referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Utorok, 16. apríla 2024
Opatrenia a plány na riešenie mimoriadnych situácií na civilných letiskách
Dátum pridania: 08.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Tynoo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 864
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Úvod

Jedným zo základných a tiež najsledovanejších kvantitatívnych ukazovateľov leteckej dopravy je bezpečnosť v civilnom letectve, ktorá má rozhodujúci vplyv na kvalitu tohto dopravného odboru. V rámci letectva je bezpečnosť najdôležitejším prvkom. V Európe sa letecká doprava rozširuje rýchlo. Za uplynulých pätnásť rokov sa viac než zdvojnásobila. Zavedenie vnútorného trhu leteckej dopravy významne prispelo k urýchleniu tohto vývoja. Lietadlo sa stalo prirodzeným dopravným prostriedkom a tak je v rámci letectva bezpečnosť najdôležitejším prvkom.

Slovenská republika, ako plnoprávny člen Európskej únie je povinná vykonávať nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej leteckej bezpečnostnej agentúry, ktorej úlohou je pomáhať spoločenstvu pri vypracovávaní a jednotnom uplatňovaní európskych noriem a nariadení o bezpečnosti. Jedným z takýchto nariadení je aj spracovanie Bezpečnostného programu letiska prevádzkovateľom, čím sa zaručuje plnenie požiadaviek Národného programu civilného letectva danej krajiny


Ciele a úlohy zaistenia bezpečnosti v civilnom letectve

Cieľom zaistenia bezpečnosti v letectve je ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania. Bezpečnosť cestujúcich, posádky, pozemného personálu a verejnosti je hlavnou úlohou vo všetkých záležitostiach súvisiacich s ochranou civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

Ministerstvo organizuje, vypracuváva plány a zavádza postupy, ktoré súhrne zaručujú štandardnú úroveň ochrany prevádzky letov za normálnych prevádzkových podmienok, ktoré je možné rýchle rozšíriť na riešenie zvýšenia ohrozenia bezpečnosti
Bezpečnostné opatrenia a postupy musia byť stanovené tak, aby pokiaľ je možné, minimálne ovplyvňovali alebo zdržiavali prevádzku civilného letectva.


Definície

Čin protiprávneho zasahovania:

- Násilie voči osobe na palune letiaceho lietadla, ak táto akcia môže ohroziť bezpečnosť tohto letu.
- Úmyselné zničenie prevádzkovaného lietadla, v dôsledku čoho nemôže lietať, prípadne je ohrozená bezpečnosť jeho letu.
- Umietstnenie alebo napomáhanie pri umiestnení zariadenia alebo materiálu do lietadla, ktorý môže zničiť alebo poškodiť lietadlo tak, že nebude môcť letieť alebo bude ohrozená bezpečnosť letu.
- Úmyselné zničenie alebo úmyselné poškodenie navigačních prostriedkov alebo rušenie ich činnosti, ak táto činnosť môže ohroziť bezpečnosť letiaceho lietadla.
- Oznámenie informácií, ktoré sú vedome falošné, čím sa ohrozí alebo môže ohroziť bezpečnosť letiaceho lietadla.
- Nezákonne a zámerné použitie zariadenia, materiálu alebo zbrane:

--Na vykonanie násilia voči osobe na letisku v službách civilného letectva, ktorej spôsobí alebo môže sposobiť vážne poranenie alebo smrť.
--Na zničenie alebo vážne poškodenie zariadení letiska, ktoré slúžia civilnému letectvu alebo momentálne nepoužívaného lietadla, ktoré sa na letisku nachádza, prípadne prerušenie služieb, ak takýto skutok ohrozí, alebo môže ohroziť bezpečnosť na príslušnom letisku.

Bezpečnosť - Súbor opatrení, ľudských a materiálnych zdrojov, určených na zabezpečnie ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

Bezpečnostná kontrola - Opatrenia, ktorými sa zabráni použitiu alebo preneseniu zbraní, výbušnín alebo predmetov, ktoré môžu byť použité na spáchanie činov protiprávneho zasahovania.

Bezpečnostné zariadenia - Špeciálne zariadenia určené individuálne alebo ako súčasť systému na prevenciu alebo odhaľovanie protiprávnych činností v civilnom letectve a jeho zariadeniach.

Bezpečnostný program - Opatrenia určené na zabezpečenie ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.