Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mrakodrapy

Mrakodrap

- je vysoká budova s výškou nad 150 metrov, niekedy aj nad 100 metrov alebo výšková budova s kovovou nosnou konštrukciou, ktorá nesie väčšinu hmotnosti budovy. Za mrakodrap sa vo všeobecnosti nepovažuje vyhliadková veža alebo vysielač. Budovy s výškou menšou ako 150 metrov sa častejšie nazývajú výškové budovy.


Anglická podoba výrazu (skyscraper) vznikla v Spojených štátoch amerických, kde boli postavené prvé mrakodrapy. Neskôr sa rozšírili do veľkých miest celého sveta. Najvyšší mrakodrap na svete je v súčasnosti Taipei 101 v Taiwane. Zatiaľ čo pri starších budovách bola ich výška motivovaná praktickými alebo ideovými dôvodmi (majáky, kostolné veže), dôvody, ktoré viedli k stavbe mrakodrapov, sú komerčné. S rastom mestskej populácie v druhej polovici 19. storočia sa zvyšovali nároky na výstavbu, čo viedlo k výraznému zvýšeniu cien stavebných pozemkov. V Chicagu bol priamym impulzom na výstavbu mrakodrapov veľký požiar v roku 1871. Dôležitú úlohu zohral aj začiatok priemyselnej výroby ocele a vývoj výťahov.


Mrakodrapy na Slovensku


Na Slovensku sa v súčasnosti (2007) nenachádza žiadny mrakodrap vyhovujúci definícii (výška 150 metrov). Prvou obývateľnou výškovou budovou na Slovensku je obytný dom Manderlák v Bratislave, ktorý je pomenovaný po Rudolfovi Manderlovi. V súčasnosti sa prevažná väčšina moderných výškových budov na Slovensku nachádza a stavia v Bratislave a je predpoklad, že okolo roku 2010 tu bude postavený aj prvý mrakodrap, Twin City. V súčasnosti sú najvyššie budovy Tower 115 s výškou 115 metrov, centrála NBS s výškou 111 metrov a centrála STV s výškou 108 metrov


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk