Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Superhet

Je to najstarší prijímač s priamym zosilnením. Úplný anglický názov je the supersonic heterodyne receiver. Skladá sa z : ladených zoslinovacích stupňov , detektora a nízkofrekvenčného zosilňovača. Nevýhodou je malá citlivosť a malá selektivita a veľmi zlá stabilita prijímača.

Princíp činnosti : Pre získanie vysokej selektivity prijímača je potrebné použiť kvalitný uzkopásmový filter s vysokým činiteľom akosti Q. Takýto filter sa pre frekvenčné oblasti používané v rádiotechnike prakticky nedá vyrobiť z kondenzátorov a cievok. Jediným riešením je použitie keramických filtrov, ktoré požadované vlastnosti ľahko dosahujú, sú lacné stabilné a malé. Keramické filtre sú vyrábané len pre určité frekvencie a sú nepreladiteľné. Preto je potrebné ladenie prijímača zaistiť
iným spôsobom, a síce pomocou miestneho oscilátoru a zmiešavača

Zmiešavač : Je to obvod totožný s amplitúdovým modulátorom. Používa sa kruhový modulátor, ktorý potlačuje nosnú
a z výsledku modulácie sa pre ďalšie spracovanie sa využíva len jedno postranné pásmo.

Vstupné obvody : Zaisťujú predzosilenie vstupného signálu z antény tak, aby jeho úroveň bola zrovnateľná s úrovňami signálu
miestneho oscilátora a boli tak splnené pracovné podmienky pre zmiešavač. Vstupné obvody sú laditeľné.

Miestny oscilátor : Pomocou zmeny jeho kmitočetu sa prevádza ladenie staníc. V starých superhetoch sa používal otočný kondenzátor ale prešlo sa na napäťové riadené oscilátory, obsahujúce ako ladiaci prvok varikapy. V súčasných superhetoch sa používa kmitočetová syntéza a je teda riadený kryštálovým rezonátorom.

Medzifrekvenčný filter : je realizovaný keramickým filtrom, ktorý umožňuje presne namodulovať šírku a strmosť pásma filtru podľa potreby danej medzifrekvencie.

Medzifrekvenčný zosilňovač : Dosahuje sa tu najväčší stupeň zosilnenia signálu, čiže má vplyv na výslednú citlivosť prijímača. Zosilňuje iba potrebnú šírku pásma obmedzenú medzifrekvenčným filtrom.

Demodulátor : Použitý demodulátor musí zodpovedať typu modulácie, ktorá je použitá vo vysielanom signále.V moderných prijímačoch sa stretávame s demoduláciou realizovanou softwareovo v digitálnom signálnom procesore.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk