referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Technológia vodného hospodárstva
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sisi22
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 638
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 20.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 33m 0s
Pomalé čítanie: 51m 0s
 

Úprava povrchovej vody - V povrchovej vode sa negatívne prejavuje nestálosť zloženia, kolísanie teploty, nedostatok biogénnych prvkov, a najmä jej stále rastúce znečistenie. Tieto skutočnosti spôsobujú, že úprava povrchovej vody je náročný a nákladný
technologický proces. Pri úprave surovej vody na vodu pitnú sa používajú najmä tieto procesy: mechanické predčistenie, sedimentácia, filtrácia, čírenie, odkysľovanie, odstraňovanie železa a mangánu, adsorpcia na aktívnom uhlí a hygienické zabezpečenie. Okrem nich sa v niektorých druhoch podzemných vôd musí znížiť obsah Ca a Mg na hodnotu danú normou, najčastejšie dekarbonatáciou (zmäkčovanie vody). Niektoré povrchové vody naopak vyžadujú zvýšenie obsahu vápenatých
a horečnatých solí (stvrďovanie) vody.

Princípy úpravy pitnej vody: povrchová vodaPrincípy
úpravy pitnej vody


1predoxidácia
2koagulácia
flokulácia
3sedimnetácia
4demineralizácia
5akumulácia
6odtok do
distribučného systému
7odťah pracej vody
8dezinfekcia
9filtrácia na
aktívnom uhlí
10oxidácia
11filtrácia
12odťah kalu
13prívod
neupravenej vody
14ozonizátor


3.4. Priemyselná voda

Priemyselná odpadová voda je každá odpadová voda pochádzajúca z výrobných činností obchodu a priemyslu, iného charakteru, ako je odpadová voda z domácností a splašková dažďová voda.

Priemyselné odpadové vody sú závadnejšie hlavne preto, že obsahujú množstvo organickýcha minerálnych znečisťujúcich látok, sú kyslé, alebo zásadité a často obsahujú jedovaté látky.

Zvlášť sú nebezpečné vody obsahujúce oleje a ostatné ropné produkty. Tieto vody sa ťažko čistia. Zvláštnu skupinu tvoria odpadové vody zamorené prevažne organickými látkami napr. z papierenského priemyslu, cukrovarov, sladovní, mäsokombinátov, mliekárni a pod.

Priemysel môže byť i zdrojom znečistenia podzemných vôd, predovšetkým prienikom organických rozpúšťadiel, uhľovodíkov, zlúčenín ťažkých kovov, ropnými látkami a pod.

3.5. Úprava priemyselnej vody


Priemyselná odpadová voda vstupujúca do zberných systémov a čističiek komunálnej odpadovej vody prejde takým predbežným čistením ako sa vyžaduje na:

  • ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich v zberných systémoch a čističkách,
  • zabezpečenie toho, že zberné systémy, čističky odpadových vôd a súvisiace zariadenia nie  sú poškodené,
  • zabezpečenie toho, že prevádzka čističky odpadových vôd a čistenie kalov sa nespomaľuje,
  • zabezpečenie toho, že vypúšťanie z čistiarní neovplyvní nepriaznivo životné prostredie alebo nebráni tomu, aby zberné vody spĺňali požiadavky iných smerníc spoločenstva,
  • zabezpečenie toho, že kal môže byť bezpečne likvidovaný spôsobom prijateľným pre životné prostredie.

Úprava vody pre priemyselné účely – prečisťovanie vody, odstraňovanie suspendovaných látok, úprava vody chemickými činidlami

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.