referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Pondelok, 15. apríla 2024
Diecézna synoda
Dátum pridania: 24.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: music
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 538
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.4
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 17m 20s
Pomalé čítanie: 26m 0s
 

Prípravná komisia tiež pomáha biskupovi pri zostavovaní synodálneho direktória, pri rozhodovaní o otázkach, ktoré majú byť synode predložené na rokovanie, ako aj pri menovaní synodálnych členov. Stretnutiam prípravnej komisie predsedá diecézny biskup, alebo, v prípade že on sám nemôže, jeho delegát.

Biskup tiež môže vytvoriť podmienky pre ustanovenie synodálneho sekretariátu, ktorý bude riadený členom prípravnej komisie. Funkciou takéhoto sekretariátu je poskytovať synode pomoc vo veciach organizačných: prenášanie a archivácia dokumentácie, tvorenie časového rozvrhu, riadenie logistických záležitostí, ako aj záležitostí, týkajúcich sa financií a účtovníctva. Veľmi užitočné je tiež zriadenie tlačovej kancelárie, čím sa zaistí, že "médiám" budú predkladané presné informácie a zabráni sa možným skresleným informáciám týkajúcich sa práce synody.

2. Biskup, s pomocou prípravnej komisie, zabezpečí publikovanie diecézneho direktória. Od "direktória" sa , okrem iného, požaduje stanoviť nasledovné:
1. Zloženie synody. Direktórium určí presný počet synodálnych členov v každej kategórii, stanoví kritériá, podľa ktorých sú volení členovia z laických veriacich a inštitútov zasväteného života, z predstavených rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života. Tieto kritériá by mali pomôcť vyhnúť sa zavedeniu neúmerného počtu členov v synode, čo by mohlo brániť účinnej účasti na jej práci. 2. Predpisy, ktorými sa riadi voľba synodálnych členov a prípadná voľba členov potrebných zastať úrady, ktoré majú vykonávať svoju úlohu v synode. Čo sa tohoto týka, je potrebné dodržať nariadenia kánonov 119 č. 1 a 164-179 CIC, pričom treba vziať do úvahy nevyhnutné úpravy.

1. Rôzne úrady, ktoré vykonávajú svoju úlohu v synode (predsedníctvo, moderátor, sekretár), rôzne komisie synody a ich zloženie.
2. "Modus procedendi" (procedurálne normy) zasadnutí synody, spolu s údajmi týkajúcimi sa dĺžky a spôsobu synodálnych diskusných príspevkov (ústnych a písomných) a spôsobu volenia ("placet", "non placet", "placet iuxta modum"). Užitočnosť takéhoto direktória pre prípravné fázy synody naznačuje, že by malo byť zostavené v počiatočných fázach synodálneho procesu, samozrejme bez toho, aby sa vylúčili prípadné možné úpravy a dodatky, ktoré môžu byť žiadúce vo svetle neskorších skúseností. Vo všeobecnosti sa pokladá za užitočné pristúpiť k menovaniu synodálnych členov tak skoro, ako je to len možné, keďže títo môžu výrazne prispieť k prípravným prácam synody. A. Prípravné fázy synody.

Prípravná fáza synody sa chápe predovšetkým ako umožňujúca biskupovi pomoc pri rozhodovaní o tých otázkach, ktoré majú byť navrhnuté na synodálne rozhodovanie.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.