referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Zaujímavosti o referátoch
Viacstupňová detekčná kontrola zapísanej batožiny
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 019
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 
5.3 Požiadavky na prevádzku röntgenových zariadení

a) Bezpečnosť - Röntgenové zariadenia zabezpečujú nevyhnutnú detekciu meranú rozpoznávaním, prienikom a rozlíšením, s cieľom zabrániť vneseniu zakázaných predmetov na palubu lietadla.

b) Testy - Prevádzka je hodnotená na základe používania príslušných testovacích postupov.

c) Prevádzkové požiadavky - Röntgenové zariadenia zobrazujú kompletný vizuálny obraz akéhokoľvek predmetu, ktorý prejde tunelom tohto zariadenia. Nie je vynechaný žiadny roh predmetu. Je dodržiavané minimálne zakrivenie zobrazovaných predmetov. Na transportnom páse zariadenia je označené miesto pre umiestnenie batožiny, s cieľom získať optimálne zobrazenie.

•Kontrast zobrazenia: röntgenové zariadenia majú schopnosť zobrazovať stupnicu šedých odtieňov (pre zvýšenie rozlišovacej schopnosti prehliadania). Zobrazenie ktorejkoľvek časti predmetu ktorý je detekčne kontrolovaný, zotrvá na obrazovke po dobu aspoň päť sekúnd. Naviac, operátor má možnosť zastaviť dopravný pás a ak je to nutné, vrátiť dopravný pás späť, ak si to vyžaduje ďalšie skúmanie.

•Rozmer obrazovky: obrazovka monitora má dostatočnú rozmerovú veľkosť pre komfort operátora (obvykle 14 palcov a viac).

•Parametre obrazovky: obrazovka je bez dosvitu a má aspoň 800 riadkov (obvykle 1024x1024 pixelov, t.j. vysoko rozlišovacie monitory). Ak sa používajú duálne monitory, jeden z nich je len monochromatický. Röntgenové zariadenia indikujú vizuálne tie materiály, ktorými nemôže preniknúť. Röntgenové zariadenia zabezpečujú rozlišovanie organických a neorganických látok šrafovaním. Systémy zabezpečujú automatické rozpoznávanie ohrozenia, čím uľahčujú skúmanie operátorovi.

5.4 Ručná prehliadka

Ručná prehliadka batožiny je fyzická prehliadka batožiny a jej obsahu. Ručná prehliadka je úloha pomerne náročná na zdroje i čas a je vhodná pre prevádzky s malými objemami cestujúcich. Vyžaduje značný počet dobre vyškoleného a motivovaného personálu, ktorý je často plne zamestnaný na krátke časové úseky, a stanovené priestory zriadené pre tento proces. Toto môže znamenať dodatočné požiadavky na priestor v termináli a môže tak znižovať jeho kapacitu. Táto metóda je metódou pre stanovenie konečného rozhodnutia pre všetky ostatné techniky.

Personál vykonávajúci ručnú prehliadku by mal mať vždy, ak je to možné, prístup k röntgenovým zariadeniam alebo zariadeniu na detekciu stôp výbušných látok na doplnenie ručnej prehliadky jednotlivých predmetov. Ručné prehliadky zapísanej batožiny musia byť vykonávané v priestore, ktorý je špecifikovaný a určený v schválenom miestnom protokole (pokynoch). Každá ručná prehliadka sa musí vykonávať nasledovným spôsobom:

a)predmety zapísanej batožiny sa zvyčajne prehliadajú v prítomnosti príslušného cestujúceho;

b)batožinu otvorí cestujúci (ak je prítomný);

c)batožina sa preskúma, či neobsahuje falošné dno. V prípade potreby sa môže použiť pravítko, šablóna, tyč alebo iné zariadenie, aby sa zistilo, či neexistujú výrazné rozdiely medzi vnútornými a vonkajšími rozmermi;

d)osobitnú pozornosť treba venovať vložke, čalúneniu, švom, lemom, cvočkom a ozdobným gombíkom, zipsom, uzáverom, sponám, kolieskam a rúčkam na identifikáciu znakov po zasahovaní alebo opravách, čo môže indikovať ukrytie zakázaného predmetu. Ak vznikne podozrenie, priestor(y) budú podrobené detekcii stôp výbušných látok;

e)obsah sa odstraňuje vrstva po vrstve, pričom je každá vrstva kontrolovaná, až kým nie je batožina prázdna. Prázdna taška sa zdvihne a vyhodnotí sa jej vyváženosť a hmotnosť prázdnej batožiny;

f)ak vznikne podozrenie, že batožina nemá štandardnú hmotnosť alebo jej hmotnosť nie je konzistentná s hmotnosťou prázdnej batožiny, musí byť prehliadnutá, či neukrýva zakázaný predmet. V prípade potreby je potrebné ju detekčne skontrolovať röntgenovým zariadením. ( Je potrebné zabezpečiť, aby bolo röntgenové zobrazenie doručené kontrolórovi na vyhodnotenie a rozhodnutie.) ;

g)preskúmajú sa elektrické predmety, ktoré môžu ukrývať zbrane alebo výbušné zariadenia, (napr. holiace strojčeky, kalkulačky, rádiá, hodiny, kamery, stereá a kazety) aby sa zaistilo, že nebolo s nimi manipulované, príp. že neboli otvárané, majú predpokladanú hmotnosť, sú vyvážené a neobsahujú ďalšie batérie. V prípade potreby bude predmet detekčne skontrolovaný röntgenovým prístrojom, aby sa zaistilo, že neobsahuje dodatočný zdroj energie alebo neobsahuje organický materiál, v rámci ktorého by sa mohol nachádzať anorganický predmet a bude podrobený detekcii stôp výbušných látok ;

h)predmety ako termosky, knihy, dáždniky, barle atď., budú dôkladne prehliadnuté, v prípade potreby röntgenom, aby sa určilo, že sú neškodné;

i)pozornosť sa musí venovať obsahu kontajnerov a fliaš, v ktorých by sa mohli nachádzať prchavé kvapaliny;

j)kvapaliny, pri ktorých existuje podozrenie, že by mohli byť použité pri spáchaní nezákonných činov , budú vylúčené;

k)personál preskúma mastné škvrny a malé otvory na vonkajšej strane kufra a prítomnosť pachu po mandliach, laku na nechty, lepidla, parfému alebo iných maskovacích výparov, ktoré môžu indikovať prítomnosť výbušných látok ;

l)po ukončení prehliadky bude batožina uzatvorená .

Po ukončení prehliadky nebude za normálnych okolností zapísaná “čistá” batožina vrátená cestujúcemu, ale bude uložená v skladových priestoroch letiska a pripravená na naloženie do lietadla.

7. Záver

Spôsob kontroly zapísanej batožiny viacstupňovým detekčným systémom je pre bezpečnosť cestujúcich ako aj posádky dôležitým aspektom. Je preto dôležité aby táto kontrola bola vykonávaná dôkladne špeciálne školenými a cvičenými pracovníkmi. Tí musia svoju prácu brať zodpovedne, nesmú pracovať nad rámec svojich možností, lebo by sa kvôli únave alebo iným nepriaznivým faktorom mohla ovplyvniť kvalita ich výkonu, čo by znamenalo možné ohrozenie letu. Aj na to sú na letiskách kontroly, ktoré sledujú kvalitu vykonanej práce či už detekčných zariadení alebo personálu, aby sa každý človek mohol bezpečne prepraviť lietadlom kam potrebuje.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.