referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Zaujímavosti o referátoch
Rozvoj silových schopností
Dátum pridania: 03.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alicicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 257
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Silové schopnosti umožňujú prekonávať alebo udržiavať odpor svalovým úsilím. Odpory môžu byť vnútorné, pre organizmus zanedbateľné (viskozita tkanív, trenie medzi kĺbovými plochami) a vonkajšie, ktoré organizmus musí prekonávať svalovou činnosťou (silu zemskej príťažlivosti, reakciu opory pri tlaku, odpor partnera...).

V závislosti od druhu svalovej činnosti rozoznávame dynamickú (izotonickú) a statickú (izometrickú) činnosť. Prvá je charakterizovaná zmenou dĺžky svalov v spojení s kĺbovou pohyblivosťou a relatívne stálym napätím. Patria sem pohyby, ktoré človek vykonáva bežne: pohyby jednotlivých častí tela, ako ohýbanie, krúženie, otáčanie alebo pohyby celého tela v priestore napr. sed, ľah, kľak, beh. Podľa toho, v akom vzťahu je dynamická činnosť svalov voči vonkajšiemu prostrediu, diferencujeme pohyby na koncentrické a excentrické. Ak je svalové úsilie väčšie ako vonkajšie sily, hovoríme o koncentrickom charaktere svalovej práce (dvíhanie bremena, prechod z nižších polôh do vyšších). Uskutočňuje sa skracovaním svalov a kĺbovým pohybom. V opačnom prípade ide o excentrickú svalovú činnosť, ktorá je spojená s predlžovaním svalov.

Ak sú vonkajšie a vnútorné sily vyrovnané, môžeme hovoriť o stabilizujúcom charaktere svalovej práce. V týchto príkladoch sa dĺžka svalov nemení, ale mení sa napätie, tonus. Z hľadiska svalovej činnosti ide o statický charakter činnosti. Zaraďujeme sem rôzne výdrže v stojkách a stojoch, vo vzpore, ďalej pôsobením svalovou silou na určitý pevne fixovaný predmet a pod.

Izometrické cvičenia majú malý účinok na rozvoj svalovej vytrvalosti a vyžadujú dlhší čas na regeneráciu po únave. Prednosťou izometrických cvičení je ďalej časová nenáročnosť a veľká produktivita vzhľadom na vynaložený čas. Technickou výhodou je malá náročnosť a veľká produktivita vzhľadom na priestor, zariadenie a možnosť cvičiť vo všetkých polohách. V súhrne možno pokladať izometrické cvičenia za vhodný doplnok ostatných telesných cvičení. Izometrické posilňovanie je najefektívnejšie:

1. V skorých fázach rehabilitácie po zraneniach, keď je kĺbová pohyblivosť obmedzená.
2. Keď úsilie, ktoré svaly produkujú je nedostatočné na prekonanie váh a iných odporov rozličných náčiní.
3. Pre jedincov, u ktorých bežné posilňovacie metódy nie sú dostatočne účinné.

Izotonické cvičenia sa vykonávajú najčastejšie pomocou činiek a celého radu posilňovacích zariadení, najmä vo fitnesscentrách. Izotonické cvičenia v porovnaní s izometrickými viac motivujú človeka, nevyvolávajú tak rýchlo únavu, nenamáhajú natoľko srdcovo-cievny a dýchací systém, výrazne nevplývajú na stlačenie krvných ciev, ani na zásobovanie svalov krvou, kyslíkový dlh je menší a pod.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Šimonek, J. a Zrubák, A. a kol.: Základy kondičnej prípravy v športe. Bratislava: FTVŠ UK, 2003. 190s. ISBN 80-223-1897-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.