referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Štvrtok, 23. septembra 2021
Zaujímavosti o referátoch
Ročný tréningový cyklus a mikrocyklus v basketbale
Dátum pridania: 03.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alicicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 763
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Mikrocyklus

Mikrocyklus je základná, relatívne malá časť etapy tréningu, ktorý je tvorený niekoľkými tréningovými jednotkami. Mikrocykly zohrávajú v praktickej organizácii tréningu rozhodujúcu úlohu. Sú najdôležitejšími etapami tréningu z hľadiska optimalizácie tréningového pôsobenia. Mikrocykly vychádzajú zo zamerania dlhších cyklov – mezocyklov a makrocyklov a svojou dĺžkou najviac vyhovujú operatívnemu riadeniu športovej prípravy. V basketbalovom tréningu je dĺžka mikrocyklu obyčajne 1 týždeň. Vyznačuje sa týmito znakmi:

- štruktúra zaťaženia (pomer objemu a intenzity) sa mení v priebehu mikrocyklu.
- stupeň zaťaženia je v jednotlivých tréningových jednotkách rôzny
- mikrocyklus obsahuje tréningové jednotky s rozdielnymi hernými úlohami
- mikrocyklus sa pri stúpajúcom zaťažení udržuje tak dlho, pokiaľ je to účelné a dôležité pre splnenie cieľov a úloh tréningu

Pred zápasom možno pomocou mikrocyklov zamerať prípravu hráča tak, aby dosiahol v deň zápasu najlepšiu formu. Dôležitosť mikrocyklov vyplýva zo zákonitého vzťahu medzi zaťažením a zotavením. Aby sa zabránilo preťaženiu hráčov, musí byť interval medzi dvomi tréningovými jednotkami taký dlhý, aby sa odstránila únava znižujúca výkon. Je známe, že zaťaženie pri väčšej únave je menej účinné než v stave optimálnej pripravenosti. Procesy zotavenia sa môžu urýchliť pokiaľ do mikrocyklov zaradíme tréningové jednotky kondičného tréningu. Pri zaradení mikrocyklov je možné sa tiež v tréningovej jednotke naplno sústrediť na jednu hlavnú úlohu a na objem podnetov pre optimálny tréningový účinok. Tým dochádza k účinnejším prispôsobovacím procesom než u tréningových jednotiek s viacerými úlohami a s protichodnými nárokmi na zaťaženie. Výhoda mikrocyklov je konečne v tom, že je znížené nebezpečie jednotvárnosti a psychického presýtenia aj pri značnom počte a frekvencii tréningových jednotiek.

Kondičný mikrocyklus je plnou mierou zameraný na rozvoj kondičných schopností a funkčnej pripravenosti. Zaraďujeme ho do prípravného obdobia, je teda typickým mikrocyklom mimo telocvične, ale participuje aj v predsúťažnom období a v prestávkach súťažného obdobia. Obsahovo využíva špeciálne prípravné a doplnkové cvičenia. Kondične zameraný tréning sa realizuje špeciálnymi a hernými cvičeniami.

Herný mikrocyklus charakterizuje vysoký objem a intezita zaťaženia v herných podmienkach. Zaraďujeme ho hlavne do prípravného obdobia. Snažíme sa dosiahnuť jednotu technicko-taktických a kondičných aspektov. Tréningový proces má charakter intervalového zaťaženia, nácvikový aspekt je zameraný na hernú súčinnosť jednotlivých zoastav. Pri znížení objemových zložiek má tento mikrocyklus stabilizačný charakter.

Taktický mikrocyklus završuje špeciálnu prípravu, ktorého cieľom je vyladiť športovú formu družstva. Má nezastupiteľné miesto v závere prípravného obdobia a na konci mezocyklov v súťažnom období. Slúži k odstráneniu únavy, kde sa zvýšená pozornosť venuje nácviku so zameraním na koordinačnú súčinnosť herného tvaru v útočných aj obranných činnostiach. Objem prípravy je nízky, preferuje sa intervalová záťaž vo vysokej intenzite s dlhými intervalmi odpočinku. Vyhýbame sa laktátovým zónam.

Kontrolný mikrocyklus sa zameriava na posúdenie účinnosti predchádzajúceho tréningového procesu, v niektorých rysoch sa podobá súťažnému mikrocyklu. Zaraďujeme ho do druhej polovice prípravného mezocyklu. Tréningová záťaž je v aeróbnom režime a pomerne veľké zastúpenie má nácvik, kondičný aspekt ustupuje do pozadia.

Súťažný mikrocyklus sleduje udržanie športovej formy, regeneráciu po zápase a prípravu na ďalší zápas. Je najčastejšie opakujúcim sa mikrocyklom v ročnom tréningovom cykle. Je charakteristický veľkou variabilitou obsahovej stránky tréningových jednotiek a je zameraná na odstraňovanie chýb z predchádzajúceho zápasu z hľadiska herného prejavu a kondičného prejavu družstva. Zameriavanie sa na nižší objem s vysokým podielom aeróbnej intenzity kombinovanú s rýchlostným zaťažením. Kondičné zameranie má len udržiavací charakter zo stabilizačnou funkciou.

Regeneračný mikrocyklus je charakteristickým celkovým znížením objemu aj intenzity. Zaraďujeme ho v skrátenej forme po rozvíjajúcich mikrocykloch v prípravnom období a podľa potreby aj v súťažnom období. Tréning slúži výlučne regeneračným účelom nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Záťaž prebieha v zóne aeróbnej intenzity, po obsahovej stránke sa snažíme o zmenu činnosti oproti ostatným mikrocyklom a dôraz kladieme na zabezpečenie regeneračných procedúr.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Dobrý, Ľ. , Velenský, E.: Košíková.Teorie a didaktika. SPN. Bratislava. 1980, Čillík, I.: Športová príprava v atletike. UMB Banská Bystrica. 2004
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.