Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Keramika

Je súhrny názov úžitkových a ozdobných predmetov vyrobených z vhodných hlinitých surovín formovaním, sušením a vypálením. Niektoré výrobky sa ešte zdobia. Pre svoje výborné vlastnosti sa používa v mnohých priemyselných odvetviach, v stavebníctve, v elektrotechnike, v chemickom priemysle, ako výmurovka v hutníckom priemysle, v cementárskych peciach. Na Slovensku máme vlastné ložiská kvalitných keramických surovín, preto sa tu rozvinul keramický priemysel. Denne sa s keramikou stretávame v podobe tanierov, mís, šálok, váz, kvetináčov atď.

Druhy keramiky a jej vlastnosti

Keramika sa triedi do skupín podľa rozličných hľadísk – podľa chemického zloženia, spôsobu formovania, vypaľovania, podľa povrchovej úpravy aj praktického použitia.
Často sa keramika triedi na jemnú – predstavuje úžitkové predmety pre domácnosť, zdravotnícku keramiku, obkladačky a laboratórne náradie, na hrubú – používa sa pre stavebné a priemyselné účely.

Podľa črepu triedime na:

1. Pórovitý črep – matný, priepustný pre plyny a kvapaliny. Ak majú byť pórovité výrobky nepriepustné pre vodu, treba ich na povrchu glazovať. Dajú sa rýpať oceľou.

Patrí sem:

 • tehliarsky tovar – má črep najčastejšie tehločervený alebo žltý (nasiakavosť má okolo 20%);
 •  terakota – črep je tehlovej, žltej až belavej farby, zvyčajne neglazovaný (používa sa na okrasné účely v záhradnej architektúre, stavebníctve...);
 • hrnčiarsky tovar – farebný črep, má hnedú alebo zelenú glazúru;
 • majolika a fajansa – majú nepriehľadnú glazúru. Majolika – farebný črep i glazúra, fajansa má biely črep i glazúru (patria sem výrobky ľudovej keramickej tvorby);
 • žiaruvzdorný pórovinový tovar

2. Nepórovitý črep – neprepúšťa plyny ani kvapalinu. Výrobky majú kovový zvuk a nedajú sa rýpať oceľou. Vypaľujú sa pri extrémne vysokých teplotách, základný materiál sa čiastočne alebo úplne zlieva a vypĺňa póry.

Medzi nepórovitý tovar patrí:

 • Kamenina – má farebný črep (obyčajná keramika, alebo biely črep – porcelánová keramika).
 • Porcelán – spečená biela keramika, ktorá je v tenkej vrstve- priesvitná. Je tvrdší než sklo a bežná oceľ a je odolnejší proti náhlym zmenám teploty aj proti chemickým vplyvom.

Výroba keramiky

Keramický črep vzniká hnetením surovín s vodou a následným vypálením. Samotná výroba prebieha v niekoľkých krokoch:

 • a) úprava surovín a hnetenie na keramickú masu;
 • b) formovanie- na hrnčiarskom kruhu (vázy, krčahy)
  - lisovaním (tehly, dlaždice)
  - liatie do sadrových foriem (porcelán);
 • c) sušenie- zbavenie sa vody;
 • d) vypaľovanie- predpálenie (800° C)
  - ostré pálenie (do 1500° C)
  - konečné (700° C)
  1-krát sa vypaľuje po formovaní; 2-krát po glazovaní; 3-krát po formovaní, glazovaní a zdobení.
 • e) glazovanie- sklovitá látka, neprepúšťa plyny H2O
 • f) zdobenie- nanášanie vrstiev, maľovanie, lepenie.

Keramická hmota

- hmota, s ktorou sa dnes pracuje v keramickej výrobe, je zostavená s viacerých komponentov. Keramické suroviny sa podľa štruktúry delia na plastické a neplastické.

Plastické suroviny- sú hliny, íly a kaolín. Ich najvýraznejšou vlastnosťou je dobrá tvarovateľnosť v prírodnom stave a pevnosť po vypálení. Vypálením strácajú plasticitu navždy.

Hlina- je zložená z troch základných zložiek a to: ílovité častice, prachové a pieskové zrnká.
Základ hliny tvorí vodnatý kremičitan hlinitý. Celkové zloženie je rozmanité a závisí od miesta výskytu a pomeru jednotlivých látok. Farbu hliny po vypálení určuje obsah železitých zlúčenín v mase. Môže byť: žltá, červená, hnedočervená, hnedá až sivá.
Íly- sa vytvárajú zvetrávaním živcových hornín. Ich základ tvoria jemnozrnné častice – ílovina. Hliny a íly sa rozdeľujú podľa toho, na aký druh výrobkov sú vhodné. Podľa toho sa rozoznávajú kameninové, pórovité, hrnčiarske, tehliarske a žiaruvzdorné hliny a íly.

Kaolín- je mäkká biela zemina- suchá. Po rozmočení s vodou sa stáva mierne plastickou. Je konečným produktom zvetraných prahornín – žuly, ruly a porfýru. Tieto sopečné horniny sa skladajú zo živca, kremeňa a sľudy. Kaolín býva znečistený zvyškami nerozloženej materskej horniny a preto sa musí čistiť - plavením. Kaolín sa používa najmä na výrobu porcelánu, ale pridáva sa aj do iných keramických hmôt. Kvalitný porcelánový kaolín má byť plastický, po vysušení pevný a po vypálení biely.
Neplastické suroviny- okrem hlín a ílov keramická hmota musí obsahovať aj neplastické suroviny: kremeň, živec, vápenec, dolomit = ostrivá, ktoré znižujú ich tvárlivosť. Priaznivo ovplyvňujú priveľké zmršťovanie sa výrobku pri sušení a vypaľovaní. Zabraňujú praskaniu črepov. Ostrivá sú látky vo vode nerozpustné, ktoré zvyšujú bod tavenia črepu.

Triedenie keramického tovaru
 1. úžitková keramika – patria sem výrobky určené prevažne na bežné stolovanie, sú vyrobené najčastejšie z porcelánu, menej z póroviny a hrnčiny. Býva zošľachtená rozličnými dekoračnými technikami. Úžitkový porcelán je tenkostenný – určený na používanie v domácnostiach, hrubostenný – určený na prevádzku v závodoch spoločného stravovania. Väčšia hrúbka stien zvyšuje mechanickú pevnosť a odolnosť voči vyštrbeniu a rozbitiu.
 2. dekoratívna keramika – tu sa zdôrazňuje predovšetkým výtvarná stránka, lebo ide o dekoráciu, figurálna keramika predstavuje rozličné ľudské i zvieracie motívy,
  ozdobná keramika predstavuje poloúžitkové predmety – vázy, svietniky, popolníky; ľudová keramika – džbány, čutory, taniere, dnes táto ľudová keramika vychádza z ľudovej tradície.
 3. technická keramika – veľa keramických výrobkov sa používa na technické účely. Patrí sem:
  a) stavebná keramika – tehliarske výrobky, pórovinové obkladačky, kameninové obkladačky, kameninové dlaždice;
  b) chemická kamenina, ktorá sa využíva na zásobné čerpadlá, rúrky, výlevky,
  c) „kanalizačná keramika“– na odvádzanie odpadových vôd

Vlastnosti keramických hmôt 

Pplastickosť je najdôležitejšia vlastnosť keramickej hmoty. Je to schopnosť hliny alebo ílu vytvárať s vodou plastickú hmotu, ktorú možno ľahko sformovať do ľubovoľného tvaru.

Väznosť - je schopnosť hliny alebo ílu prijímať neplastické suroviny bez straty tvárlivosti.

Zmršťovanie keramickej hmoty - je proces, ktorý prebieha počas schnutia a vypaľovania. Vzniká následkom straty vody fyzikálne a chemický viazanej. Objem premetu sa zmenšuje a hustota črepu sa zväčšuje. Vypaľovacia teplota - je teplotný bod, pri ktorom sa keramická hmota vypáli na črep dobrých vlastností. Hustota črepu sa prejavuje jeho väčšou alebo menšou nasiakavosťou. Veľmi nasiakavý črep je priepustný. Nasiakavosť sa skúša s kúskom vypáleného črepu. Najprv ho presne odvážime, tri hodiny varíme vo vode a opäť odvážime. Čistota surovín je tiež dôležitou požiadavkou na keramickú hmotu. Nežiadúce prímesi ovplyvňujú kvalitu črepu, napr.: spôsobujú fľaky po vypálení.

Vypaľovacie pece:

- vypaľovanie završuje celý proces výroby keramického predmetu. Dáva výrobku z keramickej hmoty definitívny tvar, vzhľad a vlastnosti. Vypálenie je previerkou kvality celého pracovného postupu. Vypaľovanie pece sa v priebehu tisícročí vyvíjali a zdokonaľovali, ale základný princíp starovekých a dnešných hrnčiarskych pecí vykurovaných drevom je podobný. Veľké zmeny vo vývoji vypaľovacích pecí priniesli najmä nové palivá: olej, nafta, plyn a elektrina.

Druhy pecí:

 • hrnčiarske poľné pece
 • ležaté pece
 • mufľové pece
 • elektrické pece
 • tunelové pece
 • kruhové pece
 • kaselské pece

Výrobcovia pecí:

- keramické pece vyrába u nás viacero podnikov. Jedným z nich je Realistik, Stará Role pri Karlových Varoch, kde sa vyrábajú pece s objemom vypaľovacieho priestoru 1,5 m3 a pece s objemom 2,5 m3. Ďalším výrobcom sú Závody elektrotepelných zariadení Praha Hloubětín, ktoré dodávajú pece s objemom 0,8 m3, 0,65 m3 a 1 m3.
Pece s objemom 1 a 1,5 m3 vyrába Teplotechna Domažlice. Keramické pece vyrába aj Termostav Bratislava.

Výrobcovia:

MIX-MARKET s.r.o. - sklo a keramika
KERAMIKA - IKA Výroba a predaj keramiky
MLP Keramika - Ľuboslav Pohronský
Keramika Katarína Zacharová
Modranská keramika
KERAMIKA SOUKUP SR - Žilina
Nová Lesná - Služby - Keramika MK

Výroba a predaj úžitkovej a umeleckej keramiky :
KERAMIKA - BAGIN
Pozdišovská keramika - Kermex s.r.o. Michalovce
KERAMIKA BIELA HORA s.r.o.- výrobca keramických dekorácií
Kvetinárstvo Gabi-M: kvety, keramika, doplnky
ATLAS.SK - Keramika, sklo, porcelán


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk