referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Piatok, 24. septembra 2021
Potravinová bezpečnosť ako strategicko-taktický nástroj sociálno-ekonomického rozvoja globálneho sveta
Dátum pridania: 04.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Biba23
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 408
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 31.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 52m 10s
Pomalé čítanie: 78m 15s
 
pričom sa zohľadňuje rozmanitosť vrátane tradičných výrobkov, a zároveň sa snaží o zabezpečenie efektívneho fungovania vnútorného trhu. Na tieto účely vyvinula EÚ komplexný súbor právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré neustále monitoruje a prispôsobuje novým podmienkam. Právne predpisy sú založené na analýze rizika. Založenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) bolo kľúčovým krokom pri podpore práce inštitúcií EÚ zameranej na ochranu spotrebiteľov v EÚ v tejto oblasti.

Zásadou, ktorá určuje smerovanie politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín je uplatňovanie integrovaného prístupu „z farmy na stôl”, ktorý zahŕňa všetky súčasti potravinového reťazca vrátane výroby krmív, primárnu výrobu, spracovávanie potravín, uskladnenie, prepravu, maloobchodný predaj, dovoz a vývoz. Tento komplexný a integrovaný prístup, v rámci ktorého je zodpovednosť výrobcov krmív a potravín a príslušných orgánov jasne určená, predstavuje koherentnejšiu, účinnejšiu a dynamickejšiu politiku v oblasti potravín.


2.1 Pozadie

2.1.1 Bezpečnosť potravín zaujíma popredné miesto vo výskume

V priebehu generácií sa naša strava stala pestrejšou a rozmanitejšou s prvkami a pokrmami z celého kontinentu a celého sveta. Jedlo na našom tanieri nebolo nikdy bezpečnejšie s technologicky špičkovými nástrojmi kontroly kvality, ktoré dopĺňajú prísne európske a národné právne predpisy. V posledných rokoch však séria hrozieb - vrátane choroby šialených kráv (BSE), dioxínov a salmonelózy - v oblasti potravín vzbudila pozornosť verejnosti a otriasla dôverou spotrebiteľov. Odvtedy Európska únia tvrdo pracuje na opätovnom získaní spotrebiteľskej dôvery a na ochrane verejného zdravia.

2.1.2 Dôvera v potravinový reťazec

EÚ a jej členské štáty sa zaručili, že potraviny, ktoré konzumujú občania Európy, sú tak bezpečné a zdravé, ako sa len dá. Vyžaduje si to holistický prístup, ktorý zahŕňa kompletný potravinový reťazec „od stola k farme“. Vyžaduje si to účinnú a výkonnú nadnárodnú vedeckú a legislatívnu spoluprácu. Dá sa povedať, že kvalita a bezpečnosť prerástli do významného odvetvia v európskom výskume a produkcii potravín. Ide o jednu zo siedmich tematických priorít súčasného 7. rámcového programu (FP7 2007-2013).


2.2 Sledovateľnosť

2.2.1 Sledovanie označenia vedúce od stola až k farme

Presné označovanie je mimoriadne dôležité, pretože spotrebitelia majú právo uistiť sa, že ich potraviny neobsahujú nič viac než to, čo označenie uvádza. Transparentné označovanie tiež ľuďom umožňuje kvalifikované rozhodovanie o tom, aký typ potravín zjedia, a dáva farmárom a potravinárskym spoločnostiam slobodu vybrať potraviny, ktoré pestujú alebo produkujú. EÚ nedávno prijala nové právne predpisy o označovaní a spätnej sledovateľnosti potravín z dôvodu zabezpečenia toho, aby sa všetky potraviny predávané v Európe jasne označovali.

2.2.2 Na správnej stope

Presné označovanie vyžaduje efektívne a precízne vyhľadávacie systémy, ktoré môžu vysledovať každú zložku potravy od taniera až po bránu farmy. Výskum financovaný EÚ vyhľadáva spôsoby zlepšenia súčasných vyhľadávacích systémov a založenia integrovanej infraštruktúry sledovateľnosti v rámci celej Únie, ktorá spája existujúce národné možnosti a stavia na nich.

2.2.3 Nástroje na sledovanie geneticky modifikovaných organizmov

S nárastom globálneho obchodu s geneticky modifikovanými (GM) potravinami potrebuje EÚ uspokojiť požiadavky spotrebiteľov – a vyhovieť nariadeniam Únie – z toho hľadiska, že transgenické produkty, ktoré sa dostávajú do Európy, sa jasne označujú a kontrolujú. Na výskumnom projekte CO-EXTRA spolupracuje 55 partnerov v 14 krajinách, ktorí sa snažia o vývoj centralizovaného systému podpory rozhodovania, ktorý poskytuje efektívne nástroje sledovateľnosti a kontroly na to, aby sa dal riadiť predpokladaný nápor importovaných transgenických produktov, a aby sa zabezpečilo efektívne spolužitie medzi GM, konvenčnými a organickými plodinami.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Trichinely.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/salmonela.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/rezidua.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/polyfosfaty.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/pau.asp, http://ec.europa.eu/europeaid/promotion/sectors/article_2278_sk.htm, http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/food_safety/index_sk.htm, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0021:SK:NOT, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2651_sk.html, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2750_sk.html, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2751_sk.html, http://ec.europa.eu/research/leaflets/food_safety/article_2752_sk.html, http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/483e04a90108ac7ec12570050028c173/$FILE/Guidelines_Slovak_language.pdf, http://www.danishfood.um.dk/sk/menu/DanishFoodSector/ControlAndSafety/, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Sudan1.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Aflatoxiny.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/KONJAK.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Histamin.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Kampylobakter.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Listeria_monocytogenes.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/malachitova.asp, http://www.svssr.sk/sk/spotrebitel/latky/Nitrofurany.asp
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.