referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Zaujímavosti o referátoch
Kvalita v leteckej doprave (bezpečnosť leteckej dopravy, nehodovosť v leteckej doprave, vplyv leteckej dopravy na životné prostredie)
Dátum pridania: 26.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 764
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 29m 10s
Pomalé čítanie: 43m 45s
 
4.2 Podmienky optimalizácie letu

Čas a prudký rozvoj techniky nutne ovplyvnili postavenie pilota. Postupný prechod na dvojčlenné posádky aj u veľkých lietadiel si nutne vyžiadal zásadné zmeny vo vybavení a usporiadaní pilotných kabín. Optimalizovať let lietadla znamená riešiť tieto hlavné problémy a požiadavky:

1. Zvyšovanie navigačnej presnosti

Navigačná presnosť predstavuje komplex riešení usporiadania letovej prevádzky v horizontálnej aj vertikálnej rovine. Ide o súbor opatrení na zvýšenie kapacity vzdušného priestoru nad pôvodne limitné hranice systémom zahustenia, predovšetkým znížením rozstupov (horizontálnych aj vertikálnych). To znamená predovšetkým používať nové, presnejšie, ale aj technicky náročnejšie systémy navigácie v oboch rovinách. Tieto problémy boli vo veľkom rozsahu postupne riešené od roku 1980 a v súčasnej dobe prinášajú významné prevádzkové, bezpečnostné a ekonomické výsledky.

2. Požiadavky na človeka – pilota

Od pôvodného spôsobu, keď členovia posádky viac menej oddelene vykonávali každý osobitne svoju činnosť pri riadení a vedení lietadla, resp. obsluhe jeho systémov a komunikácii, súčasná dvojčlenná posádka musí tento rôznorodý komplex činností zabezpečovať sama. Tu je samozrejmá práve vysoká úroveň automatizácie, ktorá je v súčasnosti dovedená do možno tvrdiť najvyššej úrovne. Pilot by teoreticky mohol zasahovať do ovládania lietadla len v núdzových situáciách. Tu je teda zdroj nových, celkom iných požiadaviek na pilotov a to dokonalá fyzická a psychická kondícia, sebaovládanie a vysoké teoretické znalosti už od prvopočiatku činnosti a postupné získavanie návykov, vedúcich k zvládnutiu postupov v ktorejkoľvek kritickej situácii cestou systematickej spolupráce oboch členov posádky pri rešpektovaní všetkých atribútov vzťahov nielen medzi ľuďmi navzájom, ale aj pri striktnom uvážení predností a nedostatkov vo vzťahoch človek - stroj.

3. Zvyšovanie spoľahlivosti a bezpečnosti.

Zdanlivo sa jedná o riešenie technických problémov. V skutočnosti je to ale komplex technických, prevádzkových a organizačných, ekonomických, ale aj sociálnych otázok vo vzťahu k lietadlu, posádke, pozemnému zariadeniu, službám, sociálnemu prostrediu, politickej situácii a mnohým ďalším činiteľom. Tu platí, že vyriešenie čiastkového problému nemusí vôbec znamenať znateľný pokrok. Veľmi úzke nadväznosti (lietadlo – letisko – cestujúci – spoločnosť – politika) predstavujú predovšetkým v medzných krokoch obrovské množstvo otázok jednoznačne s nárokom na spojité, často celosvetové postupy, spoluprácu, nutnosť nových dohôd a prístupov, vzájomného rešpektovania a uznávania.

Tieto zoširoka ponímané problémy sa v rámci konkrétneho podarilo riešiť dnes už bežne používaným Systémom letového manažmentu (Flight Management System – FMS). Ten reprezentuje najvyšší stupeň automatizácie riadenia súčasných dopravných lietadiel. Rieši vo vzájomnej spojitosti nielen ovládanie samotného lietadla, ale aj jeho navigáciu, plánovanie, bezpečnosť, ekonomiku a súbor ďalších súvisiacich problémov.

Treba zdôrazniť, že FMS je systém živý, vyvíjajúci sa. Jeho široké používanie ukázalo rôzne nedostatky a prevádzkové problémy, preto inovačné a nové vývojové kroky sú samozrejmosťou. Súčasťou nových systémov je aj systém varovania blízkosti zeme (Terrain Awareness and Warning System – TAWS), ktorý podstatne inovuje schopností systému a môže účinne minimalizovať riziko stretu lietadla s terénom.

Systémy letového manažmentu (FMS) sú v každom prípade prínosom pre rôzne, často zásadné riešenia problémov, vyplývajúcich z neustále narastajúceho využívania lietadiel . Medzi hlavné prínosy patrí predovšetkým:
-zvýšenie presnosti navigačného vedenia lietadiel,
-znižovanie záťaže posádky,
-zvýšenie bezpečnosti letov,
-zvýšenie ekonomiky lietadiel.

Ak sa dosiahne zvýšenie navigačnej presnosti a znižuje sa záťaž posádky lietadiel, sú v podstate plnené základné požiadavky z oblasti bezpečnosti letov: dodržiavanie stanovených tratí, výšok, režimov a profilov letu, optimalizácia letu po náhradnej trati, dodržanie medzných násobkov (let na hranici letovej obálky) a ďalej - znižovanie zaťaženosti posádok cestou spoľahlivého, rýchleho a optimálneho stanovenia prevádzkových, náhradných a núdzových riešení a postupov predstavuje významný prínos vzhľadom na bezpečnosť. Tímovo pracujúca posádka je prostredníctvom FMS zbavená radu rutinných prác, ktoré naproti tomu systém vykonáva presne, rýchlo, spoľahlivo a efektívne na hraniciach optimálneho riešenia. To má v konečnom dôsledku aj ekonomický efekt (presne letené trate, optimálne výšky vzhľadom na dané prevádzkové parametre, voľba profilu letu, riadená činnosť a optimálne využitie pohonných jednotiek atď.) vedúci jednoznačne k ekonomickým prínosom.

Ostáva len predpokladať, že nové, v súčasnosti už známe a v blízkej dobe určite aplikované prostriedky pre zníženie predpokladov vzniku situácie ohrozenia (napr. spomínané spojenie systémov FMS A TAWS), úroveň bezpečnosti primerane zvýšia. Nezmenia ale človeka a ten ostáva aj naďalej hlavným činiteľom, hlavným problémom.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.