referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Cudzojazyčná korešpondencia
Dátum pridania: 05.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kejsi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 229
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
Ing. Ludmila NovákováMaurer Éva
Karlínské nám. 8Szindbad U. 13 XV. 157
186 21 PRAHA 8 – KARLÍNH-1039 BUDAPEST
ČESKÁ REPUBLIKAHUNGARY4 AKO POSTUPOVAŤ PRI ZASIELANÍ ZÁSIELOK DO ZAHRANIČIA

1. Do poštovej schránky môžete vložiť len obyčajné listy 1. a 2. triedy (t. j. bez doplnkových služieb), ktoré nepodliehajú colnému konaniu. Do poštovej schránky ich vkladajte len s nalepenými poštovými známkami, inak sa považujú za nevyplatené.

2. Pri podávaní zásielok do EÚ prijíma pošta na prepravu bez predchádzajúceho colného prerokovania všetky zásielky. Podávateľ zásielky vyplní iba balíkovú sprievodku, nemusí už vyplňovať colné vyhlásenie o obsahu zásielky CN 22 a CN 23 a pri EMS zásielkach kolónku colné vyhlásenie.

3. Do tretích krajín (všetky ostatné mimo krajín EÚ) môžete podať akúkoľvek zásielku neobchodného charakteru (napr. darčeky) alebo obchodného charakteru bez predchádzajúceho colného konania pokiaľ:
a)tovar nepodlieha zákazom a obmedzeniam v krajine určenia,
b)súčasne nejde o viac jednorazovo podaných zásielok s rovnakým alebo podobným tovarom,
c)ktorej celková hodnota nepresahuje 1 000 EUR,
d)ak si nebudete uplatňovať oslobodenie od DPH podaním JCD.


Zásielka s tovarom iného obchodného charakteru do tretích krajín, ako je uvedené v bode 3, musí byť vopred colne prerokovaná na colnom úrade, alebo na colne pobočke. Zásielku do tretích krajín zabalíte a vypíšete colné vyhlásenie - pre listové zásielky tlačivo CN 22 a pre balíkové zásielky CN 23 - v jazyku a v počte uvedenom v zasielacích podmienkach Tarify SP, a.s. V tlačivách uvediete podrobný obsah zásielky a jeho hodnotu. Podpisom potvrdíte, že ste do zásielky nevložili žiadny nebezpečný tovar. K balíkom vypíšete ešte balíkovú sprievodku. Ak ide o zásielky, ktoré obsahujú iba správy alebo iné písomnosti, colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23 nepripájate. Ak ide o zásielky obchodného tovaru do tretích krajín, pripojíte ostatné doklady potrebné na vývoz napr. faktúru.


4.1 ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

-colným deklarantom je odosielateľ,
-záväzné informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru podávajú zásadne zamestnanci colných orgánov,
-Slovenská pošta, a.s., nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom vecí, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia zakázaný, -vzory správneho vypĺňania colných vyhlásení CN 22 a CN 23 a Zoznam nebezpečných tovarov zakázaných v poštovej preprave sa nachádzajú na každej podacej pošte.5 PRIÍJEM ZÁSIELOK ZO ZAHRANIČIA

Záleží od organizácie v akom jazyku korešpondujú do iných krajín. Najčastejšie je to v jazyku odosielateľa aj keď by bolo prijateľnejšie, aby písali v jazyku prijímateľa.


5.1 Zásielky z krajín Európskej únie

Zásielky nepodliehajú colnému dohľadu, Slovenská pošta ich nebude predkladať colným úradom na colný dohľad, ale budú smerované priamo adresátovi.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Jancíková, Ľ., Kotrusová, M.: Hospodárska korešpondencia, ISBN 80-85331-18-7, Iglovská, Z., Ďurišová, H.: Administratíva a korešpondencia, ISBN 80-08-03452-1, STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností, STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.