referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Eutanázia
Dátum pridania: 23.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sestricka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 911
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 19m 10s
Pomalé čítanie: 28m 45s
 
Argumenty odporcov:


♦ Ľudský život je najvyšší dar a nikto nemá právo naň siahnuť. Eutanázia je hrubým porušením práva na život ("neškodiť"). 
♦ Zdravotnícki pracovníci majú zmierňovať utrpenie, a nie riešiť takého situácie "ranou" zo súcitu (liečiť). 
♦ Právo na život je základné ľudské právo, ktoré patrí každej ľudskej bytosti, bez ohľadu na jej zdravotný stav (absolútne právo na život). 
♦ Ľuďom s veľkými bolesťami majú byť poskytnuté nie smrtiace prostriedky, ale prostriedky na utlmenie bolesti (zmierňovanie bolesti). 

Hospicová starostlivosť

Hospice sú zdravotnícke zariadenia, ktoré nevyliečiteľne chorých sprevádzajú na poslednom úseku života. Sú odpoveďou ľudskosti na veľkú bolesť našej doby: je veľa starých ľudí v terminálnom štádiu choroby, vyžadujúcich celodennú starostlivosť, ktorí sú buď osamelí, alebo ich blízki vzhľadom na svoje zamestnanie, malé deti a pod. nie sú schopní sa o nich postarať. Naše nemocnice nie sú schopné im zaistiť priestor pre dôstojný záver života, kde by bolo postarané aj o ich emocionálne a duchovné potreby. Adekvátnou odpoveďou na tento bolestný problém sú hospice, ktoré okrem paliatívnej starostlivosti poskytujú aj láskyplnú prítomnosť tímu ošetrovateľov, osobné prijatie, komunikáciu a starostlivosť o potreby duše, ktoré človek na poslednom úseku života tak veľmi potrebuje.

Hospice sú vhodným a humánnym riešením utrpenia v záverečnom štádiu života.

Hospic chorému garantuje, že:
1. nebude trpieť neznesiteľnou bolesť
2. bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť,
3. v posledných chvíľach života neostane osamotený.

V praxi sa myšlienka hospicu aplikovala už po druhej svetovej vojne, kedy vznikli prvé hospice vo Veľkej Británii. V súčasnosti je ich vo svete už vyše 2000. Navzájom spolupracujú, vymieňajú si poznatky, skúsenosti a často sa rôznou formou podporujú. Po funkčnej stránke predstavuje hospic neštátne špecializované lôžkové zdravotnícke zariadenie s odborným lekárskym a ošetrovateľským personálom. Hospic je aktuálny a jeho služby potrebné v tom štádiu ochorenia, kedy už nie je nutná liečba nemocničná a nestačí alebo nie je možná liečba domáca. Je potrebný aj v prípade nutnosti prechodne zvládnuť bolesť.

Základný cieľ hospicu - doopatrovanie umierajúcich, nevyliečiteľne chorých ľudí. Pre splnenie uvedeného cieľa sa uskutočňujú tieto služby:
Celková a úplná starostlivosť o zomierajúcich chorých (opatrovateľská, ošetrovateľská, odborná zdravotnícka, ale aj spoločnícka), zabezpečenie ich dôstojného života až po jeho ukončenie. Starostlivosť je dlhodobá až trvalá.

  1. Starostlivosť so všetkými súvislosťami o nevyliečiteľne chorých - chorí, o ktorých sa nemá kto starať z akýchkoľvek dôvodov (či už chorí nikoho nemajú alebo sa príbuzní o nich starať nemôžu). Starostlivosť v sebe zahŕňa opatrovanie, ošetrovanie, duchovné a kultúrne oživenie, spoločnícku službu, kontakt s príbuznými, maximálne zabezpečenie služieb pacientov, resp. chorých podľa ich želania a potrieb. Starostlivosť je dlhodobá až trvalá.
  2. Starostlivosť o vyššie uvedených chorých, ale na dobu určitú - napr. príbuzný prechodne ochorie, potrebuje odcestovať, na dovolenku a pod. Starostlivosť je rovnocenná.
  3. Starostlivosť o chorých vo forme denného dozoru s úplnou starostlivosťou počas pobytu u nás. Body 1,2 predpokladajú aj možnosť pobytu príbuzných pri lôžku chorého, prípadne možnosť nocľahu v príslušných priestoroch v prípade finálneho stavu, resp. ak lekár nepredpokladá zlepšenie kritického stavu chorého.
  4. Zriadenie Agentúry domácej opatrovateľskej starostlivosti (ADOS) s uvedenou starostlivosťou o pacientov v domácom prostredí. Táto forma starostlivosti sa v našich podmienkach ukazuje byť veľmi žiadanou a to najmä po zohľadnení konkrétnych požiadaviek chorých

Odborná ošetrovateľská starostlivosť v sebe zahŕňa pomoc chorým vyrovnať sa so svojou chorobou ako aj s blížiacou sa smrťou. Uvedená pomoc sa týka tiež príbuzných a blízkych. Okrem stáleho odborného personálu zohrávajú dôležitú úlohu aj dobrovoľníci. Títo sú vítaní pre práce, ktoré si nevyžadujú špeciálnu odbornú spôsobilosť, ale sú veľmi potrebné pri vytváraní celkovej mozaiky starostlivosti o blaho pacientov. Priamy kontakt s umierajúcimi a nevyliečiteľne chorými vedie k zamysleniu nad hodnotami života, jeho "všedných maličkostí" a k lepšiemu pochopeniu významu lásky, úcty a porozumenia.

Pohľad medicíny na hospice:                                 

Dnes sa veľa hovorí o hospicoch, ale materiálov o nich je u nás málo, resp. žiadne. Hospic má aspoň čiastočne riešiť veľmi boľavú otázku zomierajúcich, nevyliečiteľne chorých ľudí. Košický hospic bude neštátnym zariadením s ošetrovacími lôžkami, denným stacionárom a nadväznosťou na domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Chceme tu pomáhať uvedeným chorým a pomôcť širokej verejnosti orientovať sa v zdevastovanej oblasti thanatologie. Pomôcť chorým a ich príbuzným riešiť problémy, s ktorými sa denne stretajú oni, aj ich ošetrujúci lekári. Hospic však nie je gerontopsychiatriou, ani rehabilitačným ústavom.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Glasa, J., Šoltés, L. a kolektív: Ošetrovateľská etika, Osveta, Martin, 1998, 123 - 128, , , , ,
Podobné referáty
Eutanázia SOŠ 2.9485 291 slov
Eutanázia SOŠ 2.9280 2624 slov
Eutanázia SOŠ 2.9522 1826 slov
Eutanázia SOŠ 2.9622 4093 slov
Eutanázia 2.9821 485 slov
Eutanázia GYM 2.9719 894 slov
Eutanázia SOŠ 2.9922 377 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.