referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Zaujímavosti o referátoch
Viacstupňová detekčná kontrola zapísanej batožiny
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 019
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 
3.2 Ochrana zapísanej batožiny

Zapísaná batožina, ktorá sa má letecky prepraviť, musí byť od podrobenia detekčnej kontrole alebo po prevzatí leteckým dopravcom, podľa toho, čo sa vykoná skôr, až do odletu lietadla, ktorým sa bude prepravovať chránená pred protiprávnymi činmi.

Pri ochrane zapísanej batožiny sa vykonávajú následné opatrenia:

a) pred naložením, zapísaná batožina je uchovávaná v priestoroch určených pre manipuláciu s batožinou alebo v iných skladovacích priestoroch letiska kde majú
vstup len oprávnené osoby;
b) akákoľvek osoba vstupujúca bez povolenia do priestoru pre manipuláciu s batožinou alebo jej skladovanie, je vyzvaná a eskortovaná z tohto priestoru;
c) zapísaná a batožina v transfere sa neponecháva nechránená na rampe alebo na voľnom priestranstve pred naložením do lietadla;
d) zapísaná batožina v transfere prekladaná z lietadla do lietadla sa neponecháva nechránená na rampe alebo na voľnom priestranstve pred naložením do lietadla;
e) vstup do priestoru oddelenia strát a nálezov batožiny v termináli je obmedzený s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k batožine a materiálom.

3.3 Uloženie batožiny na palubu lietadla po splnení podmienok

1. Zapísaná batožina je správne a viditeľne označená na vonkajšej časti tak, aby bola možná jej identifikácia s príslušným cestujúcim.
2. Cestujúci, ktorému taká batožina patrí, je zapísaný pre let, ktorým je táto batožina dopravovaná
3. Pred naložením je zapísaná batožina držaná v takých priestoroch letiska, kde majú prístup len osoby s povolením;
4. Každý kus batožiny prevzatý do starostlivosti leteckým dopravcom určený na prepravu v nákladovom priestore lietadla je identifikovaný ako sprevádzaný alebo
nesprevádzaný. Proces identifikácie sa vykonáva buď manuálne alebo automatickými prostriedkami.

3.4 Vyzdvihnutie batožiny cestujúcim

1. Každý kus zapísanej batožiny musí byť identifikovaný ako sprevádzaný alebo nesprevádzaný. Zapísaná batožina cestujúceho, ktorý je zapísaný na let, ale na palubu lietadla nenastúpil, sa identifikuje ako nesprevádzaná.
2. Nesprevádzaná zapísaná batožina sa neprepraví s výnimkou tých prípadov, ak bola batožina od cestujúceho oddelená spôsobom, ktorý nemohol ovplyvniť, alebo sa
batožina podrobila náležitým bezpečnostným kontrolám.

3.5 Tvorba zoznamu

Je potrebné vystaviť zoznam zapísanej batožiny , alebo iný alternatívny doklad , ktorý slúži ako dôkaz pre potvrdenie identifikácie a vykonania detekčnej kontroly nesprevádza nej zapísanej batožiny.

4. Viacstupňová detekčná kontrola zapísanej batožiny

4.1 5-stupňová detekčná kontrola

Všetka batožina určená na prepravu musí byť detekčne skontrolovaná spôsobmi, ktoré sú štandardizované a akceptované ECAC.

Je potrebné, aby bezpečnostný personál prijal princíp, podľa ktorého status každej batožiny určenej na prehliadku pred aplikáciou bezpečnostných kontrol je, že “batožina nie je čistá”. Každá batožina je podrobená prehliadke buď technickými prostriedkami, ručne alebo kombináciou obidvoch, aby sa určilo, či batožina neobsahuje žiadne zakázané predmety. Batožina je označená ako “čistá” iba ak sa stanoví, že batožina ani jej obsah neobsahujú zakázané predmety.

Ak batožina, ktorá bola detekčne kontrolovaná röntgenovým zariadením, nebola schválená ako “čistá” musia byť aplikované ďalšie kontrolné a vyšetrovacie postupy. Batožina nemôže byť povolená na jej ďalšiu prepravu, pokiaľ nebudú tieto postupy dôkladne dodržané. V prípade použitia röntgenového zariadenia ( či už konvenčného a zariadení EDS alebo EDDS) môže táto stratégia viesť k rôznemu počtu stupňov alebo fáz pri kontrole (viacstupňový kontrolný proces).

Pri aplikácii viacstupňového kontrolného procesu by sa mali prijať nasledovné základné princípy:

a)počet kontrolných stupňov by mal byť čo najmenší;
b)relevantné informácie musia byť prenášané z jedného stupňa na ďalší;
c)každý následný kontrolný stupeň musí poskytnúť “presnejšiu bezpečnostnú informáciu”;
d)kontrolný proces by mal byť vždy zabezpečený pred zlyhaním.

Medzinárodná organizácia pre letectvo ICAO odporúča zaviesť na letiskách viacstupňový systém detekčnej kontroly zapísanej batožiny (max. 5 stupňový):

1.stupeň - generický model detekčnej kontroly zapísanej batožiny:

-batožina je vyhodnocovaná EDS a EDDS alebo konvenčným röntgenovým prístrojom,
-zariadenie je integrované do handlingového systému batožiny,
-je skontrolovaná všetka batožina, ktorá je určená na naloženie do lietadla,
-na naloženie do lietadla alebo triedenie je čistá a ak je predpoklad že nie je (niečo sa tam nachádza), prechádza na ďalší stupeň.

2.stupeň - vyhodnotenie zobrazenia batožiny školeným a vycvičeným kontrolórom.
3.stupeň - batožina je vyhodnocovaná certifikovanou technológiou použitím databázy vyhodnotenia.
4.stupeň - dochádza k spojeniu batožiny s cestujúcim a u batožiny je vykonaná ručná fyzická prehliadka.
5.stupeň - ak batožina nie je čistá ani po predošlých prehliadkach alebo sa nedá spojiť s cestujúcim, ide na preskúmanie expertmi–polícia, pyrotechnici..

Každý kontrolný stupeň je zároveň aj rozhodujúcim miestom, ktorý samozrejme zahŕňa v sebe určité riziko. Minimalizovanie počtu stupňov musí viesť k znižovaniu rizika z nesprávnych rozhodnutí.

Každý proces detekčnej kontroly je založený na princípe vytvárania detailnejšieho vyhodnocovania na každom stupni, vychádzajúc pritom z informácií získaných z predchádzajúcich stupňov. Keď každý stupeň procesu neposkytuje komplexnejšie informácie o batožine a jej obsahu, je tento proces neúčinný.

Ak sa používa EDS/EDDS zariadenie a batožina je vyradená iba na základe výstrahy pre ohrozenie alebo vysokú hustotu, toto musí byť úplne zrejmé kontrolórovi na ďalšom stupni. V prípade ale, že existujú znepokojujúce indície, ktoré sú významné ale nie sú okamžité zrejmé, tieto budú postúpené na posúdenie kontrolórovi v ďalšom stupni.

Každý nasledujúci stupeň v procese detekčnej kontroly by mal poskytovať jasnú “dodatočnú bezpečnostnú hodnotu”, ktorá umožní kontrolórovi na základe komplexnejších informácií stanoviť spoľahlivé rozhodnutie., t.j. množstvo a kvalitu informácií o batožine a jej obsahu, ktoré bude výrazne lepšie ako v predchádzajúcom stupni. Táto dodatočná bezpečnostná hodnota bude vychádzať z dôkladnejšieho, kvalitnejšieho a detailnejšieho preskúmania.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.