Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Abraham Lincoln

- prezident USA (1809-1865)

Abraham Lincoln bol samouk, do školy chodil veľmi málo. Ako žiak bol usilovný, ale mal zanedbaný zovňajšok. Raz robil učiteľ hygienickú prehliadku. Lincoln ukázal pravú ruku. Bola veľmi špinavá.
- Vyhneš sa trestu, - povedal učiteľ, - ak mi v tejto triede ukážeš ešte špinavšiu ruku ako táto!
Malý Lincoln sa usmial a víťazoslávne ukázal svoju ľavú ruku.

Prezident Lincoln počúval, ako jeden zo zahraničných diplomatov vychvaľuje svoju krajinu.
- To je krásne, keď je politik hrdý na svoju vlasť. – povedal Lincoln, - ale ešte krajšie je, keď vlasť môže byť hrdá na svojich politikov!

Zahraničný novinár zastihol Lincolna už ako prezidenta, ako si sám čistí topánky.
- Vy si čistíte svoje topánky? – začudoval sa novinár.
- Čistím. A čie topánky čistíte vy? – Lincoln pokojne odvetil otázkou.

Pomer medzi prezidentom Lincolnom a generálom McClellanom nebol najlepší. Prezident si potrpel na podrobné hlásenia, no generál ich nebral vážne.
Raz dostal Lincoln túto depešu:
„Zajali sme šesť kráv. Čo máme robiť?
Odpoveď znela:
„Podojiť, Lincoln.“

Zdroje:
Ján Brezina: Anekdoty o slávnych, Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1985 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk