referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Zaujímavosti o referátoch
Ročný tréningový cyklus a mikrocyklus v basketbale
Dátum pridania: 03.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alicicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 763
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Ročný tréningový cyklus (RTC)

Ročný tréningový cyklus je charakterizovaný ako základná jednotka dlhodobej tréningovej činnosti. Súvislú jednoročnú prípravu v basketbale delíme na prípravné, hlavné (súťažné) a prechodné obdobie. Každé obdobie má v rámci systematickej výstavby výkonnosti svoj špecifický cieľ, z ktorého sa odvodzujú jednotlivé úlohy, prostriedky a štruktúra zaťaženia.

Prípravné obdobie

Podľa cieľov a úloh možno toto obdobie rozdeliť na dva cykly. V priebehu prvého (máj, jún) pozvoľna zvyšujeme zaťaženie športovca a vytvárame telesné, technické, taktické, intelektuálne a psychické predpoklady pre vyššiu výkonnosť v basketbale. V priebehu druhého cyklu (august, september), ktorý bezprostredne prechádza do hlavného obdobia, záleží na tom, aby sa jednotlivé zložky stavu trénovanosti harmonicky spájali, a tým sa budoval súťažný výkon. Úlohy prvého cyklu sa ďalej rozvíjajú, ale tréning dostáva špeciálnejšiu podobu. Znižuje sa objem kondičného tréningu v prospech účinných špeciálnych cvičení a zvyšuje sa podiel tréningových a priateľských stretnutí. Celkový objem zaťaženia je približne dodržovaný, mala by sa však podstatne rýchlejšie zvyšovať intenzita zaťaženia u špeciálnych cvičení.

Na tréningoch a výsledkoch, dosiahnutých v prípravnom období, sú priamo závislé výsledky hlavného obdobia. Ak hráč nedosahuje v priebehu hlavného obdobia lepšie výsledky ako na začiatku, stagnuje, alebo sa dokonca zhoršuje, je to známka chýb prípravného obdobia. Buď bola intenzita príliš rýchlo stupňovaná, alebo podiel špecifického zaťaženia v zápase, bol príliš veľký, alebo sa príliš rýchlo znížil celkový objem zaťaženia ku koncu prípravného obdobia a na začiatku hlavného obdobia. Na začiatku prípravného obdobia je podiel kondičného tréningu pomerne vysoký (60-65%) a klesá ku koncu obdobia. V hernom nácviku sa zameriavame na odstraňovanie individuálnych nedostatkov a na zlepšovanie určených činností podiel cca (25-30%). Objem nácviku a tréningu systémov a kombinácií sa pohybuje od 10-15% na začiatku obdobia až na 50-55% na jeho konci.

Hlavné obdobie 

Jeho hlavnou úlohou je optimálne rozvíjanie a stabilizácia herného výkonu a dosiahnutie čo najlepších výsledkov v súťaži. Zaťaženie hráča je v tomto období vysoké. Hlavným určujúcim činiteľom plánovania sú zápasy. Hrajú nezameniteľnú úlohu v procese zvyšovania výkonnosti. Sú najdôležitejším činiteľom realizácie športových možností každého hráča a ďalšieho zvyšovania jeho úrovne. Objem nácviku a tréningu sa v hlavnom období stabilizuje (u družstiev dospelých 1. ligy napr. na 4 kolektívne a 3-4 individuálne tréningy týždenne), intenzita zaťaženia kolíše v jednotlivých mikrocykloch. Mala by sa však pohybovať okolo maxima po celú dobu hlavného obdobia.

Kondičný tréning má v tomto období charakter bezprostrednej prípravy k súťažiam a je zameraný k dosiahnutiu maximálnej špeciálnej trénovanosti a k udržaniu športovej formy. Zvláštna pozornosť sa venuje špeciálnym prípravným cvičeniam aj intenzite používaných herných cvičení, ktoré sú v priamom vzťahu k taktickým koncepciám hry družstva. Používame aj všeobecne rozvíjajúce cvičenia ako prostriedok k aktívnej regenerácii a k zvyšovaniu aeróbnej kapacity organizmu. Herný nácvik a tréning je zameraný v prvom rade na plánované zápasy, v druhom rade na plnenie plánovaných dlhodobých úloh. V psychologickej príprave má zvláštny význam bezprostredné psychické naladenie na zápas a mobilizácia hráčov k vyššiemu prejavu telesných a duševných síl.

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie má svoje zvláštne miesto v systéme nepretržitého rastu výkonnosti. Je to obdobie aktívneho odpočinku, ktorého hlavnou úlohou je úplná telesná a duševná regenerácia. Tá je dôležitým predpokladom k tomu, aby nedošlo k pretrénovanosti, a ďalej pre prechod na vyšší objem zaťaženia v novom prípravnom období. Prechodné obdobie neznamená prerušenie prípravy. Mení sa iba obsah a formy. Objem a intenzita sú také, aby umožnili neustále udržiavať dosiahnutú úroveň trénovanosti. Obdobie možno dobre využiť aj k odstráneniu chýb najmä v technickej a taktickej stránke činnosti jednotlivca, prípadne k vytvoreniu nových zručností. V oblasti mravnej výchovy je potreba zabezpečiť správny vzťah hráčov k úspechom a možným neúspechom, vytvoriť kladný emocionálny podklad pre aktívny odpočinok a pre ďalšiu prácu. S hráčmi je možné dobre hodnotiť jednotlivé zložky tréningu a výkonnosti z hľadiska kolektívu aj každého jedinca podľa výsledkov predchádzajúceho cyklu.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Dobrý, Ľ. , Velenský, E.: Košíková.Teorie a didaktika. SPN. Bratislava. 1980, Čillík, I.: Športová príprava v atletike. UMB Banská Bystrica. 2004
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.