referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Potravinová bezpečnosť ako strategicko-taktický nástroj sociálno-ekonomického rozvoja globálneho sveta
Dátum pridania: 04.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Biba23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 408
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 31.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 52m 10s
Pomalé čítanie: 78m 15s
 
Mimoriadna pozornosť sa venuje úlohe preklenovacieho nástroja medzi krátkodobou (krízová situácia) a dlhodobou (rozvoj) situáciou. Rozsah tejto preklenovacej funkcie zahŕňa zdĺhavú krízu, obnovu a riešenie štrukturálnej potravinovej neistoty ako prvý krok smerom k dlhodobému zmierneniu chudoby.

Stratégia vonkajšej pomoci EÚ poskytuje finančné prostriedky pre bezpečnosť potravín, čím prispieva k prvému cieľu rozvojových cieľov milénia: t.j. od roku 1990 do roku 2015 znížiť na polovicu počet ľudí, ktorí žijú z 1 USD na deň, ako aj znížiť na polovicu počet ľudí trpiacich hladom.

Vzhľadom na viacrozmernú povahu bezpečnosti potravín a chudoby EÚ prepracovala svoju stratégiu pre bezpečnosť potravín v nariadení Rady č. 1292/96 o politike potravinovej pomoci, riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu bezpečnosti potravín. Z toho dôvodu od roku 1996 začlenil prístup EÚ politiku bezpečnosti potravín do cieľov udržateľného rozvoja a boja proti chudobe.

Základné princípy politiky bezpečnosti potravín EÚ sú:
- Rozvíjanie programov bezpečnosti potravín v rámci podpory zmierňovania chudoby.
- Vziať do úvahy problémy prístupu k jedlu kvôli nízkemu príjmu, a nielen otázky dostupnosti potravín.
- Zameranie sa na partnerstvá: programy bezpečnosti potravín vyvinuté v rámci národných stratégií, ktoré príjemcov zapájajú do rozvoja a implementácie aktivít potravinovej bezpečnosti.
- Hľadanie kompatibility s rozvojovou politikou Európskej únie.
- Zaistenie toho, že zásahy potravinovej pomoci sú zlučiteľné s kódexom správania dohodnutým medzi Komisiou a členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o:

- rozdelenie potravinovej pomoci založené na potrebe,
- smerovanie potravinovej pomoci k najzraniteľnejšiemu obyvateľstvu,
- uprednostnenie miestneho a regionálneho nákupu (trojstranný obchod navzájom medzi EÚ a dvoma rozvojovými krajinami).


Koordinácia s členskými štátmi a ďalšími darcami.

Vlastníctvo programov pomoci a rozvoja prijímajúcimi krajinami je kľúčom k úspechu rozvojovej spolupráce. Tento pocit vlastníctva sa musí budovať pomocou čo najširšej účasti všetkých skupín spoločnosti na definovaní národných rozvojových stratégií, čo vytvára podmienky pre účasť chudobných na prínosoch rastu. V roku 2004 poskytla Európska komisia 419 miliónov eur cez rozpočtovú položku bezpečnosť potravín pre približne 30 prioritných krajín. Medzi hlavné aktivity, ktoré sa uskutočňujú v tejto oblasti, patrí:

- budovanie kapacity,
- podpora inštitucionálnej reformy,
- informácie o bezpečnosti potravín a systémy národného predchádzania kríze,
- rozvoj a diverzifikácia poľnohospodárskej výroby,
- uľahčenie dovozu potravín súkromným sektorom,
- podpora komercionalizácie,
- podpora príjmu domácnosti,
- posilnenie záchranných sietí,
- podpora snáh na zlepšenie nutričnej kapacity,
- potravinová pomoc pre najzraniteľnejšie obyvateľstvo.

Európsky program pre potravinovú pomoc a bezpečnosť potravín - tento celosvetový podporný program bol vytvorený pre rozvojové krajiny, ktoré čelia problémom nedostatku potravín spojených s chudobou. Je založený na analýze a diagnóze situácií, kde sa vyskytuje potravinová neistota a na spolupráci s rôznymi účastníkmi a partnermi politiky EÚ. Je integrovaný do koherentnej politiky rozvojovej pomoci a v kritických situáciách zdôrazňuje spojitosť medzi núdzovým stavom a rozvojom.2 BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN V EURÓPE

Globalizácia potravinového reťazca neustále vytvára nové výzvy a riziká pre zdravie a záujmy spotrebiteľov v EÚ. Základným cieľom politiky potravinovej bezpečnosti Európskej únie je dosiahnuť čo najvyššiu úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľa v súvislosti s potravinami. Snaží sa o to prostredníctvom zaistenia bezpečnosti potravín a ich vhodného označenia –
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Trichinely.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/salmonela.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/rezidua.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/polyfosfaty.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/pau.asp, http://ec.europa.eu/europeaid/promotion/sectors/article_2278_sk.htm, http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/food_safety/index_sk.htm, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0021:SK:NOT, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2651_sk.html, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2750_sk.html, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2751_sk.html, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2752_sk.html, http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/483e04a90108ac7ec12570050028c173/$FILE/Guidelines_Slovak_language.pdf, http://www.danishfood.um.dk/sk/menu/DanishFoodSector/ControlAndSafety/, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Sudan1.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Aflatoxiny.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/KONJAK.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Histamin.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Kampylobakter.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Listeria_monocytogenes.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/malachitova.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Nitrofurany.asp
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.