referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Štvrtok, 28. septembra 2023
Plánované rodičovstvo
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: macko2131
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 815
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 


Výber partnera

Hľadanie partnera je v podstate vývinová úloha ontogenézy, existuje však viacero teórií, ktoré sa snažia nájsť odpoveď na otázku prečo práve tento partner.

Vplyv orientačnej rodiny na výber partnera

Na lásku a partnerstvo sa pripravujeme prvých 15,20 rokov nášho života. Nie je to žiadna systematická školská príprava, počas školskej dochádzky sa len sporadicky dozvieme niečo v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prípadne v rámci zmien v iných školských predmetoch. Na naše vlastné budúce partnerské vzťahy a náš spôsob zvládnutia rolí partnera a rodiča nás skôr nepriamo pripravuje to , s kým a v akých vzťahoch žijeme v období detstva a dospievania. Blízki ľudia, ktorí dieťa obklopujú od narodenia, ho svojím vlastným správaním, svojimi prejavmi učia ľúbiť alebo neľúbiť a majú obrovský vplyv na to, ako sa bude utvárať jeho vzťah k ľuďom všeobecne a v prípade partnerských vzťahov k opačnému pohlaviu. Malé dieťa veľmi citlivo vníma prejavy lásky a nelásky k sebe samému, ale tiež tieto prejavy dospelých, najmä rodičov medzi sebou a nevedome , nepriamo si do hlavy ukladá vzorce spolužitia partnerov, vzorce prejavov lásky, city vôbec, vzorce riešenie problémov, i vzorce rodičovského správania. Veľmi citlivo vníma, čo si matka myslí o chlapcoch a mužoch, čo si otec myslí o ženách, vstrebáva predstavy rodičov o tom , ako sa majú správať ženy a muži, teda aké sú ch sociálne roly- roly muža a ženy nielen v čase , keď sú nedospelými. Ale i v čase, kedy sú dospelými ľuďmi. Na výber partnera, ale samozrejme tiež na charakter spolužitia, vzťahovania sa k partnerovi, vlastným deťom má najsilnejší spôsoby vlastná orientačná rodina človeka.

Osobnosť rodičov a ich vplyv na výchovu detí k rodičovstvu

Rodinné prostredie je dieťaťu predobrazom jeho budúceho rodinného života v dospelosti. Rodinná výchova je špecifická v tom, že sa uskutočňuje prirodzene a spontánne práve tým, že rodičia s deťmi spolužijú. Rodinnú klímu vytvárajú predovšetkým partnerské vzťahy rodičov, ich súdržnosť, pocit zodpovednosti, schopnosť dobre spolunažívať, kvalita partnerských vzťahov, spokojnosť, tolerancia, vzájomné porozumenie, trpezlivosť, pracovitosť, spoločné záujmy, spolupráca a spoločné ciele , pozitívne dopĺňanie  sa charakterov, vernosť a stálosť, rovnoprávnosť, vzájomné ocenenie, zdravie a reálny pohľad na život. Azda to najdôležitejšie vo výchove k rodičovstvu je učiť sa od malička chápať druhého, pomáhať druhým, mať radosť z toho že robíme radosť druhému, nemyslieť len na seba m pretože rodičovstvo najviac ohrozuje práve egoizmus.

Antikoncepcia

Veľmi dôležitým prostriedkom na realizáciu plánovaného rodičovstva sú vhodné, spoľahlivé, správne používané a zdraviu neškodné spôsoby antikoncepcie. Zábrana počatia – antikoncepcia – nie je len zdravotníckou, ale celospoločenskou otázkou. V súvislosti s antikoncepciou najprv všeobecne preberieme otázku prerušenia tehotnosti – interrupciu. Takmer vo všetkým kultúrnych krajinách sa ilegálne potraty pokladajú za trestný čin. Trestnosť ilegálnej interrupcie sa oddávna zdôvodňovala etickými a náboženskými dôvodmi, chápaním a tvrdením , že ľudský plod „ako budúci človek“, predstavuje hodnotu, ktorú neslobodno svojvoľne zničiť. Preto sa antikoncepcia, ochrana pred nežiaducim otehotnením , založená na vedecko-zdravotných princípoch, ukazuje ako najvhodnejší prostriedok kontroly a regulácie plodenia, najmä z dôvodov zdravotných a sociálnych, lebo každý potrat, samovoľný i umelo vyvolaný je spojený s určitým nebezpečenstvom.

Spôsoby a druhy antikoncepcie

Antikoncepcia, ako to už z názvu vyplýva, je opakom koncepcie (počatie). Antikoncepciou sa má zabrániť splynutiu mužskej a ženskej pohlavnej bunky. Na docielenie tohto efektu existujú viaceré spôsoby:
  1. antikoncepcia bez použitia kontracepčých prostriedkov
  2. chemická antikoncepcia
  3. mechanická a.
  4. vnútromaternicová a.
  5. hormónová a.
  6. ireverzibilná a.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Vojtech Kliment a kol. – Zodpovedné rodičovstvo , Osveta 1990
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.