Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vkolaci

Vlci , sú to úžasne silné a nebezpečné zvieratá a v zime , keď ich hlad zahnal do dedín , celé storočia terorizovali vidiecky ľud. Netreba sa teda čudovať ,že v ľudovej predstavivosti sa zrodilo presvedčenie , že niektorý ľudia sú schopní sa premieňať sa na vlkov a požierať iných ľudí. Legendy o ľuďoch ,ktorí sa premieňali na vlkov , sú známe už od antiky.

Slovo ,,lykantrop“ je odvodené od mena gréckeho kráľa Lykaona panovníka Arkádie, ktorého Zeus premenil na vlka , pretože sa počas jednej slávnosti odvážil pohostiť boha ľudským mäsom. Kruté zimy na prelome stredoveku a novoveku , ako aj strach z vlkov ,ktoré sa v 15. až 16. storočí hojne vyskytovali v európskych lesoch, môžu byť vysvetlením vlkolačej ,,epidémie“, ktorá v tej dobe zachvátila Európu.

Presvedčenie že človek sa môže premeniť na predátora z ríše zvierat, nie je vlastné západnému svetu. Napríklad postava tigra či človeka-krokodíla je analógiou vlkolaka v indiánskych a afrických legendách. Hoci nemožnosť premeny človeka na vlka je celkom evidentná, niektoré duševne choré osoby veria ,že sú schopné takejto premeny.

Termín lykantropia v psychoanalýze znamená poruchu ,pri ktorej si pacient predstavuje , že je vlk – halucinácia ,ktorá vysvetľuje zvláštny priebeh niektorých súdnych procesov a priznania obvinených.

Gilles Garnier ,kanibalský vlkolak

Nikto v tej dobe nepochyboval o existencii vlkolakov , v ktorých ľudia videli diabla. Vzdelanci viedli určité debaty o známych prípadoch. Pierre Mamor , rektor univerzity v Poitiers v 15. storočí , neprejavil ani náznak skepticizmu pri rozoberaní nasledujúceho svedectva : istá sedliačka vraj videla svojho muža zvracať pažu a dlaň dieťaťa, ktoré zožral , keď sa premenil na vlka ...

V súdnických análoch je zaznamenaných niekoľko procesov , v ktorých vystupujú ľudia obvinení z toho , že sú vlkolakmi. V roku 1521 vo Francúzku odsúdili za to dvoch sedliakov , Burga a Vincenta . Jeden z najznámejších procesov sa odohral vo Franche-Comté vroku 1574.

Pred porotou stál Gilles Garnier , obvinený , že po premene na vlka zabil a zjedol niekoľko ľudí , medzi nimi aj deti. Dôkaz? Vraj ponúkol aj svoju ženu! Garnier uzavrel zmluvu s diablom, čím dosiahol schopnosť premieňať sa na vlka. Viacerí svedkovia počas procesu tvrdili ,že sa dopočuli o tej zmluve. Sám obvinený sa priznal k používaniu začarovnej masti, ktorou si natieral celé telo predtým ako ,zaútočil na svoje obete. Proces s Garnierom sa podobal s procesom s bosorkami a čarodejníkmi a aj rozsudok pre vinníka bol rovnaký: trest smrti upálením.

Šíriaca sa dlhotrvajúca ,,epidémia“

V roku 1589 sa podobný prípad odohral aj v Anglicku. Sedliak Pieter Stumf bol obvinený z toho, že v podobe vlka zavraždil a zjedol deti, medzi nimi aj svojho vlastného syna, pričom si zvlášť pochutnával na jeho mozgu... Rozsudok bol vykonaný pri Cologne.

Lykantropia však nebola výlučne mužskou záležitosťou. Aj ženy boli schopné premeniť sa na vlkov. V Lausanne v roku 1604 sa päť bosoriek premenilo na vlčice a uniesli dieťa, uvarili ho a zjedli. Ich skutok sa však zdanlivo potvrdil a ony boli, tak ako ostatní, zaživa upálené. Vlkolaci neprestávali mátať ľudí a vo viacerých francúzskych provinciách sa organizovali hony na tieto odporné tvory. Až do roku 1610 boli zaznamenané mnohé prípady výskytu vlkolakov. Aj v storočí rozumu – v storočí Descarta – tmárstvo a fanatizmus ďalej prenechávali voľný priebeh vražednému ošiaľu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk