referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vasil
Piatok, 14. júna 2024
Klavír - umenie dokonalej harmónie zvuku
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Intoner
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 571
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
1. Skôr než kúpite klavír

Nekupujte nové pianíno alebo krídlo len na základe ponukového katalógu bez vášho osobného výberu.
K výberu si pozvite nezávislého klavírneho technika, ktorý objektívne posúdi jeho konštrukčné a výrobné kvality.

Nekupujte používané pianíno alebo krídlo bez odbornej prehliadky kvalifikovaným klavírnym technikom.
Iba ten môže odborne a objektívne posúdiť jeho aktuálny technický stav. Mohli by ste sa ľahko stať majiteľom
neopraviteľného, nenaladiteľného a nefunkčného kusu nábytku a nie hudobného nástroja.

Nekupujte klavíry vyrobené v bývalom Sovietskom zväze.

Nekupujte tzv. viedenské klavíry vyrobené v krajinách Rakúsko - Uhorskej monarchie.
Ak sú tieto klavíry ešte vôbec funkčné, sú použiteľné len na interpretáciu historickej hudby. V žiadnom prípade nie pre súčasnú klavírnu pedagogiku aj hru.

Nekupujte klavíry, ktoré boli renovované alebo tzv. repasované na Slovensku.
Väčšinou ide o amortizované klavíry v pokročilom štádiu rozpadu. Tieto narýchlo poplátané klavíry môžu mať okrem neodborných servisných zásahov aj vážne konštrukčné a výrobné nedostatky. Pekný design klavíra ešte neznamená, že jeho vnútro je zdravé.

Treba si uvedomiť, že aktívna životnosť klavíra je obmedzená svojou vlastnou prirodzenou amortizáciou.
Ani ten najlepší odborník nedokáže eliminovať jej negatívne vplyvy. Väčšina základných materiálov v stavbe klavíra rokmi neodvratne podlieha tzv. únave.

Väčšina tzv. anglických krídiel vyrobených v rokoch 1920 – 1960 v Československu je postavená so zastaralým typom tzv. anglickej mechaniky. Tento typ mechaniky má spomalenú funkčnosť, ktorá obmedzuje klaviristov v hre a v tvorbe dynamiky. Hra na takýchto klavíroch vážne deformuje techniku hry klaviristov. S poľutovaním musíme konštatovať, že značná časť staršej generácie učiteľov klavíra na väčšine Základných umeleckých škôl v SR túto skutočnosť ešte nepostrehla lebo ju jednoducho ignoruje.


2. Klimatické podmienky

• Neumiestňujte klavír do miestnosti s vysokou vlhkosťou vzduchu!
• Neumiestňujte klavír v bezprostrednej blízkosti vykurovacieho telesa alebo okna!
• Nevystavujte klavír priamemu vetraniu!
• Nevystavujte klavír priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia!
• Nevystavujte klavír častému a prudkému striedaniu teploty a vlhkosti!
• Nevystavujte klavír priamemu pôsobeniu klimatizácie!
• Nevetrajte keď je vonku príliš horúco!
• Nevetrajte keď vonku prší!
• Nevetrajte keď vonku mrzne!

V miestnosti, kde je klavír, udržiavajte:
teplotu vzduchu 20 – 22 ´C
relatívnu vlhkosť vzduchu 50 – 70 %
To platí aj pre funkčnosť klimatizácie.

3. Klavír je hudobný nástroj

Neodkladajte na klavír hudobné nástroje a iné predmety ako kvetináče, vázičky, sošky, knihy, kytice!
Ani vtedy, keď je klavír zakrytý povlakom.

Neskladujte v bezprostrednej blízkosti klavíra objemné a ťažké predmety, ako napríklad notové pulty, stoličky!
Uvedené veci pri neopatrnej manipulácii môžu poškodiť povrch skrine, ale i vnútorné zariadenie.

Nepresúvajte a nepremiestňujte klavír často, bez uváženia a bez odbornej asistencie!
Otrasy môžu spôsobiť porušenie stability ladenia.

4. Hygiena

Čistota klavíra má svoj špecifický vplyv na dobré zvukové vlastnosti ako aj spoľahlivú a správnu funkčnosť celého nástroja a tvorí prioritný estetický dojem.

• Umyte si ruky pred každým hraním!

• Po produkcii klavír zatvorte a zakryte ho povlakom!

• Pozor na myši a mole!

• Neopierajte sa o klavír rukami a ani telom!

• Nedotýkajte sa rukami strún a ani na ne nehrajte prstami!
Mastnota a pot z rúk pôsobia na struny agresívne a poškodzujú ich povrch.

• Nepoužívajte na ošetrovanie povrchu laku rôzne syntetické leštidlá!
Estetický efekt týchto prípravkov je len krátkodobý a ich dlhodobé pôsobenie môže viesť k poškodeniu laku.

5. Technický stav

Nežiadajte časté zmeny základnej frekvenčnej polohy ladenia, ktoré je dané tónom a1 = 440 Hz!
Spôsobuje to poškodenie pevnosti ladiacich kolíkov, količníka a pružnosti strún. V konečnom dôsledku dochádza k trvalému poškodeniu stability ladenia a zvukových kvalít.

Nežiadajte časté zmeny charakteru zvuku nástroja!
Spôsobuje to trvalé poškodenie kvality plsti kladiviek a dochádza k úbytku celkových zvukových kva-lít. Charakter zvuku je daný stavbou nástroja, kvalitou výroby, funkčnosťou mechaniky a kvalitou kladiviek.

Nežiadajte zmeny regulácie mechaniky mimo noriem!
Striedanie regulácie mechaniky spôsobuje poškodenie jej vlastnej funkčnosti.

Nehrajte na klavíri, ktorý nespĺňa základné zvukové a mechanické normy!
Deformujete tak vlastné sluchové dispozície a správnu techniku hrania.

Neprenajímajte klavír na koncerty nepreverenej hudobnej produkcie.

6. Amortizácia

• Prirodzená amortizácia je podmienená, konštrukčne – výrobnými kvalitami, rozsahom a kvalitou hry, vašou osobnou starostlivosťou a nakoniec kvalitou odbornej starostlivosti.

• Aj napriek dokonalej osobnej a odbornej starostlivosti nie je možné zabrániť prirodzenej amortizácii – amortizačným poškodeniam. Tie negatívne ovplyvňujú základné zvukové a mechanické kvality klavíra.

• Podľa stupňa amortizácie je potrebné urobiť servis v takom rozsahu, aby sa obnovili základné zvukové a mechanické kvality klavíra.

7. Servis

U P O Z O R N E N I E !
Zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. nepozná ladenie klavírov a opravy hudobných nástrojov. Tento špecifický odbor patrí medzi neviazané živnosti a živnostenský list môže získať ktokoľvek bez odborného vzdelania.


V prípade opráv a ladenia klavírov ide o mimoriadne náročné povolanie, ktoré si vyžaduje odborné vzdelanie a dostatočnú prax. Overte si preto z niekoľkých zdrojov dôveryhodnosť kvalifikácie a praxe klavírneho technika.

Neinvestujte do lacných služieb samozvaných "odborníkov" – diletantov!
Ich jediným dokladom o odbornej spôsobilosti je často len živnostenský list a niekoľko pochybných dobropisov od neexistujúcich zákazníkov. Výsledkom ich diela sú vážne poškodenia stability ladenia ako aj súčastí, ktoré sú dôležité pre dobré zvukové a mechanické vlastnosti klavíra.

Nedovoľte zasahovať nepovolaným osobám do interného stavu klavíra!

Nedovoľte manipulovať s klavírom nepovolaným osobám!

Nezanedbajte odbornú starostlivosť o klavír!
Urobte tak i v prípade, že na ňom nehráte. Dajte ho aspoň raz za dva roky naladiť, vyčistiť a skontrolovať jeho celkový technický stav. Predídete tak trvalému znehodnoteniu klavíra.

Neodkladne dajte opraviť každú zistenú chybu vo funkčnosti klavíra!
Zanedbané chyby bývajú príčinou zrýchlenej amortizácie a vedú k trvalých poškodeniam klavíra. V mechanike pianína alebo krídla je niekoľko tisíc súčiastok. Poškodenie niektorej z nich môže pôsobiť na ostatné ako domino efekt. Výsledkom býva zlyhanie funkčnosti celého klavíra.

Zabezpečte si počas koncertu, súťaže alebo inej akcie s klavírom servisnú asistenciu klavírneho technika!
Rôznymi vplyvmi môže dôjsť k pohybom v presnosti ladenia alebo funkčnosti mechaniky.

Odbornú starostlivosť zverte výhradne plne kvalifikovanému odborníkovi s dostatočným odborným zázemím a praxou!

Akceptujte pripomienky a odporúčania klavírneho technika k odbornej i osobnej starostlivosti o váš klavír!

8. Odborníci

• Klavírny technik je kvalifikovaný ladič a mechanik v jednej osobe. Ak dokáže klavír naladiť a po technickej stránke ho aj dokonale pripraviť - je umelec. O tom, kto pripraví klavír na koncert tak, aby aj posledná skladba bola úspešne dohraná bez rozladených tónov a mechanických chýb to platí dvojnásobne. Je už len vecou slušnosti, aby klaviristi dobrého odborníka aj takto vnímali a ctili si jeho dielo.

• Klaviristi spravidla nepoznajú fyzikálne a mechanické vzťahy jednotlivých častí mechanizmu a stavby klavírov.
Kvalitu klavíra a prácu klavírneho technika hodnotia často len na základe subjektívnych pocitov. Tie môžu byť ovplyvnené dlhodobou hrou na nekvalitných klavíroch, ktorých technický stav často nezodpovedá základným normám.

• Treba si uvedomiť, že každý klavír je svojim spôsobom originál, a preto nikdy nebude jednotný názor na jeho mechanické a zvukové vlastnosti.

• Klavírny technik pracuje často vo veľmi zložitých podmienkach daných konštrukčnými a výrobnými chybami alebo dlhoročne zanedbanou starostlivosťou o klavír.

• Napriek všetkým uvedeným aspektom hľadá skúsený a kvalifikovaný odborník všetky dostupné riešenia, aby sa kvality klavíra priblížili aspoň k základným normám. Má urobiť všetko pre to, aby eliminoval poškodenia a ďalšie negatívne dôsledky spôsobené výrobnými či konštrukčnými nedostatkami. V prvom rade o nich podrobne informuje majiteľa klavíra a podľa jeho finančných možností určí potrebné riešenia.
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.