referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Rovnosť príležitostí na trhu práce
Dátum pridania: 04.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Biba23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 669
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 25.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 42m 50s
Pomalé čítanie: 64m 15s
 
Smernice

Smernice sú „zákony“ prijaté na európskej úrovni, ktoré musia byť zahrnuté do národných legislatív všetkých členských štátov (národné zákony, ktoré odporujú smerniciam, sa musia zmeniť).
Hlavné smernice, súvisiace s rodovou rovnosťou, sa týkajú týchto oblastí:
-rovnaká odmena za rovnakú prácu (1975);
-rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní, v odbornom školení, pri postupe a vo vytváraní pracovných podmienok (1976);
-systémy sociálneho zabezpečenia (1978 a 1986);
-rovnaké zaobchádzanie pre samostatne podnikajúce osoby a ich partnerov/partnerky (1986);
-tehotenstvo a materstvo (1992);
-rodičovské voľno (1996);
-dôkazné bremeno v prípade rodovo podmienenej diskriminácie (1998).

2.3.3 Európska zmluva o ľudských právach

Európska zmluva o ľudských právach bola prijatá v decembri 2000, no jej právny status je stále neistý. Zmieňuje sa síce o diskriminácii žien, ale nedostatočne.

2.3.4 Medzinárodné právo

Členské štáty EÚ sú viazané aj medzinárodným právom, ktoré bolo schválené inými inštitúciami. Aj toto právo má prednosť pred národným právom, napríklad:

-právo na využívanie základných práv bez diskriminácie (vrátane rodovo podmienenej diskriminácie) v Európskej konvencii ľudských práv z roku 1950;

-právo na rovnaký prístup žien a mužov k politike, verejnému životu, vzdelaniu a zamestnaniu v Dohovore OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1981.

Aj konferencie OSN o ženách, ako napríklad Pekinská konferencia v roku 1995, pomáhajú nastoľovať rovnosť žien a mužov na celom svete.

2.4 Uplatňovanie rodového hľadiska

2.4.1 Gender mainstreaming

Gender mainstreaming - v slovenčine sme zaviedli termín uplatňovanie rodového hľadiska - je nástroj na dosiahnutie rodovej demokracie alebo rovnosti príležitostí. Politický problém sa už nedefinuje ako ženská otázka, o ktorú sa majú starať predovšetkým ženy, ale ako potreba nanovo usporiadať rodové pomery, ktoré sú v súčasnosti poznačené diskriminačnou povahou štruktúrnych podmienok.

Uplatňovanie rodového hľadiska, čiže gender mainstreaming, je zavádzanie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov do všetkých činností a do všetkých oblastí politiky. Cieľom uplatňovania rodového hľadiska je zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých rozhodovacích procesov a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti.
Uplatňovanie rodového hľadiska si netreba zamieňať so snahou o vyváženú štatistiku zastúpenia žien a mužov v jednotlivých profesiách. Je to otázka zavádzania dlhodobých zmien v rodičovskej role, v štruktúre rodiny, v inštitucionálnych praktikách, v organizácii práce, osobného rozvoja a nezávislosti.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Internetový servis programu SOCRATES , Servis Európskej komisie, ktorý poskytuje informácie o politike gender mainstreaming. , Internetový servis programu STOP. , Internetový servis programu DAPHNE. , Filadelfiová, J.: Ženy zarábajú o štvrtinu menej. , Filadelfiová, J.: Ženy na trhu práce na Slovensku., Filadelfiová, J. – Teutsch, A. – Kozak, B. – Fiszer, B. – Daučíková, A. - Králiková, A. – Pietruchová, O. – Rybárová, J.: Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy, 1. vyd. Bratislava: Valeur, 2002. 55 s. ISBN 80–85549-39-5, Filadelfiová, J.: Ženy na trhu práce. , Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.