referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Zaujímavosti o referátoch
Kondičné cvičenia s medicinbalmi (basketbal, mikrocyklus)
Dátum pridania: 03.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alicicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 905
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

Cvičenia s medicinbalmi (plné lopty) majú prevažne posilňujúci charakter. Kladú zvýšené požiadavky na telesnú kondíciu cvičencov, ktorú súčasne výrazne ovplyvňuje. Použitie v telovýchovnej praxi, a to ako v základnej telesnej výchove, tak aj v športovom tréningu a v rôznych formách pohybovej rekreácie, neustále narastá. Je to predovšetkým preto, že cvičenia s medicinbalmi umožňujú regulovať intenzitu zaťaženia, pričom účinnosť cvičení je značná v pomerne krátkej dobe, ale súčasne vnáša do telovýchovného procesu emocionálne prvky. Cvičenia sú zábavné, umožňujú súťaživosť a zvyšujú aktivitu cvičencov, súčasne však od nich vyžaduje húževnatosť, sústredenosť a disciplinovanosť. Cvičenci preukazujú nielen svoju silu, ale aj obratnosť, koordináciu, celkovú pohyblivosť, postreh a reakciu a súčasne aj cit pre kolektívnu spoluprácu.

Využitie medicinbalov je mnohostranné, predovšetkým ich používame na rozvoj dynamickej sily. Hmotnosť medicinbalov (od 1-5 kg) musí zodpovedať veku cvičencov, ich telesnej a technickej vyspelosti. Použitie príliš ťažkých medicinbalov u začiatočníkov by mohlo mať škodlivé účinky. Školské osnovy odporúčajú užívať u 15-17 ročných chlapcov 3-4 kg medicinbaly, u dievčat rovnakého veku 2-3 kg medicinbaly. Pre mládež do 14 rokov a pre ženy stredného veku používame 1-2 kg medicinbaly. V špeciálnej športovej príprave je možné použiť aj medicinbaly ťažšie než 5kg.

Medicinbaly využívame predovšetkým ku gymnastickým cvičeniam jednotlivcov a dvojíc a k hádzaniu. Je treba voliť nielen spôsoby známe zo športových hier, ale zaraďujeme aj také, ktoré zvyšujú fyziologickú hodnotu – hádzať možno v nízkych základných polohách (kľak, sed, ľah), čelom, bokom aj chrbtom k sebe, možno hádzať viacej medicinbalov naraz a pod. Medicinbaly používame aj ako bremeno pri nosení, ako prekážky, v hrách a pri úpoloch. V špeciálnej príprave hmotnosť medicinbalov zvyšujeme, stupňujeme obtiažnosť a zložitosť cvikov, ich tempo aj dávkovanie.

Pre úvodnú časť cvičebnej jednotky je najvhodnejšie, aby mal každý cvičenec jeden medicinbal, cvičenie má potom rýchlejší spád. To však neznamená, že by sme nemali zaradiť cvičenia s medicinbalmi do úvodnej časti aj pri menšom počte medicinbalov. V takom prípade rozdelíme cvičencov do dvojíc, trojíc alebo skupín a volíme také cvičenia, pri ktorých sa medicinbal rýchlo dostáva od jedného k druhému, aby cvičenci boli neustále v činnosti.

Cvičenia s medicinbalmi je potrebné dobre zvládnuť organizačne, aby nedochádzalo k zbytočným úrazom. Najmä pri hádzaní a chytaní medicinbalov je potrebné, aby cvičenci mali dostatok miesta, aby vykonávali cvičenia súčasne a pritom dávali pozor, aby nehodili medicinbal do iného cvičenca. K zraneniu možno dôjsť aj ku
chybnom chytaní medicinbalu. Preto neustále zdôrazňujeme zásady správneho chytania – proti medicinbalu vystreté paže s prstami vejárovite roztiahnutými, po dotyku medicinbalu prstov pružné stiahnutie paží späť a stlmenie medicinbalu.

Cvičenie (vo dvojiciach)  

Počet opakovaní

Metodické Poznámky

1. Dvojice čelom k sebe – A sed, medicinbal za hlavou – B vo  vzpore kľačmo pridržiava nohy A za členky pri zemi: 

a) A záklonom ľah
b) A sed


       10x


Cvičenie posilňuje priame
brušné svalstvo.

2. Dvojice za sebou

A ľah, prednožiť (kolmo k zemi, medicinbal zovrieť medzi
chodidlami, upažiť – B vo vzpore kľačmo pridržiava A za lakte na zemi: A spúšťať nohy striedavo vpravo a vľavo na zem

       
       10x


Cvičenie posilňuje šikmé brušné svalstvo.

3. Dvojice stoj rozkročný chrbtom k sebe vo vzdial. jedného kroku:

a) podávanie si medicinbalu striedavo jeden cvičenec vpravo, druhý vľavo
b) podávanie si medicinbalu striedavo, obaja cvičenci vpravo a vľavo


        
       10x
          
       10xCvičenia zároveň zlepšujú rotáciu chrbtice.


4. Dvojice – hádzanie medicinbalu jednoruč:

a) trčením od pleca
b) spodným oblúkom vpred
c) stranou oblúkom cez hlavu
d) čelom k sebe vo vzdial. 2m: hod pravou vrchným oblúkom vpred – chytiť medicinbal pravou


       10x
       10x
       10x
       10xCvičenia posilňujú svaly ramenného pletenca.


5. Hádzanie medicinbalu obojruč:

a) stoj spojný – medicinbal nad hlavou: priamy hod vpred (aj s výskokom)
b) stoj rozkročný – hlboký ohnutý predklon, medicinbal medzi nohami: hod spodným oblúkom vpred
c) stoj rozkročný – medic. nad hlavou: priamy hod vzad (cez hlavu)
d) stoj rozkročný – hlboký ohnutý predklon – medic. medzi nohami: hod vrchným oblúkom vzad medzi nohami
e) podrep rozkročný – medicin. za telom tesne nad zemou, paže vnútri nôh: hod oblúkom vpred medzi nohami


       10x

       10x

       10x

       10x

       10xCvičenia posilňujú svaly najmä ramenného pletenca.

6. Dvojice ľah na bruchu hlavou k sebe: záklonom priamy hod
obojruč.

       10x

Cvičenie zároveň posilňuje vzpriamovače trupu.

7. Dvojice za sebou: A hádže medicinbal vrchným oblúkom cez
hlavu B – B v kľaku chrbtom k A chytá medicin. obojruč v predpažení.

       10x

Cvičenie zlepšuje postreh a pohotovosť.

 
Zdroje: Kos, B. a Teplý, Z.: Kondiční gymnastika. Praha: Olympia, edícia Sport, 1980. 395 s., Zrubák, A.: Kondičná gymnastika pre všetkých. Bratislava: Šport, 1978. 160 s.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.