referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Štvrtok, 21. októbra 2021
Modálna stavba viet
Dátum pridania: 19.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kukic
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 318
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Modálna stavba vietText je najvyššia jazyková jednotka.Spájaním slov do viet do textov sa zaoberá skladba-syntax.Spájanie istých významových vzťahov do skladov čiže syntagiem.Syntagma je teda minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo vete.Ktoré odráža nejaký vzťah v reálnej skutočnosti.Veta je základná syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná, intonačne uzavretá.Výpoved je aktualizovaná realizácia vety (jej artikulácia alebo napísanie), zakotvená je do konkrétnej situácie.Vo vzťahu k vete je to špeciálna gramatická forma naplnená konkrétnym obsahom.
Pri tvorbe viet vyjadrujeme k obsahu vety rozličné postoje, upravujeme obsah vety ako možný, alebo nevyhnutný, vyjadrujeme presvedčenie o jeho pravdivosti.
Všetky spôsoby vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti nazývame modálnou stavbou vety.Ak zdôraznimo modálnu stránku vety, vetu môžeme definovať ako elementárne slovné zaujatie stanoviska k mimojazykovej skutočnosti.Modálnu hodnotu do vety vkláda hovoriaci.Hovoriaci pri organizácii výpovede vyjadruje svoj postoj k významovému obsahu výpovede, istotu o platnosti svojej výpovede a vôľový vzťah činiteľa k deju vo výpovedi.
Rozlišujú sa tri druhy modálnosti:
Postojová modálnosť, istotná modálnosť, voluntotívna modálnosť.

Postojová modálnosť

Postojovú modálnosť má každá veta.Hovoriaci uplatňuje svoj postoj vo výpovedi, pri tom výpoved je sformuloval ako oznámenie alebo ako otázku alebo ako žiadosť alebo ako želanie.Postoje hovoriaceho k oznamovanému obsahu sa vyjadrujú prostriedkami.Tieto prostriedky môžu byť lexikálne, morfologické, syntaktické, zvúkové ale aj mimojazykové.
Modálnosť vety nie je totožná sa spôsobom slovesa.

Oznamovacie (enunciatívne) vety

Oznamovacou vetou hovoriaci podáva obsah vety ako správu, informáciu alebo konštatovanie.To je základný, najčastejší typ viet postojovej modálnosti.Vyjadruje sa indikatívom verba finita a klesavou konkluzívnou kadenciou.Kde je indikatív verba finita základným gramatickým prostriedkom a klesavá konkluzívna kadencia (klesavá koncova intonácia) základným zvúkovým prostriedkom.Základná modálna schéma oznamovacej vety je indikatív + klesavá konkluzívna kadencia. Pri nereálnom deji sa namiesto indikatívu používa kondicionál. V písomných prejavoch sa na konci oznamovacej vety píše bodka.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Modálna stavba viet 2.9849 3723 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.