referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Zaujímavosti o referátoch
Doprava a jej význam v spoločnosti
Dátum pridania: 24.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hUnterXX
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 653
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 

Postavenie dopravy

Vývoj dejín ľudskej spoločnosti je úzko spojený s výmenou tovaru, a tým aj s vývojom dopravy. Doprava sa stala dennou potrebou ľudstva. Doprava je základnou podmienkou medzinárodného obchodu.

Význam dopravy spočíva v tom, že:

- Uspokojuje potreby v spoločnosti. Preprava tovarov z miesta ich výroby, na miesto ich spotreby.
- Sprístupňuje vzdialenejšie trhy.
- Umožňuje zaľudniť neobývané oblasti, bohaté na nerastné suroviny a ovplyvňuje rovnomerné osídľovanie sveta.
- Rýchlejšie a pomalšie zásobuje obyvateľstvo tovarmi, ktoré sa rýchlo kazia.
- Umožňuje budovanie veľkých miest, zjednocuje oblasti a štáty do jedného hospodárskeho a spoločenského celku. Podporuje rozvoj medzinárodnej deľby práce a medzinárodných vzťahov.

Požiadavky dopravy: - Rýchlosť
                               - Spoľahlivosť
                               - Pravidelnosť
                               - Bezpečnosť
                               - Plynulosť
                               - Pohodlnosť
                               - jej prispôsobivosť

Základné funkcie dopravy sú: a, Sprostredkovacia
                                            b, Inovačná
                                            c, Sociálna

Základné pojmy dopravy

Dopravné prostriedky – železničné vozidlá a vozne, automobily, prípojné vozidlá, trolejbusy, lode a člny
Dopravné cesty – koľaje, pozemné komunikácie, kanály, moria, vzdušné koridory
Pracovné sily – ľudia pracujú v doprave – zabezpečujú prepravu tovaru.
Dopravné zariadenia – potrubia, čerpacie stanice, dopravné pásy a pohon, lano, meniarne, vozovne, atď.
Dopravný prostriedok – je technický prostriedok, pohybom ktorého sa uskutočňuje doprava tovarov, osôb.
Dopravná cesta – je časť priestoru vyhradená a upravená na pohyb dopravných prostriedkov.
Dopravca – je prevádzkovateľ dopravných prostriedkov, ktorý je ich vlastník.
Prepravca - je zákazník dopravcu, ktorý od dopravcu požaduje prepravu.

Delenie dopravy:

- Vnútroštátna - doprava sa vykonáva medzi dvoma bodmi, ktoré ležia na území jedného štátu. Riadi sa vnútroštátnymi normami.
- Medzinárodná - uskutočňuje sa medzi najmenej dvoma miestami, ktoré ležia na území rôznych štátov.
- Verejná - osobná, alebo nákladná sa realizuje na základe zmluvy uzavretej medzi prepravcom a dopravcom.
- Nepravidelná - vykonáva sa nepravidelne, podľa potreby.

Využitie spaľovacieho motora v doprave

1876 – Prvý štvordobý spaľovací motor N. Otto
1887 – Vyhotovil vznetový spaľovací motor, ktorý poháňal petrolej Rudolf Diesel.
1895 – Vyrobil prvý autobus Benz.
1896 - Vyrobil prvý nákladný automobil Deimler

Využitie elektrickej energie v doprave

1879 – Werner von Siemens – predviedol svoju prvú lokomotívu na jednosmerný prúd.
1880 – Thomas Alva Edison – postavil lokomotívu, ktorú sám riadil a dosiahol rýchlosť 35km/h
1895 – R. Spangue – použil po prvý raz napájanie pomocou pantografu.
1905 – Krieger – preslávil sa jazdou elektromobilu z Paríža do Toulousu (40 km/h).

Cestná doprava:

Výhody: - Nieje obmedzená priestorom nakládky a vykládky
             - Veľká územná rozptýlenosť
             - Možné prerušenie dopravného procesu
             - Hustá sieť pozemných komunikácií
             - Úspora času a nákladov pri preprave na kratšie vzdialenosti
             - Schopnosť prepravy špecifických tovarov
             - Prispôsobivosť času odovzdania tovaru príjemcovi

Nevýhody: - Malá kapacita ložného priestoru
                - Vylúčenie určitých druhov nebezpečných nákladov z prepravy
                - Závislosť od počasia a dopravnej situácie na cestách
                - Dopravná nehodovosť, negatívny vplyv na životné prostredie

Železničná doprava:

Výhody: - Veľká kapacita ložného priestoru
             - Prebieha vodne v noci
             - Pravidelnosť

Nevýhody: - Veľké investičné náklady pri budovaní tratí
                 - Na začatie a ukončenie dopravy je potrebná spolupráca s iným druhom dopravy

Letecká doprava:

Výhody: - pravidelnosť
             - pohodlnosť
             - rýchlosť
             - malé riziko odcudzenia zásielky pri preprave

Nevýhody: - vysoké náklady na prevádzku , čo predražuje cenu dopravy
                - spolupráca pri začatí a ukončení dopravy s iným druhom dopravy
                - negatívny vplyv na životné prostredie

Lodná doprava:

Výhody: - energeticky najmenej náročná
             - vysoká produktivita práce
             - najlacnejšia

Nevýhody: - malá rýchlosť
                - závislá od splavnosti tokov
                - závislá od poveternostných podmienok 
                - závislá od iných druhov dopravy

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.