referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
EÚ a Slovensko
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 278
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

VÝHODY A NEVÝHODY VSTUPU SR DO EÚ

VÝHODY:
 • Voľným pohybom služieb a kapitálu vznikli pre podnikateľov ďalšie nové podnikateľské príležitosti.
 • Odstránenie prekážok medzi EU a SR má za následok rast vzájomného obchodu.
 • Zavedením spoločného colného územia odpadli náklady na colné, pasové kontroly a tiež aj na ochranu hraníc.
 • Rozvoj spolupráce s výrobcami EU pri prenikaní na trhy nečlenských krajín je spojený s ďalším zvyšovaním exportných možností
 • Následkom rozvoja podnikateľskej činnosti na Slovensko vstúpil zahraničný kapitál, za lepších podmienok.
 • Zahraničný kapitál kladne vplýval na zamestnanosť.
 • Umožnením voľného pohybu osôb a pracovných síl sa jednoznačne zrýchlilo cestovanie a tiež sa rozšírili pracovné možnosti.
 • Vstupom SR do menovej únie, je možné využívať rôzne ekonomické a komerčné výhody, spojené so zavedením spoločnej meny EURO.
 • Upevňovanie trhovej ekonomiky.
 • Dôveryhodnosť Slovenska sa vo svete posilnila.
 • Upevnenie demokratického systému.
 • Zvýšeniu bezpečnosti
 • Zvýšenie vzdelanosti, a tým pádom lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
 • Zvyšovanie životnej úrovne.
 • Zachovanie identity každého národa a čerpanie z kultúrneho, historického a spoločenského dedičstva členských štátov.
 • Zvyšovanie konkurencie v ekonomike má za následok rozsiahlejšiu ponuku, lepšiu kvalitou, lepšími cenami.
 • Voľný pohyb tovaru je spojený s celospoločenskými úsporami.

NEVÝHODY:

 • Odliv kvalifikovanej pracovnej sily.
 • Výrobky musia spĺňať technické normy EU, a preto ich SR musí prevziať a uplatňovať ich.
 • Konkurenčný tlak môže ohroziť existenciu malých podnikateľov.
 • Jazykové bariéry.
 • Vysoké náklady na reštrukturalizáciu slovenskej ekonomiky, spojené zo začlenením SR do EU.
 • Príspevky do štrukturálnych fondov EU sa môžu prejavovať ako záťaž pre slovenskú ekonomiku, aj keď z dlhodobejšieho hľadiska čerpanie z týchto fondov prevýši naše náklady.
 • Strata colných výnosov.
 • Kompetencie ako sú napr. colná a obchodná politika, poľnohospodárska politika, technické a ekologické normy sa preniesli na inštitúcie EU.
 • SR je na posledných miestach v EÚ v podiele výdavkov z HDP na vedu a techniku.
 • Slovensko je na posledných miestach v Európskej únii (EÚ) v podiele výdavkov z hrubého domáceho produktu (HDP) na vedu a techniku a v tejto oblasti stále nemá potrebnú legislatívu v súlade s EÚ. Tento názor vyjadril na dnešnej tlačovej konferencii vedúci odboru modelovania Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky (ÚSSE) Slovenskej akadémie vied (SAV) Viliam Páleník.
 • Zdôraznil, že hospodárska úroveň EÚ zaostáva za USA o 30 %. Únia sa podľa neho musí sústrediť na zlepšovanie technológií a vyrábať výrobky na takej kvalitatívnej úrovni, ktorá bude kompenzovať stratu konkurencieschopnosti EÚ v dôsledku posilňovania kurzu eura voči doláru.
 • Recesia v EÚ komplikuje plnenie ekonomických cieľov Lisabonskej stratégie, pričom samotné ekonomické ciele EÚ sú často protikladné, programy príliš široké a koordinácia zlyháva.
 • Záver zasadnutia Rady EÚ z konca marca je preto reparát Lisabonskej stratégie zameranej na vedu, výskum a vzdelanie.
 • Nová koncepcia sa má zamerať na zachovanie cieľa 3-% výdavkov na vedu a výskum z HDP v štátoch EÚ, na inovačnú politiku, aplikáciu výsledkov vedy a výskumu do praxe a následným vznikom nových pracovných miest. Rýchle zavádzanie nových poznatkov do výroby sa má dosiahnuť spoluprácou univerzít a podnikov.
 • Ďalším cieľom novej Lisabonskej stratégie je vytvorenie príťažlivého priestoru pre investovanie a prácu, podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

ZÁVER

Na záver našej práce chceme podotknúť, že vyvíjanie sa Slovenskej republiky v Európskej únii bude nasledovať k lepšiemu... Budeme mať prílev investičného kapitálu do rôznych odvetví hospodárstva a tak budeme môcť zabezpečiť lepší život budúcim generáciám.

 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.