referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Otče náš
Dátum pridania: 21.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ondrejchocho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 126
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

V modlitbe Pána sa nielen prosí o všetky veci,po ktorých môžeme oprávnene túžiť,ale aj vtom poradí,v akom po nich treba túžiť,takže táto modlitba nás učí nielen prosiť,ale aj formuje všetky naše city.“7

Vo všetkých liturgických tradíciach je Modlitba Pána neoddeliteľnou súčasťou hlavných hodín posvätného ofícia.Ale jej ekleziálna povaha sa jasne prejavuje najmä v troch sviatostiach uvádzania do kresťanského života:
Pri krste a birmovaní odovzdanie Modlitby Pána znamená nové narodenie pre Boží život.Keďže kresťanská modlitba znamená hovoriť k Bohu jeho vlastným (Božím) slovom,učia sa vzývať svojho Otca skrz jediné Slovo,ktoré on vždy vypočuje.8
V eucharistickej liturgi sa Modlitba Pána javí ako modlitba celej Cirkvi.Tam sa ukazuje jej plnší zmysel a jej účinnosť.Keďže je umiestnená medzi anaforou (eucharistickou modlitbou) a prijímaním,zhŕňa všetky prosby a príhovory vyjadrené v priebehu epiklézy a zároveň klope na bránu hostiny Kráľovstva,ktorú sviatostné prijímanie anticipuje.9

Ďalšia z otázok,ktorú si pokladáme je ako sa modliť túto modlitbu.Odpoveď je jednoduchá..Treba si uvedomiť,že modlitba nie je len jednotvárne odriekanie určitých slov,ale je to dialóg s Bohom,pri ktorom sa treba úplne obetovať.Pri tom si musíme uvedomiť,že nie sme božími otrokmi,ale božími ďeťmi.Treba sa modliť ako deti,a to s prostou a oddanou dôverou,pokornou a radostnou istotou,ale hlavne s otvoreným srdcom pre Boha.,,Vedomie,že sme otrokmi,by nás ovládlo,naša pozemská bytosť by sa rozpadla,keby nás nepovzbudzovali k tomuto volaniu autorita samého Otca a Duch jeho Syna.Poslal,hovorí,Boh Ducha svojho Syna do našich sŕdc,ktorý volá:,Abba,Otče!´10 ...Kedy sa smrteľný tvor odváži volať Boha Otcom,ak nie iba vtedy,keď vnútro človeka oživuje moc zhora?“11

Modlitba Pána nie je len náhodné zoskupenie slov,ktoré dal niekto dohromady,keď sa nudil.V tejto modlitbe má každé slovo veľký význam.Teraz si túto modlitbu rozoberieme.
Otče -toto slovo vyjadruje,že Boh je náš otec a my sme jeho deti.,,Otče náš.Toto meno vzbudzuje aj lásku-veď čo má byť byť deťom drahšie ako otec?-,aj pokornú žiadosť.. a priam očakávanie,že dosiahneme,o čo budeme prosiť....Veď čo nedá deťom,ktoré ho prosia,keď im už predtým udelil,aby boli deťmi?“12 Nikdy nehovor ,,Otče“,ak sa nesprávaš ako dieťa.

Náš-cirkev je vlastne jedna veľká rodina,do ktorej patria všetci pokrstení a Ježiš Kristus sa stal,,prvorodeným medzi mnohými bratmi“13 Každý pokrstený,keď hovorí slovo ,,náš“ modlí sa v tejto rodine.Nikdy nehovor ,,náš“, ak nie si so svojím blížnym spojený láskou.

Ktorý si na nebesiach-tento výraz neznamená miesto,kde Boh je,ale znamená to jeho vznešenosť a prítomnosť v srdci spravodlivých.Nebo,kde prebýva Otec,je pravou vlasťou ,do ktorej smerujeme a do ktorej už patríme.Nikdy nehovor ,,ktorý si na nebesiach“,ak myslíš len na pozemské veci.

Posväť sa meno tvoje-týmto výrazom začína sedem prosieb. Keď prosíme prvú prosbu,vstupujeme do Božieho plánu,podľa ktorého posvätenie jeho mena,ktoré bolo zjavené v Ježišovi,sa má uskutočňovať prostredníctvom nás a v nás,ako aj v každom národe a v každom človeku.Nikdy nehovor ,,posväť sa meno tvoje“,
ak ho sám znesväcuješ.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.