Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Joga - duchovné cvičenie a prirodzené zdravie

AŠTANGAJOGA


Výraz aštangajoga znamená osemstupňová joga. Ide v nej o systematický výcvik pozostávajúci z 8 disciplín, ktoré sú zoradené tak, aby žiaka priviedli k cieľu bez ohrozenia jeho telesného a duševného zdravia. Cieľom výcviku je dosiahnuť stav číreho vedomia, v kt. človek spozná svoju totožnosť s univerzálnym vedomím. Toto poznanie vedie k nastoleniu šťastia, harmónie a k oslobodeniu sa od nevedomosti.

Osemstupňová cesta výcviku pozostáva z týchto stupňov:

1.stupeň: Psychohygienické poučky o správaní k okolitému svetu (jama).
2.stupeň: Poučky o zložkách sebavýchovy (nijama).
3.stupeň: Telesné cvičenie, statické polohy (ásana).
4.stupeň: Dychové cvičenia (pránájáma).
5.stupeň: Odtiahnutie mysle od rušivých vplyvov, kt. pôsobia na telesné zmysly
(pratjahára).
6. stupeň: Cvičenie sústredenosti (dhárana).
7.stupeň: Cvičenie prehĺbenej sústredenosti, meditácia (dhjána) - ničím nerušený tok
obsahu vedomia..
8.stupeň: Stav číreho vedomia, kontemplácia (samádhi).

Jogíni prirovnávajú myseľ k hladine jazera. Človek na nej môže vidieť zrkadliť sa okolitý svet i svoj obraz. Myšlienky sú ako vlny. Čím sú vlny búrlivejšie, tým je obraz skreslenejší. Naopak, pokojná hladina verne zrkadlí okolitú krásu, ba keď je voda priezračná, možno sa podívať aj do hĺbky. Preto jogín utišuje svoju myseľ, vlastne vyrovnáva sa s príčinami, kt. na myseľ pôsobia rušivo, vyvolávajú v nej zmätok. I. VONKAJŠIE VZŤAHY (jama)


Neubližovanie, nenásilie (ahinsá)

Ľudia siahajú po násilí zo strachu, slabosti, nevedomosti a z nepokoja. Strach pôsobí na človeka ako zvieracia kazajka. Obavy pred budúcnosťou, stratou zdravia, dobrej povesti, slobody, pohodlia vyvolávajú podráždenosť a hnev. Hnev pôsobí nepriaznivo na myseľ, podrýva duševné i telesné sily, bráni vidieť veci pravdivo a s nadhľadom.
Ahinsá je určená na to, aby sa človek učil chápať príčiny strachu, aby strach skúmal a neutiekal sa k nevedomosti. Neubližovanie nie je neprítomnosť fyzického násilia. Je to stav mysle, v kt. je zbavená zlosti a nepriateľstva. A vôbec sa to netýka len toho, čo človek robí, ale predovšetkým toho, čo si myslí a čo cíti. Oslobodenie od strachu a tým aj zlosti je možné za predpokladu, že človek sa usiluje žiť čestne, čisto, statočne. Keď človek začne mechanizmu pôsobenia zlosti rozumieť, rýchlo zistí, že si občas ubližuje aj sám sebe. Vtedy by mal skúmať príčinu, prečo to robí.

V opačnom prípade môže preniesť zlosť na seba do svojho okolia, teda začne ubližovať iným. Predovšetkým nás zaujíma zárodok ubližovania na úrovni zlých myšlienok a nepriateľských pocitov. Nimi sa pripravujeme o vnútornú rovnováhu, vytvárame si napätie, kt. nám uberá z duševných síl.
Indická múdrosť: „Keď rozprávaš, rozprávaj tak, akoby ti od úst padali kvety.“ Dodajme k tomu, že reč má byť úprimná, preto aj myslime tak, aby sme v duši mali kvetinový záhon a nie burinu. Zlosť a sklony k ubližovaniu treba v sebe ničiť trpezlivo a vytrvalo. Nejde to ľahko, ale je to vo vlastnom záujme. Podívajte sa na zlostných ľudí. Majú životnú pohodu? Sú šťastní? Sú zdraví? Joga nesľubuje nebo, nehrozí peklom. Čisté myšlienky a láskavé srdce sú odmenou hneď teraz a tu.


Pravdivosť (satja)

Je to požiadavka neklamať, byť pravdivý v myšlienkach, slovách a činoch. Podmienkou sebapoznania je, aby myšlienky, slová a skutky boli založené na pravde. Akákoľvek forma nepravdivosti pôsobí rušivo na myseľ a bráni pokroku v joge. Pravdivosť k iným vedie aj k pravdivosti k sebe a naopak. Kto klame iných, nemôže byť úprimný ani k sebe.
Najčastejšie prehrešky proti pravdivosti:
a) priame klamstvo - premyslené luhanie
b) ohováranie - rozprávanie veci, kt. by sme si nedovolili povedať v prítomnosti ohováranej osoby
c) táranie - otravovanie ovzdušia zbytočnými a povrchnými rečami
d) nadávky a oplzlé reči - znižovanie dôstojnosti človeka
e)výsmech a posmech - premyslené ponižovanie

Sebakontrola, sebadisciplína sa dá úspešne pestovať práve kontrolou reči, veď reč a myseľ sú úzko spojené. Preto sa odporúča, aby jogista sledoval svoju reč a uvedomoval si, čo hovorí.

1.Keď chceš niečo povedať, napred uváž, či je to pravdivé.
2.Ak je to pravdivé, potom si polož druhú otázku: či je to, čo chceš povedať, potrebné.
3.Ak je to pravdivé a potrebné, spýtaj sa ešte, či je to dobré.

Ak klameme sami, súčasne si vytvárame aj súd nad sebou. Klesáme vo vlastných očiach, dostávame sa do vnútorného napätia, vytvárame si v mysli nepokoj. Ospravedlňujúce myšlienky sú len sebaklamom, v skutočnosti rozpor iba zatláčame hlbšie do podvedomia. Tam potom pôsobí rušivo nielen na duševnú pohodu, ale aj na činnosť vnútorných orgánov. To je jeden zo zdrojov psychofyzických chorôb.
Mnohí ľudia tvrdia, že pravdivosť je luxus, kt. si nikto nemôže dovoliť. súčasne vyrukujú so záplavou nespokojnosti s pomermi na pracovisku, v spoločnosti, v hospodárstve, v rodine. Pochopiť, že to nie je súvislosť čisto náhodná, možno aj bez poučiek jogy.

Máme presne to, čo si zaslúžime.


K vonkajším vzťahom patria ešte:
Nekradnutie (asteja), zdržanlivosť (brahmačarja), nehromadenie (aparigraha).


II. VNÚTORNÉ VZŤAHY (nijama)


Čistota (šauča)

Všestranné udržiavanie telesnej čistoty predpokladá nielen vonkajšie a vnútorné očistné postupy, ale aj správnu voľbu potravy, kt. by mala zanášať do tela čo najmenej škodlivín. Jogíni vyvinuli aj ďalšie techniky na čistenie telových dutín, najmä horných dýchacích ciest a tráviacej rúry.


AGNISÁRA (prečistenie ohňom)

Je to masáž orgánov v brušnej dutine vyvolaná intenzívnym vťahovaním a vytláčaním brušnej steny. Polohy na vykonávanie tejto masáže:

1.V ľahu na chrbte pokrčte nohy a postavte ich chodidlami na podložku. Vydýchnite a zadržte dych. Vťahujte a vytláčajte brušnú stenu dnu a von. Zo začiatku stačí 5-krát počas jednej zádrže dychu. Neskôr, keď sa brušná stena rozhýbe a uvoľní, dosiahnete 20, 30 ba i viac cyklov. Po každej zádrži si chvíľu oddýchnite, necvičte do únavy.
2.To isté cvičte v polohe vzpor kľačmo.
3.Ďalšia poloha vhodná na cvičenie agnisáry je vzpor kľačmo s oporou na lakťoch.
4.V predchádzajúcej polohe si prepleťte prsty rúk, vytvorte z nich polkruh a do neho vložte hlavu tak, aby sa opierala temenom o podložku. V tejto polohe treba trochu rozkročiť nohy, aby brušná stena nebola pri cvičení obmedzovaná v pohybe stehnami.
5.Iná vhodná poloha je stoj rozkročný s mierne pokrčenými kolenami. Ruky sa opierajú o stehná a trup je naklonený dopredu.
6.Agnisáru možno cvičiť aj v niektorom jogovom sede. Najvhodnejšia je vadžrásana s pevným opretím dlaní o stehná.
7.Ak cvičíte v ľahu na boku, mierne pokrčte nohy tak, aby sa uvoľnila brušná stena. Začnite v ľahu na ľavom boku a potom cvičte v ľahu na pravom boku.ŠANK PARKŠALÁNA (premytie celej tráviacej rúry)

Táto technika spočíva v tom, že sa poje slaná voda, kt. sa istými cvikmi urýchlene preženie cez tráviaci trakt, takže sa nestihne vstrebať. Opakuje sa dovtedy, kým tráviaca rúra nie je úplne vypláchnutá, teda kým z konečníka neodchádza čistá voda. Príprava spočíva v spoľahlivom zvládnutí predpísaných cvikov a v uvarení prvého jedla, ktoré sa má zjesť po premytí.

1.Naučte sa správne vykonať nasledujúce 4 cviky ta, aby ste ich odcvičili asi za jednu minútu a aby ste každý pohyb zopakovali 8 až 10-krát.
2.V stoji mierne rozkročnom vzpažte, dlane vytočte von, vystrite chrbát a ukláňajte sa striedavo do strán. začnite úklonom vľavo a hneď pokračujete vpravo. Každý úklon a návrat z neho trvá asi jednu sekundu, teda vykonáte 8 až 10 úkonov za 10 sekúnd.

Dýchajte pritom voľne a dbajte, aby ste sa nepredkláňali ani nevytáčali plecia z roviny úklonov.
3.V stoji mierne rozkročnom upažte pravou a ľavú priložte palcom k pravej kľúčnej kosti. Vytočte trup vpravo okolo zvislej osi a sledujte rotujúcu vystretú pravú pažu čo najďalej za chrbát. Podobne sa vytočte aj vľavo a pritom symetricky zmeňte polohu paží. Vykonajte 8 až 10 výkrutov na obe strany asi za 10 sekúnd. V koncových polohách sa nezastavujte, ale hneď pokračujte v pohybe naspäť.
4.V ľahu na bruchu rozkročte nohy tak, aby špičky boli asi 30 cm od seba. Vzoprite sa na vystretých pažiach, takže váha tela spočíva len na dlaniach a prstoch nôh. Obzerajte sa a vytáčajte hlavu a trup dozadu tak, aby ste dovideli vždy na vzdialenejšiu pätu. Dýchajte voľne a v koncových polohách sa nezastavujte. Vykonajte 8 až 10 výkrutov na obe strany, čo vám zaberie asi 10 až 15 sekúnd.
5.Zaujmite drep na celých chodidlách, kt. sú asi 30 cm od seba, takže nedosahujete na päty, ale tie sa ocitnú po stranách panvy. Ruky si položte dlaňami na kolena. napred stlačte ľavé koleno k pravému chodidlu a pravé koleno tlačte v protismere, takže sa stehnom tlačí pravá strana podbruška. Súčasne vytočte hlavu aj hrudník vpravo, čím sa tlak na brucho ešte zväčší. Začnite vždy najprv stlačením pravej strany podbruška a hneď prejdite do protipolohy, v kt. sa pritlačí pravé koleno k podložke a ľavé stehno stlačí ľavú polovicu podbruška. Striedajte tieto polohy tak, aby ste vykonali 8 až 10 stlačení za 15 sekúnd.
6.Vyberte si vhodný deň, v kt. máte dostatok voľného času pre seba, napr. celé dopoludnie. Mal by to byť deň bez náhlenia, fyzického zaťaženia a vážnych povinností.
7.Večer pred týmto dňom zjedzte ľahkú bezmäsitú večeru, al. ju celkom vynechajte. 8.Ráno si pripravte jedlo z lúpanej ryže (nie z nelúpanej), kt. uvaríte úplne domäkka vo vode (nie v mlieku). Môžete k nej pridať domäkka uvarenú mrkvu al. šošovicu. Ryžu omastite asi 40 gramami masla, ale ju nesoľte.
9.Pripravte si 2 až 5 litrov teplej vody (asi o teplote tela), do kt. pridajte 5 až 6 g soli na liter vody. Výhodné je použiť morskú soľ. Ak by sa vám voda zdala prislaná, môžete ju trochu zriediť.
10.Pripravte si nádobku s trochou jedlého oleja al. kozmetickú masť.
11.Pripravte si klystír, aby ste ho mali v prípade potreby poruke.
12.Ostrihajte si nechty alebo si navlečte na ruku tenkú a čistú gumovú rukavicu.
13.Rýchlo vypite jeden až dva poháre osolenej vody a vykonajte sériu predpísaných cvikov.
14.To isté zopakujte ešte raz.
15.Choďte na WC a skúste, či nedochádza k potrebe vyprázdnenia. Nesnažte sa vyprázdniť nasilu.

Zo začiatku bude stolica hustá, neskôr redšia.
16.Asi po 1 min, bez ohľadu na to, či dôjde al. nedôjde k vyprázdneniu, vpite ďalší jeden až dva poháre vody a znova zacvičte sériu cvikov.
17.Pokúste sa vyprázdniť. Ak sa to podarí, opláchnite si konečník čistou vodou, utrite a pomastite olejom al. kozmetickou masťou. Urobte to po každom vyprázdnení.


Očistná hladovka

Je to liečebná al. ozdravujúca procedúra vykonávaná dobrovoľne, pod odborným dozorom al. so znalosťou správneho postupu. Spôsobuje povzbudenie činnosti imunitného systému. Naše bunky sú znečistené, kúpu sa v škodlivinách, kt. privádzame zvonka, i vo vlastných odpadových látkach. Čo bunkám privádzame v potrave, tým sú živené. A pretože nijaká potrava nie je ideálne čistá, telo sa musí so škodlivinami vyrovnať, nejako ich zneškodniť a odviesť do odpadu. Rovnako musí odviesť aj odpadové látky z vlastného metabolizmu. Odpadové látky sa viažu na vlákninu. Tá slúži ako kefa vymetajúca črevá. Preto ak v našej strave prevládajú tuky, mäso, mlieko, syry, cukor, alkohol a bila múka, určite máme nedostatok vlákniny. Z toho vyplýva, že odpadové látky sa nemajú na čo naviazať, pridlho zotrvávajú v tele, a tak sa otrávime vlastným odpadom.
Pri očistnej hladovke trávime vlastné telo, pričom vznikajú aj odpadové látky. Jazyk a sliznice tráviaceho traktu sú pokryté hrubším povlakom, dych zapácha. Telo sa intenzívne čistí, zbavuje sa rozličných škodlivín, kt. sú viazané prevažne na tukové bunky. Podobá sa to takmer príznakom choroby. Niekedy sa tým skrytá choroba aj vyprovokuje, prejaví sa, ale hladovkou sa pomerne rýchlo i vylieči. Ak je telo priveľmi znečistené, objavujú sa na začiatku hladovky úporné bolesti hlavy, opäť ako pri chorobe. Je to tým, že sa do krvi uvoľnilo naraz priveľa toxických látok. Preto treba stále privádzať dostatok kvapalín, predovš. nesladených bylinkových čajov s citrónovou šťavou. Ak to nepomáha, hladovka sa má prerušiť, asi týždeň treba počkať a skúsiť to znova. Bolesti hlavy a ďalšie nepríjemné pocity už budú slabšie, až raz príde deň, keď nebudeme mať nijaké problémy. Telo sa naučí bez ťažkostí, rýchlo prejsť na režim čerpania živín z vlastných zásob. Nebudú už bolesti hlavy, ani závrate, ani strach z hladu. Nič také, len pocit ľahkosti a zdravia. Očistná hladovka je aj záležitosťou psychiky. Preto sa nemá držať v zlom psychickom stave, v napätí, v zúfalstve, v strese. Má prebiehať pokojne, v duševnej pohode, uvoľnene. Vynikajúcou pomôckou je hlboké dýchanie, predovš. bránicou, kt.

nielenže upokojuje psychiku, ale zmierňuje aj pocity hladu.
Na čistenie tela hladovkou treba piť dostatočné množstvo kvapalín, najlepšie je mať stále poruke termosku s teplým čajom a často si upíjať malé dúšky. Môžeme tak vypiť 2 až 3 litre za deň. Pitie však nestačí. Telo sa čistí i cez pokožku, počas hladovky trochu viac, preto sa denne aspoň raz okúpeme al. osprchujeme teplou vodou. Studená voda je nevhodná, lebo pri hladovke nám zvyčajne nebýva teplo.
Počas hladovky sa má ľahko cvičiť. Dych trochu zapácha (telo sa čistí aj cez pľúca), takže hlboké dýchanie je potrebné. No už z tohto dôvodu by sme nemali držať hladovku v znečistenom prostredí. Telo je hladné , berie, kde sa dá, takže intenzívne čerpá aj látky zo vzduchu. Telesné cvičenia volíme tak, aby neboli náročné na prácu svalov. Vo svaloch sa pri námahe vytvárajú splodiny spaľovania. Preto vykonávame ľahké preťahovacie a uvoľňovacie cviky. Cvičenie prispieva k uľahčeniu pohybu telových kvapalín a tým aj k samočisteniu organizmu. Odporúčajú sa cvičenia s brušnou stenou (agnisára, naulí), kt. sa s prázdnym žalúdkom a črevami vykonávajú ľahko.
POSTUP:
Najprv si zvolíme jeden deň v týždni. V ten deň zjeme ľahký, podľa možnosti bezmäsitý obed, najlepšie zo zeleniny al. celozrných obilnín. Večer si uvaríme čaj z byliniek (žihľava, praslička, medovka, šípky al. podľa chuti). Čaj nesladíme, ale môžeme doň nakvapkať citrónovú šťavu. mali by sme mať asi liter čaju, z toho časť nalejeme do termosky. Ak cítime hlad, vždy si z neho upijeme. Návrat k normálnej strane je najnáročnejší. Nesmie sa totiž hneď začať jesť naplno a čokoľvek. Sliznice tráviaceho traktu sú po hladovke zjemnené ako u dojčaťa Najlepšie je začať ryžou. Trochu brúsenej ryže premyjeme a dusíme domäkka. Potom ju zjeme takú, aká je, a dlho rozžúvame na kašu každé sústo. Treba jesť veľmi pomaly, v pohode. Možné je pridať do ryže trochu jedlého oleja a nepatrne ju i posoliť. Ešte lepšie je začať s desenou zeleninou, podľa možnosti jemnou, napr. listovou s minimom mastenia a solenia. Neskôr obilné kaše, ovocie, surovú zeleninu a nakoniec prejdeme na tuhú stravu ale bezmäsitú.
Joga vo všeobecnosti odporúča len krátkodobé hladovky v trvaní od jedného do troch dní. Úvod k telesným cvičeniam

K cvičeniu ásan a pránájámy je potrebná určitá príprava, kt. pozostáva z nácviku správneho dýchania a zo zvýšenia pružnosti a pevnosti celého tela. Nácvik relaxácie
Všetky telesné i duševné jogové cvičenia sú sprevádzané najväčšou možnou uvoľnenosťou. Preto jej nácvik zaraďujeme hneď na začiatok. Ide o ľah na chrbte, ale možno použiť i ľah na bruchu al.

na boku.
1.Ľahnite si na chrbát tak, aby nohy a hlava boli v osi chrbtice.
2.Paže položte voľne vedľa tela, dlane otočené nahor.
3.Nohy mierne rozkročte, špičky nechajte klesnúť, rozísť sa do strán.
4.Uvoľnite celé telo, najmä svaly na tvári, zatvorte oči a uvedomte si, že ste zaujali čo najpohodlnejšiu polohu.
5.Ak ste napätí, zacvičte si niektoré z cvikov, pri kt. sa strieda napätie a uvoľnenie. Môžete použiť aj postupné napínanie a uvoľňovanie jednotlivých častí tela. Uvedieme tu postup.
– Zdvihnite vystretú pravú nohu niekoľko cm nad podložku, chvíľu ju tak podržte a uvedomte si napätie v nej. Potom nechajte nohu klesnúť a uvedomte si, že sa uvoľnila. To isté zopakujte ľavou nohou.
– Podobne zacvičte postupne pravou a ľavou pažou.
– Pritlačte kríže k podložke, chvíľu ich tak podržte a potom uvoľnite.
– Pritlačte k podložke plecia a lopatky a uvoľnite.
– Pritlačte k podložke šiju (bradu priťahujete ku krčnej jamke) a uvoľnite.
– Gúľajte hlavou po podložke od jedného pleca k druhému, celkom voľne, a nechajte, aby vlastnou váhou preťahovala šijové svaly.
– Zmraštite tvár do grimasy a po chvíli ju uvoľnite. – Široko roztiahnite ústa, vyplazte jazyk čo najviac a široko otvorte oči. Po chvíli tvár uvoľnite a zatvorte oči.
– Uvedomte si, že telo dýcha, ale nezasahujte do toho, len vnímajte svoj dych. Uvedomte si uvoľnenosť v celom tele.
Poznámka: Pohyby, pri kt. sa vynakladá svalová sila (zdvíhanie nohy atď.), je vhodné vykonávať s nádychom uvoľňovacie pohyby zasa s výdychom.
6.Zamerajte pozornosť na precítenie dotykov tela s podložkou. Neskúmajte telo ani podložku, ale iba dotykovú plochu medzi telom a podložkou. Postupujte v tomto poradí:
– dotyk pod pravou pätou, lýtkom stehnom, pod pravým bokom lopatkou, lakťom a pod prstami pravej ruky
– to isté pod ľavou časťou tela
– dotyk pod krížami, chrbtom a pod hlavou
– dotyk pod celým telom.
Celý postup sa môže viackrát opakovať, Pri každej dotykovej ploche sa zdržte len krátko, aby vám pozornosť nezačala blúdiť inde. Počas uvedomovania si dotykov už ničím nehýbte, aby ste nevnášali do svalov nežiadúcu aktivitu, kt. vlastne ruší účinok relaxácie.
7. Pozorujte svoj dych, ale nezasahujte doň. Postupujte takto:
– uvedomte si prúdenie vzduchu okolo hornej pery a okolo okrajov nosových dierok
– vnímajte dotyky vzduchu s nosovými sliznicami
– vnímajte pocity pri korení nosa, kde sa prúd vzduchu otáča smerom do hrdla
– uvedomte si prúdenie vzduchu v hltane a započúvajte sa do zvuku, kt. toto prúdenie vytvára
– vnímajte celý svoj dýchací systém
– uvedomte si, že pri nádychu stúpa v tele napätie a pri výdychu sa v tele prehlbuje uvoľnenie, kt. preniká až po končeky prstov na rukách i nohách
– prehlbujte relaxáciu pomocou výdychov, akoby ste vydychovali cez jednotlivé údy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk