referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Realizácia archeologického výskumu
Dátum pridania: 12.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vlcikva
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 300
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI realizuje záchranné archologické výskumy, ktoré sú nevyhnutné pri príprave stavebnej a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt vo forme archeologických nálezov. SAHI vykonáva tieto výskumy na základe oprávnenia, ktoré vydalo Ministerstvo kultúry SR pod č. MK-2216/2007-51/7048 dňa 3. mája 2007 podľa § 36 ods. 2, ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon).

S ekonomickým rastom Slovenska už niekoľko rokov narastá rozsah stavebnej, prípadne inej investičnej činnosti (ťažba nerastných surovín), ktorá výrazne zasahuje do stavu a vzhľadu krajiny. Príprave územia pred stavbou sa preto venuje čoraz viac pozornosti z viacerých hľadísk, z ktorých významné miesto zaujíma ochrana pamiatkového fondu. Výstavba sa spravidla nezaobíde bez rozsiahlych zemných prác, pri ktorých može dôjsť k narušeniu archeologických nálezov, resp. nálezových situácií. Realizácia záchranného archeologického výskumu má za úlohu predchádzať zničeniu pamiatkových hodnôt.

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou. Podmienky vykonania výskumu určí v zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad. Tieto podmienky sú zohľadnené v zmluve o vykonaní záchranného archeologického výskumu. Náklady na výskum uhrádza podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona stavebník.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.