referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Diecézna synoda
Dátum pridania: 24.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: music
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 538
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.4
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 17m 20s
Pomalé čítanie: 26m 0s
 

Synoda bude tiež hodnotiť primeranosť už používaných pastoračných programov a, s pomocou božej milosti, navrhovať nové pastoračné plány tam, kde sa tieto považujú za žiadúce. A. Zvolanie
1. Diecézna synoda môže byť slávená "keď to podľa úsudku diecézneho biskupa a po vypočutí mienky presbyterskej rady okolnosti vyžadujú". Je na rozvážnom úsudku biskupa rozhodnúť, ako často by synoda mala byť zvolávaná, mysliac pri tom na pastoračné potreby partikulárnej Cirkvi zverenej do jeho starostlivosti, alebo potreby riadenia diecézy.
Okolnosti, ktoré nabádajú ku zvolaniu synody, sú vo svojej podstate rôzne: neprítomnosť celkového diecézneho pastoračného plánu; potreba aplikovať na miestnej úrovni predpisy a iné nariadenia; naliehavé pastoračné problémy, vyžadujúce pastoračné riešenia; potreba podpory silnejšej cirkevnej jednoty a pod. Pri rozhodovaní o možnosti zvolania synody budú pre biskupa zvlášť dôležité informácie, ktoré o svojej diecéze získa cestou pastoračných vizitácií. Takáto informácia, viac ako prieskumy verejnej mienky a dotazníky, umožní biskupovi individualizovať pastoračné potreby veriacich zverených do jeho starostlivosti, ako aj pastoračné prostriedky, ktoré by im vychádzali v ústrety.
Ak by diecézny biskup považoval za príhodné zvolať synodu, žiada sa, aby sa o tom poradil s presbyterskou radou - ktorá reprezentuje jeho presbytérium a pomáha mu v riedení diecézy. Tiež sa od neho žiada, aby získal ich uvážlivú radu týkajúcu sa slávenia synody ako aj otázky či otázok, ktorými sa synoda má zaoberať. Akonáhle je rozhodnuté o zvolaní synody, aby zvážila špecifické otázky, od diecézneho biskupa sa žiada vydať zvolávací dekrét ktorý bude vyhlásený v jeho diecéze, zvyčajne pri príležitosti niektorej zvlášť významnej liturgickej slávnosti.

2. "Diecéznu synodu zvoláva iba diecézny biskup, nie však ten, ktorý je na čele diecézy dočasne". "Ak má biskup na starosti viac diecéz alebo o jednu sa stará ako vlastný biskup a o druhú ako administrátor, môže zvolať jednu diecéznu synodu zo všetkých diecéz, ktoré sú mu zverené".

A. Prípravná komisia a synodálne direktórium.

1. Hneď na začiatku synody je biskup povinný zriadiť prípravnú komisiu. Členovia tejto prípravnej komisie sú vybraní biskupom z presbyterátu a ďalších veriacich, ktorí vynikajú pastoračnou rozvahou a profesionálnou schopnosťou a ktorí, nakoľko je to možné, odrážajú rôzne charizmy a úrady božieho ľudu. Niektorí členovia majú byť odborníkmi v cirkevnom práve a posvätnej liturgii.

Prípravná komisia má za úlohu poskytnúť diecéznemu biskupovi pomoc zvlášť vo veciach organizácie a prípravy synody.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.