referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Zaujímavosti o referátoch
Viacstupňová detekčná kontrola zapísanej batožiny
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 019
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 
4.2 Zakázané predmety v zapísanej batožine

Všetky zakázané predmety pre zapísanú batožinu uvedené v Annexe IV-4-A sú zo zapísanej batožiny vybraté a odobraté. Ide hlavne o:

-výbušniny, vrátane detonátorov, rozbušiek, granátov a mín,
-plyny (propán, bután a iné),
-horľavé hmoty a reaktívne látky (magnézium, zapaľovacie lampy, ohňostroje, svetelné rakety,
-okysličovadlá a organické peroxidy, vrátane bieliacich roztokov, súprav na opravu karosérii áut,
-toxické a infekčné látky, jedy,
-rádioaktívne materiály, vrátane medicínskych a komerčných izotopov,
-leptadlá, ortuť, vozidlové batérie a pod.
-súčiastky palivového systému vozidiel, ktoré obsahujú palivo.

5. Jednotlivé stupne kontroly

5.1 Systém detekcie výbušnín (EDS) a výbušných zariadení (EDDS)

Systém detekcie výbušnín (EDS) je systém – alebo kombinácia technológii, ktorý má schopnosť detekovať a indikovať vlastným spôsobom výstrahy výbušný materiál nachádzajúci sa alebo tvoriaci časť predmetu v batožine.

Systém detekcie výbušných zariadení (EDDS) je systém –alebo kombinácia technológií, ktorý má schopnosť detekovať a indikovať vlastným spôsobom výstrahy výbušné zariadenie nachádzajúce sa alebo tvoriace časť predmetu v batožine. Tento systém vytvára zobrazenie k priamemu prezeraniu kontrolórom, na ktorom sú zvýraznené podozrivé/tmavé oblasti, ktoré pomáhajú pri skúmaní a vyhodnocovaní zobrazenia.

Kombinované používanie týchto nových technológií významne zvyšuje stupeň spoľahlivosti v porovnaní s výsledkami dosiahnutými s konvenčnými röntgenovými systémami. Výrazne je znížená nevyhnutnosť vykonávania dodatočnej ručnej prehliadky a následne je výrazne znížený počet cestujúcich, ktorí musia byť opätovne spojení s ich batožinou. Tieto systémy môžu byť inštalované v preplnených odbavovacích priestoroch ako samostatné jednotky alebo na letiskách, kde je málo priestoru. Použitie kombinovaných technológií bude z prevádzkového hľadiska znamenať minimalizáciu požiadaviek na “dodatočný priestor v termináli”, nakoľko proces detekčnej kontroly môže byť inštalovaný do batožinového systému “v smere” odbavovania.

5.2 Konvenčné röntgenové zariadenia

Ide o techniku reprodukcie zobrazenia častí predmetu použitím röntgenového lúča. Uskutočňuje sa neautomatická detekcia ohrozujúcich predmetov. Zaškolený a vycvičený operátor vyhodnocuje zobrazenia, aby identifikoval ohrozujúce predmety. Kvalita zobrazenia je mimoriadne dôležitá pre spoľahlivé vyhodnotenie detekčne kontrolovanej batožiny.

Konvenčná röntgenová metóda je bežne používaná na mnohých letiskách na detekčnú kontrolu príručnej batožiny cestujúcich. Aby použitie tejto technológie bolo účinné pre zapísanú batožinu, je minimálne 10% detekčne skontrolovanej batožiny podrobenej ručnej prehliadke. (Toto číslo zahŕňa aj batožinu a predmety, ktoré už boli vyradené kontrolórom ako čistá batožina). Dodatočná batožina a predmety na ručnú prehliadku sú vyberané operátorom röntgenového prístroja na báze náhodného výberu. Tento proces vyžaduje poskytnutie stanoveného miesta na ručnú prehliadku.

Použitie konvenčného röntgenového zariadenia sa neodporúča na detekčnú kontrolu batožiny v triediarni batožín alebo v rámci handlingového (pri preberaní zapísanej batožiny) systému batožiny. Detekčnou kontrolou vo vybavovacom priestore sa obíde problém opätovného spojenia cestujúcich s batožinou po tom, ako už boli separovaní, avšak tento proces bude pravdepodobne vyžadovať až 20% vybavovacieho priestoru. Použitie tohto priestoru bude znižovať vybavovaciu kapacitu terminálu a veľký podiel vyradenej batožiny počas detekčnej kontroly bude ešte zvyšovať požiadavky na tento priestor terminálu.

Keď je zapísaná batožina detekčne kontrolovaná röntgenovým zariadením, kontrolór:

a)Skúma celé röntgenové zobrazenie, či neobsahuje zakázané predmety alebo komponenty zakázaných predmetov maximálne a účinne by mal pritom využiť zdokonalené obrazové funkcie zariadenia. Kontrolór by sa mal zamerať predovšetkým na komponenty improvizovaných výbušných zariadení, vrátane detonátorov, drôtov, batérií a elektronických alebo mechanických časovaných zariadení. Kontrolór by mal venovať špeciálnu pozornosť hustým a nepriehľadným oblastiam na vytvorenom zobrazení, ktoré môže skrývať zakázané predmety, alebo oblastiam, ktoré sú zvýraznené ako oblasti obsahujúce potenciálny predmet pre ohrozenie;
b)skontroluje, či je tieňovanie zobrazenia batožiny konzistentné rovnomerne v celom priestore. Svetlejšie hrany môžu indikovať prítomnosť lisovanej výbušniny, ktorá dôkladne nevypĺňa horné a spodné okraje kufríka;
c)venuje rovnakú pozornosť konštrukcii a vonkajšiemu príslušenstvu ako aj obsahu batožiny;
d)prešetrí viditeľné vystúpeniny alebo vypukliny akejkoľvek kovovej časti alebo vyhĺbené časti kufra, ktoré by ukrývať komponenty výbušného zariadenia.

Kontrolór sa nesmie cítiť pod tlakom pri určovaní stavu batožiny, ak má akékoľvek pochybnosti alebo výhrady, batožina musí byť postúpená do ďalšieho stupňa na jej ďalšie preskúmanie.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.