referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Diecézna synoda
Dátum pridania: 24.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: music
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 538
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.4
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 17m 20s
Pomalé čítanie: 26m 0s
 

Právne neplatné sú tie synodálne dekréty, ktoré sú v protiklade s vyšším právom: čiže, so všeobecným zákonom Cirkvi; všeobecnými dekrétmi partikulárnych koncilov a Konferencie biskupov, všeobecnými dekrétmi zhromaždenia biskupov provincie vo veciach svojej kompetencie.
5. "Diecézny biskup má s textami synodálnych vyhlásení a dekrétov oboznámiť metropolitu a Konferenciu biskupov", aby sa podporovalo spoločenstvo episkopátu a normatívna harmónia v partikulárnych cirkvách v danej geografickej alebo demografickej oblasti.
Keď boli zavŕšené všetky záležitosti týkajúce sa synody, diecézny biskup odovzdá, cestou pontifikálneho predstaviteľa, kópiu synodálnej dokumentácie Kongregácii biskupov alebo Kongregácii pre evanjelizáciu národov pre ich informáciu. 6. Ak synodálne dokumenty - zvlášť normatívne dokumenty - nemajú zabezpečenie pre ich aplikáciu, akonáhle sa synoda ukončí, diecézny biskup sa postará o to, čo sa týka ich vykonania, prípadne ich zverí príslušným diecéznym úradom. Táto inštrukcia Kongregácie pre biskupov a Kongregácie pre evanjelizáciu národov je určená k podpore riadneho a adekvátneho riadenia diecéznych synod - cirkevných inštitúcií, ktoré boli vysoko cenené počas minulých storočí a v súčasnosti sú predmetom obnoveného záujmu, a ktoré s pomocou Ducha Svätého budú pokračovať v službe spoločenstvu a poslaniu partikulárnych cirkví. Diecézna synoda: Zásady pre synodálne spoločenstvá vo farnostiach

1. Členovia synodálneho spoločenstva vo farnosti majú dbať o dobro Božieho ľudu.
2. Do synodálneho spoločenstva majú patriť tí, ktorí sa snažia žiť vieru, majú dôveru u iných a chcú sa podieľať na apoštoláte.
3. Farár, alebo duchovný správca schvaľuje zriadenie jedného alebo viacerých synodálnych spoločenstiev, záleží od veľkosti farnosti.
4. Diecézni kňazi a zástupcovia rehoľníkov a katechétov zo svojho postavenia vo farnosti by mali patriť do synodálneho spoločenstva.
5. Synodálne spoločenstvá tvorí 5 až 20 členov.
6. Každé spoločenstvo si môže vybrať 3 - 5 osôb, ktoré budú tvoriť sekretariát, ktorému bude predsedať farár, prípadne ním určený kňaz farnosti.
7. Synodálne spoločenstvá sa stretávajú riadne a mimoriadne. V riadnych stretnutiach sa stretávajú všetci členovia, v mimoriadnych iba tí, ktorí sú alebo budú špecificky zainteresovaní na prácach synody. 8. Riadne stretnutia bývajú spravidla raz v mesiaci. Mimoriadne príležitostne. Zvoláva ich farár, alebo ním poverená osoba.
9. Všetci účastníci stretnutia môžu posielať svoje názory písomne na svoje synodálne spoločenstvo, alebo priamo na sekretariát Diecéznej synody.
10. Miestom stretania sa synodálneho spoločenstva má byť buď kostol, alebo cirkevný priestor.
11.
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.