referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Utorok, 18. januára 2022
Zaujímavosti o referátoch
Podnikanie v cestnej doprave
Dátum pridania: 24.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hUnterXX
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 531
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

Podmienky a formy podnikania:

- podnikanie v CDP je upravované zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 506/2002 Z. z.

Na podnikanie v CDP sa čiastočne vzťahujú aj ďalšie právne predpisy a to:

- živnostenský zákon
- obchodný zákonník
- občiansky zákonník
- zákon o cenách

Podľa zákona č. 168/1996 sa povoľuje podnikanie:

- v pravidelnej autobusovej doprave
- v medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave
- v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave
- v medzinárodnej taxi službe

Podnikanie v ostatných CDP je živnosť a povoľuje sa podľa zákona o živnostenskom podnikaní.

Podnikať v CDP môže PO alebo FO, ktorá spĺňa:

1, Všeobecné podmienky podnikania podľa živnostenského zákona (vek, bezúhonnosť...)
2, Podmienky odbornej spôsobilosti
3, Podmienky finančnej spoľahlivosti

Dokladmi na podnikanie v CDP sú podľa druhu CDP:

- dopravná licencia
- povolenie na medzinárodnú cestnú dopravu
- koncesná listina
- živnostenský list

Dopravná licencia:

Je to povolenie na podnikanie v doprave. Dopravnú licenciu vydáva a odníma správny orgán Samosprávny kraj. Na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu udeľuje licenciu Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Dopravná licencia sa udeľuje vo vnútroštátnej doprave na 8 rokov.

V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie možno žiadateľovi uložiť povinnosť:

A: uviesť druh autobusov
B: zabezpečiť vedenie spoja v nadväznosti na iný druh dopravy
C: viesť na pravidelnej autobusovej linke určený minimálny a maximálny počet spojov
D: zabezpečiť prepravu zdravotne postihnutých

Odňať dopravnú licenciu možno vtedy, ak:

A: Dopravca prestal byť spôsobilý podnikať v CDP alebo zanikol
B: Dopravca nieje schopný ďalej vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu z technických alebo z podnikateľských príčin
C: Linka sa stala nepotrebnou

Povolenie na medzinárodnú CDP:

Povolenie na medzinárodnú CDP udeľuje krajský súd na základe žiadosti, a to na 5 rokov.

Koncesia a živnostenský list:

- Koncesnú listinu vydáva Okresný živnostenský úrad na základe zákona.
- Živnostenský list vydáva živnostenský úrad po splnení podmienok podľa živnostenského zákona.

Postup pri zakladaní firmy:

Ak chcete podnikať v CDP, potrebujete ovládať príslušné predpisy, splniť všetky podmienky a musíte mať dobrý projekt a kapitál.

Projekt sa z pravidla skladá z dvoch častí: 1, podnikateľský zámer
                                                             2, zakladateľský rozpočet

Podnikateľský zámer - vychádza z prieskumu trhu a z jeho záverov.

Obsahuje: - zameranie podnikateľskej činnosti a profil firmy
                - analýza trhu a marketingové aktivity
                - požiadavky na technické vybavenie
                - pracovníci – ich počet a štruktúra
                - charakteristika kapitálových možností
                - určenie právnej formy podnikania a názvu firmy

Zakladateľský rozpočet - vychádza z finančnej analýzy súkromnej firmy.

Obsahuje: - kalkuláciu vlastných nákladov na jednotku výkonu a stanovenie ceny výkonu
                - rozpočet ročných výnosov a nákladov poskytovaných služieb
                - rozpočet potreby investičného a prevádzkového kapitálu
                - zdroje financovania
                - výpočet daní podľa zákonov
                - výpočet ukazovateľov efektívnosti
                - záver – zhodnotenie ziskovosti firmy

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.