referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Zaujímavosti o referátoch
Kvalita v leteckej doprave (bezpečnosť leteckej dopravy, nehodovosť v leteckej doprave, vplyv leteckej dopravy na životné prostredie)
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 764
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 29m 10s
Pomalé čítanie: 43m 45s
 
2.3 Budovanie systému kvality v rámci letových prevádzkových služieb

V roku 1960 bola podpísaná v Bruseli Zmluva o vytvorení organizácie EUROCONTROL s cieľom zdokonaliť riadenie letovej prevádzky v oblasti európskeho letového priestoru. Slovenská republika má ako riadny člen (od 1. 1. 1997) hlasovacie právo v najvyšších orgánoch EUROCONTROL-u. Postavenie riadneho člena je dôležité z dôvodu plnenia úloh v rámci letových prevádzkových služieb v Európe. Harmonizácia týchto služieb v rámci 29 členských štátov EUROCONTROL-u je vlastne riešením a koordinovaním spoločných projektov z dôvodu neustáleho zvyšovanie kvality letových prevádzkových služieb.

Budovanie systému kvality je dobrovoľnou záležitosťou poskytovateľa týchto letových prevádzkových služieb. V rámci zavádzania systému kvality sa rieši problematika vzájomných kompetencií a zodpovedností. Je jasne definované, kto komu v rámci organizácie poskytuje aké služby. Popisujú to jednotlivé pracovné činnosti. Zavedený systém kvality musí poskytnúť používateľom potrebnú istotu a spoľahlivosť, že distribuované letecké informácie alebo údaje spĺňajú stanovené požiadavky na ich kvalitu.

V organizáciách je veľmi dôležitá motivácia ľudí ku kvalite. Mala by začať pochopením úloh, ktoré majú jednotlivé úseky riešiť a ich súvislostí s následnými činnosťami. Každý zamestnanec by si mal byť vedomý dôsledkov z nekvalitnej práce. Stimulácia ku kvalite sa má dotýkať každého zamestnanca a každý má mať pocit, že práca ktorú vykonáva je zmysluplná.

Certifikácia

Po zavedení systému kvality je možnosť , ktorú takmer všetky organizácie využívajú, a to certifikácia daného systému manažérstva kvality certifikačným orgánom. Je to vlastne potvrdenie funkčnosti systému manažérstva kvality treťou nezávislou stranou, po splnení určitých požiadaviek a následným kladným hodnotením certifikačného orgánu sa môže organizácia navonok prezentovať získaným certifikátom. Vonkajší certifikačný orgán vydáva certifikáty, ktoré sú medzinárodne platné a sú uznávané aj Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu. Vnútorné certifikačné orgány boli vytvorené Slovenským národným akreditačným systémom, no vo svete sú neznáme a platnosť ich certifikátu je len na území Slovenska.

3. Bezpečnosť leteckej dopravy

Jedným zo základných a tiež najsledovanejších kvantitatívnych ukazovateľov leteckej dopravy je bezpečnosť v civilnom letectve, ktorá má rozhodujúci vplyv na kvalitu tohto dopravného odboru. V rámci letectva je bezpečnosť najdôležitejším prvkom. Otázkou je, či kvalita dokáže tento prvok zabezpečiť.

Úlohou Európskej leteckej bezpečnostnej agentúry je pomáhať spoločenstvu pri vypracovávaní a jednotnom uplatňovaní európskych noriem o bezpečnosti a plnení ekologických požiadaviek v oblasti civilného letectva. Návrh zákona o stanovení spoločných bezpečnostných predpisov v civilnej leteckej doprave, ktorých prijatie bolo nevyhnutné po tragických udalostiach z 11. septembra 2001 v Spojených štátoch amerických, sa týka najmä vstupných kontrol a kontrol cestujúcich, batožiny a nákladu na letiskách.

Experti v oblasti letectva sa zoberali aj otázkou vytvorenia spoločného európskeho vzdušného priestoru. Predpokladá sa, že počas nastávajúcich desiatich rokov sa letecká doprava v rozšírenej Únii zdvojnásobí, a preto je potrebné od základov reštrukturalizovať kontrolu a dispečing leteckej dopravy. Zastávajú názor, že roztrieštenosť európskeho vzdušného priestoru predstavuje nielen nebezpečenstvo pre bezpečnosť leteckej dopravy, ale jej dôsledkom sú aj značné meškania letov, plytvanie palivom a oslabenie konkurencieschopnosti európskych leteckých dopravcov.

3.1 Nové požiadavky letiskovej bezpečnosti

So zvýšením vzdušnej dopravy vznikajú nové potreby. Je treba flexibilnejšie riadiť infraštruktúry, budovať dodatočné kapacity a zároveň zvládať náklady. Požaduje sa aj obmedzenie meškaní a zníženie dosahu na životné prostredie. Čoraz častejšie používanie technológií schopných globálne riadiť všetky činnosti počas aj okolo letu umožňuje na tieto výzvy reagovať.

Účinnosť a bezpečnosť riadenia vzdušnej dopravy závisia aj od dobrej interakcie medzi organizáciami, personálom a zariadeniami na palubách lietadiel, na zemi a vo vesmíre. V oblasti, kde sa stretáva veľké množstvo aktérov je nevyhnutné zabezpečiť koherenciu týchto požiadaviek a dbať, aby boli uplatňované jednotne a synchronizovane. Na to je potrebné zaviesť nové pravidlá a postupy umožňujúce zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti letových systémov.

Vzdelávanie a kvalifikácia celého personálu tiež zohráva zásadnú úlohu pri bezpečnosti. Piloti, leteckí kontrolóri, personál pracujúci na vývoji, výrobe a údržbe výrobkov leteckej techniky, dielov a zariadení podliehajú alebo čoskoro budú podliehať spoločným pravidlám, ktoré sa vzťahujú na ich kvalifikácie, a ak to bude potrebné, na udeľovanie licencií. Je možné, že vzhľadom na vývoj techniky sa ukáže potrebné lepšie štandardizovať funkcie vykonávané ostatným personálom. Komisia v prípade potreby vypracuje zodpovedajúce návrhy.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.