referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Zaujímavosti o referátoch
Viacstupňová detekčná kontrola zapísanej batožiny
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 019
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 20m 0s
Pomalé čítanie: 30m 0s
 
1. Úvod

Záujem o otázku bezpečnosti enormne vzrástol po teroristických útokoch 11. septembra 2001 (New York), v novembri 2003 (Istanbul), 11. marca 2004 (Madrid), 7. júla 2005 (Londýn) a ďalších útokoch na iných miestach. Už si nikto nemohol byť ničím istý, stať sa môže čokoľvek. Všade boli prijaté preventívne a operatívne opatrenia na čo najväčšiu a najúčinnejšiu ochranu ľudí, dopravných prostriedkov a majetku. Bezpečnosť sa stala pálčivou otázkou, rozhodujúcou pri tvorbe politiky.

Po celom civilizovanom svete sa začali prijímať výrazné opatrenia, ktoré mali obmedziť priestor pre teroristov. Zasadali rôzne branno-bezpečnostné výbory a porady vlád jednotlivých krajín. Výsledkom tohto úsilia na medzinárodnej scéne bol vznik veľkého napätia a obáv. Medzi jedno z dôležitých opatrení v letectve patrí aj zavedenie viacstupňovej detekčnej kontroly zapísanej batožiny.

2. Základné pojmy danej témy


Zapísaná batožina - batožina určená pre prepravu v priestore lietadla pre náklad.

Sprevádzaná zapísaná batožina - batožina prijatá na prepravu v nákladovom priestore lietadla, na palube ktorého sa nachádza cestujúci, ktorý ju dal zapísať.

Nesprevádzaná zapísaná batožina - batožina prijatá na prepravu v nákladovom priestore lietadla, na palube ktorého sa osoba, ktorá ju zapísala nenachádza.

Zakázaný predmet - predmet, ktorý môže byť použitý na spáchanie protiprávneho činu, ktorý nebol riadne prihlásený a je predmetom, na ktorý sa vzťahujú zákony a právne predpisy.

Detekčná kontrola – použitie technických alebo iných prostriedkov na zisťovanie zbraní, výbušnín alebo iných nebezpečných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vykonania činov protiprávneho zasahovania.

EDS - systém detekcie výbušnín - systém alebo kombinácia rôznych technológii, ktoré majú schopnosť odhaliť a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušný materiál nachádzajúci sa v batožine, nezávisle od materiálu z ktorého je vyrobená batožina.

PEDS – primárny systém detekcie výbušnín - systém alebo kombinácia rôznych technológii, ktorá má schopnosť odhaľovať a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušný materiál nachádzajúci sa v batožine, nezávisle od materiálu, z ktorého je vyrobená batožina.

EDDS – systém detekcie výbušných zariadení - systém alebo kombinácia rôznych technológií, ktoré majú schopnosť odhaľovať a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušné zariadenie detekciou jedného alebo viac komponentov takého zariadenia, nachádzajúceho sa v batožine, nezávisle od materiálu, z ktorého je vyrobená batožina.

Stopový detektor - technologický postup alebo kombinácia rôznych technologických postupov, ktoré majú schopnosť odhaľovať veľmi malé množstvá (1/miliardtina gramu) a signalizovať vlastným spôsobom výstrahy, výbušné materiály, ktoré obsahuje batožina alebo iné predmety, ktoré podliehajú analýze.

TIP – obrazová projekcia ohrozenia - softwarový program ktorý môže byť nainštalovaný do niektorých röntgenových prístrojov. Program premieta virtuálne zobrazenia (napr. pištoľ, nôž, improvizované výbušné zariadenie) v procese zobrazovania reálneho obrazu batožiny, ktorá je detekčne kontrolovaná a zabezpečuje okamžitú spätnú väzbu pre kontrolóra procesu detekcie o schopnosti operátora rozpoznávať také zobrazenia.

3. Kontrola zapísanej batožiny

Cieľom bezpečnostnej kontroly v prípade zapísanej batožiny je zabrániť vneseniu zbraní, výbušných látok alebo iných nebezpečných zariadení a predmetov, ktoré môžu byť použité pri spáchani činov protiprávneho zasahovania a nosenie a prechovávanie ktorých nie je dovolené, na palubu lietadla.

3.1 Detekčná kontrola zapísanej batožiny

1. Všetky kusy zapísanej batožiny sa pred naložením do lietadla najprv podrobia detekčnej kontrole.
2. Zapísaná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak:

a) prichádza z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo príslušný členský štát neposkytli informácie o tom, že táto zapísaná batožina sa nepovažuje za batožinu, ktorá sa podrobila detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem,
b) prichádza z tretej krajiny, s ktorou má Spoločenstvo dohodu uvedenú v článku 23, ktorá uznáva, že táto batožina sa podrobila detekčnej kontrole podľa bezpečnostných noriem rovnocenných s normami Spoločenstva.

3. Zapísaná tranzitná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak zostáva na palube lietadla.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.