zápastia pravej ruky sa napokon končí vo výške ľavého ramena a plocha rakety zvislo. Hmotnosť tela sme preniesli celkom na ľavú nohu, pravá sa opiera špičkou o zem, čím vyrovnává stabilitu.

Bekhend

Bekhend je úderom prirodzenejším ako forhend. Zo základného posavenia vytáčame ramená a trup doľava, pričom zaujmeme viac ako bočné postavenie. Kolená mierne pokrčíme. Zároveň sa otáčame na špiče chodidla ľavej nohy, potm ňou ukročíme a prenesieme hmotnosť tela. Náprah vedieme vo výške pása ruka s raketou je mierne pokrčená v lakti. Lakeť sa nachádza pri tele, alebo ešte viac za telom. Ľavá ruka podopiera raketu v krčku, pravou zmeníme držanie na bekhendové. Paža s raketou smeruje miernym oblúkom pod loptu a plynule sa napína. Pohyb vychádza z predlaktia. Hmotnosť tela sa prenáša na pravú nohu. Tesne pred zásahom spevníme zápästie a stisk rakety. To umoní zvíšiť presnosť a rýchlosť úderu. Loptu zasiahneme ešte ďalej pred osou tela ako pri forhenede. Os ramien ukazuje v smere letu lopty a ruka je napnutá, akoby v sadrovom obväze. Hlava rakety sa nachádza nad zápästím. Pri pretiahnutí úderu je hmotnosť celkom na pravej nohe, kým ľavá sa špičkou dotýka dvorca. V záujme dobrej stability sme v miernom stoji rozkročknom.Vystretá paža s raketou sprevádza loptu v smere letu a zápästie končí svoju dráhu vo výške pravého ramena. Plocha rakety je zvislo. Ľavá ruka zľahká vyrovnáva stabilitu, nesmie však urobiť nijaký prudký pohyb, lebo by narušila plyulý priebeh úderu.

Forhendový volej

Nápřah (podobné ako pri bekhende) robíme bočným vytočením ramien, nie rukou. Ruka je pritom v krčku pokrčená. Ľavá ruka podopierajúca raketu v krčku opúšťa raketu skôr ako pri bekhende (asi v polovici dráhy). Veľký náprah by zbrzdil pohyb tela a mohol by nás vyviesť zo správného smeru i narušiť timing. Zväčša ho však z časových dôvodov ani nestačíme urobiť. Plochu výpletu smerujeme proti prilietajúcej lopte. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že pohybom paže vychádzajúcim z rotácie ramien využíváme energiu, ktorú do lopty dal super. Dôležitý je aj zásah stredom výpletu - odchýlky od stredu často zapríčiňujú chyby. Na forhendový volej naskakujeme ľavou nohou nie šikmo vpred, ale najkratšiou cesto dopredu proti lopte. Loptu sa usilujeme zahrať zväčša do hĺbky súperovho poľa. Oporou forhendového voleja by mali byť prsné svaly, ktoré aj pri silnom náraze lopty veľmi dobre dokážu fixovat' v správnej polohe pažu. Tak sa využije energia lopty prilietajúcej od súpera a ak treba, krátkym pohybom sa pridá lopte aj razancia.

Bekhendový volej

Ruka je od začiatku pohybu trochu viac napnutá ako pri forhende. Ľavá ruka vedie raketu v krčku až do konca náprahu (ako pri forhende vytočením ramien). V momente úderu je ruka v lakti napnutá. Pohyb nevychádza z lakťa ale, z ramena. Proti lopte naskočíme pravou nohou opäť dopredu, nie nabok. Ak zahráme bekhendový volej ďalej pred telom, môžeme stáť v otvorenom alebo polootvorenom postavení. Ruka však musí byť napnutá, pretože len vtedy je zafixovaná (opretá o rameno a nápor energie lopty môžeme udržať v želanom smere. Ak by bola ruka v lakti pokrčená, bez opory v ramene by sme stratili kontrolu nad rýchlosťou a umiestnením lopty. Ak loptu zasahujeme bokom od tela, musíme byť precízne obrátení bokom - až natoľko, že plece smeruje k sieti a súperovi čiastočne ukazujeme chrbát. V pleci má paža pri pohybe do lopty oporu. Úder napokon ťahá trup, nikdy len samotná ruka. Dotiahnutie úderu je pri volejoch kratšie ako pri úderoch zo základnej čiary. Nekončíme oblúkom, ale iba v smere letu lopty aby sme sa nevychýlili z jej dráhy. Raketa smeruje aj po údere plochou proti sieti.

Podanie

Je to úplne prvý úder vo výmene. Postavíme sa asi 5 cm za základnu čiaru bokom blízko stredu a zaujmeme mierny stoj rozkročný. Hmotnosť je rozložená na oboch chodidlách. Špička ľavej nohy smeruje približne k pravému stĺpiku siete, pravá noha je približne rovnobežná so základnou čiarou. Trup je vzpriamený, postoj uvoľnený. Lakeť pravej ruky je mierne pokrčený. Raketu držíme pred telom jednotným držaním (smerom k bekhendovému).

V ľavej ruke, obrátenej dlaňou hore, držíme v troch alebo štyroch prstoch loptičku a podopierame ňou křcek rakety, prípadne sa dotýkáme výpletu. Skontrolujeme postavenie súpera a určíme si miesto umiestnenia podania.V druhej fáze sa ruka s raketou vystrie a začne voľný protismerný (kyvadlový) pohyb s ľavou. Pravú ruku vedieme spodným oblúkom aktívnym pohybom pravého ramena do upaženia, pričom trup sa vytáča vpravo.Ľavá ruka ide do vzpaženia, obe sú voľne vystreté. Po tomto „zamierení" nasleduje slučková fáza. Ľavá ruka vypúšta loptu tesne nad úrovňou hlavy kolmo do výšky asi 30 cm nad horný okraj rakety vo vzpažení. Presný nadhod býva často kľúčom k dobrému podaniu. Hmotnosť tela sa spočiatku presúva na pravú nohu a pri nadhodení na ľavú, stojacu vpredu. Po dosiahnutí horného oblúka náprahu opisuje hlava rakety za chrbtom slučku až po najhlbšie zapustenie. Trup sa vytáča vpravo a zároveň sa prehýba ako luk. Nohy sa ohýbajú v kolenách.

Pohyb rakety je plynulý a v momente hrudného záklonu sa švihový pohyb paže s raketou zrýchľuje. Os rakety zviera s predlaktím pravý uhol, takže hlava rakety ukazuje kolmo k zemi. Ľavá ruka, ktorá doviedla pohyb v smere nadhodenej lopty až do vzpaženia, klesá a pokrčená v lakti končí pred telom. Ruka prudko švihne zo slučky nahor. Kolená sa vyrovnávajú. Pravé plece sa spolu s trupom vytáča dopredu a predbieha ľavé.

Raketa naberá prudké zrýchlenie a vystiera sa do úderového švihu, ktorý vzhľadom na veľkosť polomeru otáčania vystretej paže zväčšuje obvodovú rýchlosť nad pravé plece. Bod zásahu lopty pri priamom podaní býva asi 50 cm pred špičkou ľavej nohy. Prechod z pokrčených nôh do výponu je zrazu taký mohutný, že nás doslova vytiahne za loptou. Vypíname sa na špičky nôh, prípadne ľahko nadskočíme, aby sme v momente zásahu lopty maximálne využili výšku vlastnej postavy a tak zväčšili uhol letu lopty. Ideálny bod zásahu je v kulminačnom bode alebo - pri priamom, „delovom" podaní - dokonca ešte pred. V kontakte s loptou je plocha rakety kolmo na smer úderu. Na zrýchlenie dynamiky podania veľmi vplýva práca noh. Vo fáze dokončievania úderu dochádza k rychlému švihu predlaktia s raketou smerom k lopte, vystupňovanému spevnením zápästia a sklopením ruky v zápästí v smere úderu. Ruka sprevádza loptu v smere jej letu, pokračuje v pohybe nadol a uvoľnene končí vedľa ľavého kolena. Trup sa dostáva do predklonu.

Return

O tomto údere sa dá málo povedať. Je to hneď druhý úder vo výmene.
Hmotnosť tela spočíva na predných častiach chodidiel a päty nie sú v kontakte so zemou. Kolená zohneme viac ako pri iných úderoch. Ak súper už zameriava loptičku, z mierneho ohnutia sa odrazíme oboma nohami. Loptičku hráme forhendom alebo bekhendom

Smeč

Smeč je úder velmi podobný podaniu. Základný rozdiel v tom, že ním reagujeme na úder súpera. Je to najútočnejší úder, ukončujeme ním akciu. Ak hráme z miesta, pravou nohou ukročíme vzad a prenesieme na ňu hmotnost'. Zaujmeme bočné postavenie: pravé rameno vytočíme dozadu, nohy mierne pokrčíme v kolenách a ukazovák ľavej ruky zamierime na prilietajúcu loptu. Raketu držíme ako pri priamom podaní. Nerobíme náprah spodným oblúkom, ale raketu dvíhame ponad pravé plece až do zapustenia. Špička rakty smeruje k zemi. Pravé rameno sa výrazné znižuje. Ľahkým pohybom po špičkách chodidiel hľadáme ideálne postavenie, aby sme loptu zasiahli maličko vpravo pred telom (menej ako podaní) a zároveň čo najvyššie, aby bol úder prudký a umiestnený. Na rozdiel od podania, kde používame švih zo slučky chrbtom, pri smeči využívame viac kmit. Kmit umožňuje hráčovi smečovať s väčším dôrazom, rýchlejšie a podľa okamžitho rozhodnutia, švih pri podaní mu zasa poskytuje väčšiu istou a dlhšiu možnost' výberu definitívneho smeru loptičky.

Smeč nemusí byť taký presný ako podanie, môže mať väčší rozptyl. Ľavé rameno sa spúšťa dolu za súčasného švihového pohybu pravého ramena. Pravé rameno s raketou pokračuje smerom hore proti lopte zo slučky. Ak nie je dostatok času, slučku môžeme skrátiť.) Prechodom pravej nohy vpred využívame hmotnost' tela. Ľavá ruka sa sťahuje k bruchu. Vysoké a dlhé lopty smečujeme z výskoku. Smeč z výskoku patrí medzi najúspešnejšie údery vrcholových hráčov (zahrá sa ním až 85% víťazných úderov). Drobnými prekríženými krokmi (ľavá noha prekračuje dozadu cez pravú) bežíme späť. Nasleduje tzv. nožnicový výskok: odrazíme sa z pravej nohy, oboma nohami strihneme vo vzduchu a dopadneme na ľavú nohu. Dôležité je načasovanie výskoku, aby sme mohli loptu zasiahnuť trochu za hlavou a v najvyššom možnom bode. Telo je pritom napnuté, pravá noha sa dostáva vpred a zápästie silno zaklápame v smere úderu.

Svetové turnaje

Davis cup1. kolo : 4. – 6.3.
2. kolo : 15. – 17.7.
3. kolo : 23. – 25.9
Finále : 2. – 4.12.

Hopmanov pohár 1.1 - 8.1. (Perth)

Pohár federácie1. kolo : 23. – 24.4.
2. kolo : 9. – 10.7.
3. kolo : 17. – 18.9.

Svetový pohár tímov16. – 21.5. (Düsseldorf)

Grandslamové turnaje

Australian Open17. – 30.1. (Melbourne) umelá tráva
Wimbledon20.6. – 3.7. (Londýn) tráva
Roland Garros23.5. – 5.6 (Paríž) antuka
US Open29.8. – 11.9. (New York) tvrdý povrch
MS WTA Tour7. – 13.11. (Los Angeles)
ATP / ITF Tennis Masters Cup2. – 20.11. (Šanghaj)

Davis cup

Davis cup sa začal hrať pred 105 rokmi. Je to hra ktorú hrajú družstva. Hrajú sa štyri dvojhry a jedna štvorhra. Je to medzinárodná súťaž. Hrajú ju napríklad Austrália, USA, Čile, Slovensko, Španielsko, Chorvátsko, Argentína a Rusko. Slovensko sa do tejto súťaže prihlásilo v roku 1994. Pred rokom sa Slovensko dostalo až do finále. Vyhrali sme nad Španielmi 4-1, Holanďanmi 4-1, nad Argentínou 4-1 až vo finále sme podľahli Chorvátom 3-2. Všetky tieto zápasy sme hrali na Slovensku v Sibamac aréne. Tento rok sa nám až tak veľmi nedarilo. Prehrali sme v Čile 1-4. A tak musíme hrať o záchranu vo svetovej skupine proti Belgicku. Bude sa hrať na Slovensku. Dúfam že vyhráme.

Tohtoročná zostava:
 1. Dominik Hrbatý
 2. Michal Mertiňák
 3. Viktor Bruthans
 4. Lukáš Lacko

Minuloročná zostava:

 1. Karol Kučera
 2. Dominik hrbatý
 3. Michal Mertiňák
 4. Karol Beck
 5. Kamil Čapkovič

Fed cup

Fed cup sa hrá už 43 rokov. Je to ženská súťaž tímov. Medzi najlepšie tímy sveta patrí USA ktoré vyhralo 17 krát, Austrália, Španielsko, Francúzsko a Nemecko. Slovensko sa do tejto súťaže prihlásilo v roku 1994. Slovenská republika vyhrala túto súťaž iba raz. V roku 2005 sa nám až tak nedarilo. So Švajčiarskom sme prehrali 2:3 a s Thajskom 1:4. Tento rok sme vyhrali nad Luxemburskom 3:0, nad Holandskom 2:1, Fínskom 3:0 a nad Veľkou Britániou 2:1.

Tohtoročná zostava:

 1. Janette Husárová
 2. Daniela Hantuchová
 3. Magdaléna Rybáriková
 4. Dominika Cibulková

Minuloročná zostava:

 1. Martina Suchá
 2. Eva Fislová
 3. Stanislava Hrozenská
 4. Ľubomíra Kurhajcová
 5. Magdaléna Rybáriková
 6. Dominika Cibulková

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk