referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Cudzojazyčná korešpondencia
Dátum pridania: 05.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kejsi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 229
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Ú V O D

Pri komunikácii so zahraničnými organizáciami je nevyhnutné poznať cudzí jazyk a normovanú úpravu obchodných listov príslušnej krajiny. V najbližších rokoch má byť v celej Európe úprava obchodnej korešpondencie zjednotená. Keďže aj Slovensko je členom EÚ od 01. 05. 2004 budú aj u nás zavedené normy CEN (Comité Européen de Normalisation).

Cieľom mojej práce bolo poukázať na rozdiely cudzojazyčnej korešpondencie oproti našej slovenskej. K tejto téme som našiel málo odbornej literatúry a preto som bol nútený informácie zháňať prostredníctvom internetu. Ďalšie poznatky som získal z hodín na OV. Pri príprave mojej záverečnej práce by som sa chcel zvlášť poďakovať pani konzultantke Bc. Vlaste Balíkovej a pani učiteľke Ing. Ľudmile Dzadíkovej, ktoré mi svojimi odbornými skúsenosťami a radami pomohli pri tvorbe záverečného projektu.


1 CHARAKTERISTIKA CUDZOJAZYČNEJ KOREŠPONDENCIE

V praxi sa často stretávame s tým, že sa listy slovenských subjektov určené do cudziny píšu podľa normy uplatňovanej v krajine určenia. S opačným prípadom sme sa nikdy nestretli, čo je logické. Každá krajina dodržiava vlastné normy a preto je nevhodné, aby sme listy písali podľa zahraničných noriem (napr. anglickej, nemeckej, francúzskej atď.). Z informatívneho hľadiska je síce užitočné poznať aj normy cudzích krajín na uľahčenie adaptácie našich ľudí pracujúcich v cudzích firmách etablovaných na Slovensku, ale nesmieme však zabúdať, že väčšina ľudí bude pracovať alebo pracuje v slovenských subjektoch, ktoré korešpondujú aj v cudzích jazykoch.

Listy do zahraničia sa píšu podľa novelizovanej normy STN 01 69 10 – Pravidlá písania a úpravy písomností, ktorá obsahuje aj kapitolu o úprave listov do zahraničia. Najbežnejším druhom v cudzojazyčnej korešpondencii ktorý sa v poslednom čase využíva aj u nás na Slovensku je Curriculum Vitae – životopis (príloha 2).


2 ÚPRAVA LISTOV DO ZAHRANIČIA

Pre predtlač záhlavia, orientačných bodov adresového pásma a orientačných značiek platia príslušné ustanovenia: STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy. Odvolávacie údaje sa predtlačia v slovenskom jazyku podľa tejto normy, v ďalšom riadku sa odporúča uviesť odvolávacie údaje aj v príslušnom cudzom jazyku.

PRÍKLADY

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Poprad
Your ref.Our ref. Attended to by/ Poprad
2007-06-25


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Poprad
Ihre Nummer/Ihre Brief vom Unsere Nummer Bearbeiter/ Poprad
070625


Obidva riadky odvolávacich údajov sa musia napísať rovnakou veľkosťou písma, a to buď 12, 11 alebo 10. Niektoré odvolávacie údaje v cudzom jazyku sú dlhšie, preto, aby tieto údaje nesplývali, použijeme veľkosť písma 11 alebo 10 a (odporúčam) upraviť medzery medzi jednotlivými údajmi tak, aby vzdialenosti boli približne rovnaké. Stále musíme pozerať na estetickú stránku listu.
Na listových papieroch bez predtlačených odvolávacich údajov sa odporúča rovnaká úprava ako na listových papieroch s predtlačou.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Jancíková, Ľ., Kotrusová, M.: Hospodárska korešpondencia, ISBN 80-85331-18-7, Iglovská, Z., Ďurišová, H.: Administratíva a korešpondencia, ISBN 80-08-03452-1, STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností, STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.