Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Školstvo na Slovensku

Školstvo na Slovensku

V našej škole je dvadsať tried. Naša škola nie je moc veľká, ale je v dobrom stave. V škole do ktorej chodím sú triedy od prvého ročníka po deviaty. Od piateho ročníka sa dá v tejto škole prejsť do matematickej triedy.

Na slovensku je rozvinuté školstvo na dobrej úrovni. Do školi sa da nastúpiť v šiestich alebo siedmych rokoch. Zakladná škola na Slovensku sa končí deviatym ročníkom. V siedmom ročníku na základnej škole pribúda žiakom další jazyk a cudzie jazyky sa povinne učia už od tretieho ročníka. Na základnej škole v našej krajine sa najčastejšie vyučujú tieto predmety: Slovenský Jazyk, Matematika, Cudzie Jazyky (angličtina, nemčina), Zemepis, Prírodopis, Dejepis, Fyzika,Chémia, Informatika, Telesná výchova, Hudobná výchova a ostatné výchovy.

Po dokončení základnej školi majú žiaci na výber medzi gymnáziom alebo strednou odbornou školou (soš), na ktoré sa zvyčajne chodí štyri roky a ukončí sa maturitou alebo stredné odborné učilište (sou), na ktoré sa dostanú žiaci aj zo slabším prospechom.

Študujú tam najčastejšie remeslá, priemerne tam chodia tri roky a na konci dostanú výučný list alebo štyri roky aj s maturitnou skúškou. Po dokončení strednej školi majú na výber z univerzít alebo vysokých škôl (vš). Na vysokú školu na Slovensku chodia tri roky a získajú bakalársky titul a potom ešte dva a získajú titul podľa zamerania vš napríklad: ing., mgr., dr., peadr. Po dokončení vš môžu študovať ďalej vysokú školu s iným zameraním.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk