Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Skauting

1 SKAUTING

Určite každý z vás vie, kto je to skaut. Najznámejšia črta, okrem iných, je láska k prírode. Avšak to je veľmi široký pojem. Teraz vám to objasním podrobnejšie.

1.1 Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwel

Baden - Powell sa narodil 22. februára 1857 v Londýne v rodine profesora geometrie na Oxfordskej univerzite Harry Baden-Powellovi. Už na strednej škole sa stretával s prírodou. V neďalekých lesoch získaval svoje prvé skúsenosti so stopovaním, lovom a kuchynskou úpravou úlovkov. Ale aj prvé skúsenosti vyzvedača, pretože išlo o činnosť zakázanú a neskôr stíhanú vychovávateľmi. Hral na piano a violu a aj kreslil. Svoje prázdniny trávil väčšinou na lodiach, plachtením a veslovaním so svojimi bratmi. Skauting rozbehol, britský hrdina búrskych vojen, v roku 1907 svojím prvým táborom na ostrove Brownsea na juhu Anglicka. Baden-Powellova kniha Scouting for boys (Skauting pre chlapcov, pozri obr. 2) sa okamžite stala bestsellerom a patrí k najpredávanejším knihám 20. storočia. Dievčatá sa tiež nenechali zahanbiť a vytvorili tzv. „girls scouts“. Skauting s dievčatami viedla Olave Soames ( Baden Powellova manželka).

1.2 Skauting

Oficiálna poučka skautingu je na pol strany A4. Avšak pokojne bude stačiť aj táto.

Skauting je dobrovoľné, nepolitické, neziskové hnutie vychovávajúce mladých ľudí, prístupné všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, alebo náboženstva v súlade s cieľom, princípmi a metódami stanovenými zakladateľom hnutia lordom Róbertom Baden - Powellom a tými, ktorí ho nasledujú.

Skauting je adresovaný pre všetky vekové kategórie. Sú to ľudia ktorých nazývame „ Ľudia hľadajúci“.


1.2.1 Skauting ako hra

Ako každá hra, aj skauting má svoje pravidlá. Nie je to ako v iných hrách, na ktoré sme zvyknutí z detstva. Skauting je vlastne životný štýl a jeho pravidlá sú dané 10. bodmi skautského zákona a denným príkazom. Každý skaut vo svojom sľube sľuboval, že sa vynasnaží ako najlepšie vie, tento zákon dodržiavať. Ono to možno teraz vyzerá ako keby to bolo niečo dosť nasilu a tak, ale pointa je v tom, že každý z nás aspoň v kútiku duše túži po lepšom svete, kde by sa žilo podľa starých pravidiel rytierskeho života. A tým viac po tom túži srdce chlapca (ak niekto tvrdí opak, tak si to len nechce priznať). A práve toto je skauting schopný dať každému chlapcovi alebo dievčaťu, ukázať, že aj takto sa ešte dá žiť ...

1.3 Skautský zákon

Skautský zákon by sa mal snažiť dodržiavať každý skaut. Nie vždy je to jednoduché avšak nie je to nemožné. Desať bodov skautského zákona symbolizuje desatoro božích prikázaní. Skaut by tieto veci mal ovládať naspamäť.

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných výtvorov ľudských.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselý a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.
Heslo:Buď pripravený!
Denný príkaz: Denne vykonaj aspoň jeden dobrý skutok.
1.4 Skautský sľub

- dobrovoľné a osobné rozhodnutie
- je to naštartovanie a pochopenie skautských ideí
- jeho znenie:

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
1. plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
2. pomáhať v každom čase svojim blížnym
3. dodržiavať skautský zákon

1.5 Skautská metóda

Na výchovu využívame skautskú metódu. Je to systém postupnej sebavýchovy zahŕňajúci sedem prvkov:

1.sľub a zákon
2.učenie sa činnosťou
3.družinový systém
4.symbolický rámec
5.osobné napredovanie
6.život v prírode
7.podpora od dospelých

1.6 Medzinárodný rozmer skautingu

Slovenský skauting je členom dvoch medzinárodných organizácii. WAGGGS, ktorej členkami sú všetky dievčatá a WOSM, ktorého členmi sú chlapci.


WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts ( Svetová asociácia skautiek)
Zakladateľkou bola Baden - Powellova manželka Olave Baden - Powell, ktorá ju založila v roku 1920. Je to výchovná organizácia založená na duchovných hodnotách a je otvorená všetkým dievčatám a mladým ženám bez ohľadu na vieru, rasu, národnosť, alebo akékoľvek iné okolnosti.

WOSM - World Organization of the Scout Movement ( Svetová organizácia skautského hnutia)
Založená bola na medzinárodnej skautskej konferencii v Paríži v júli 1922. Patria tu všetky štáty okrem Číny, Kuby, Andorry, Kórei, Lovešu a Miamaru. Zakladateľom je sám lord Robert Baden - Powell.


1.7 Známe osobnosti skautingu

Členmi skautingu boli aj:

•väčšina amerických prezidentov minulého storočia,
•prvý americký kozmonaut John H. Glenn,
•prvý muž na mesiaci Neil Alden Armstrong,
•kozmonaut slovenského pôvodu Eugen Cernan,
•prezident ČSFR a ČR Václav Havel,
•speváci George Michael, Paul McCartney,
•herci Steven Spielberg, Harrison Ford, Július Satinský,
•básnik Jiří Wolker.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk