referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Zaujímavosti o referátoch
Dopravná nehodovosť
Dátum pridania: 17.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: shadowbaby
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 126
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

Dopravná nehodovosť

Ročne na slovenských cestách vyhasne vyše 600 ľudských životov, z toho je približne 60 detí. Každým rokom takto vymrie jedna malá obec a dve školské triedy detí. Škoda, že až takto kruto vykreslená skutočnosť nás donúti zamyslieť sa nad tým, ako ďalej.

Život na cestách so všetkými jeho následkami a dôsledkami funguje ako veľký trojuholník: vodič – cesta – automobil. Hlavnou príčinou dopravných nehôd je vodič, ktorý sa nevie vysporiadať s nárastom hustoty premávky a stále výkonnejšími automobilmi. Za posledných pätnásť rokov sa do značnej miery obnovil vozidlový park, pribudli nové kilometre diaľnic a rýchlostných ciest, zvýšila sa hustota premávky a z učebných osnov takmer úplne vypadla dopravná výchova. Dopravné ihriská sú nefunkčné, dopravná výchova v troskách. Prudké zmeny v doprave si žiadajú stále lepších a vzdelanejších účastníkov cestnej premávky. Trend sa však posúva úplne iným smerom. Dopravná výchova detí, mládeže a dospelých sa stala vecou dobrovoľnosti, a to je jedna z vážnych príčin nezvládnutia nárastu hustoty dopravy a tým pádom i dopravnej nehodovosti. Spoločenská objednávka na zlepšenie dopravnej výchovy existuje a vyplýva z alarmujúceho počtu dopravných nehôd. Otázka však znie, kto sa zhostí tejto neľahkej úlohy. Všetci sme účastníkmi cestnej premávky. Paradoxne, ak dieťa neabsolvuje na základnej škole systematickú dopravnú výchovu a v dospelosti nezíska vodičský preukaz, už nikdy sa s otázkami dopravnej výchovy nestretne. Pritom je celý život ako chodec alebo cyklista účastníkom cestnej premávky. Z tohto pohľadu sme v súčasnosti na Slovensku dopravní analfabeti, pretože napríklad v Rakúsku existuje dopravná výchova ako jeden z predmetov učebných osnov. Pribúdajúci počet nových automobilov na našich cestách svedčí o istej ekonomickej sile Slovenska a o mierne vzrastajúcej životnej úrovni. Ročný prírastok viac ako sedemdesiattisíc nových automobilov má však za následok prehusťovanie slovenskej cestnej siete. Dnes už aj malé mestá veľmi dobre vedia, čo je to ranná a popoludňajšia dopravná zápcha. Samozrejme budovanie nových rýchlostných komunikácií ide v porovnaní s rozvojom motorizmu oveľa pomalšie ako by bolo žiadúce. Týmto skutočnostiam musíme prispôsobiť dopravnú výchovu a prevenciu, inak nie je možné zvrátiť stav, ktorý tu máme. Veď dopravná nehodovosť v dôsledku vysokej hustoty premávky z roka na rok stúpa. Napríklad od roku 2002 do roku 2004 stúpol počet dopravných nehôd o 4002 na celkový počet 61 602. Za tri roky bolo na cestách SR usmrtených 1862 ľudí. Pričom rok 2003 bol mimoriadne kritický a tragické číslo dosiahlo 645 ľudských životov.

Dopravná nehodovosť nie je iba problémom Slovenska a Európska charta je dokument vydaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je znížiť nehodovosť s tragickými nehodami na cestách Európy do roku 2010 o 50%. To znamená, že do roku 2010 by sa malo v Európe zachrániť 20 000 ľudských životov. Mimochodom, na svete zahynie pri dopravných nehodách ročne 1,2 milióna ľudí a v Európe 40 000. Podľa ustanovení Európskej charty by teda mal počet úmrtí na slovenských cestách klesnúť na 300, súčasný vývoj to však nenaznačuje. Podľa nás, k problematike dopravy, dopravnej nehodovosti a jej riešenia treba vyvolať celospoločenskú diskusiu. Dopravná výchova má byť predmetom celoživotného vzdelávania. Dopravné povedomie by mal každý občan SR dostávať už od škôlky cez základnú a strednú školu až do neskoršieho veku, keď si sadne za volant. Európsku chartu vnímame ako významný dokument, ktorý nám dáva návody, metódy a formy ako dosiahnuť zníženie dopravnej nehodovosti.

Vo vzťahu vodič – auto - cesta chceme mať „vzdelaného vodiča , bezpečné automobily a lepšie cesty. Technický stav automobilov sa zlepšuje, ale občas vidieť na našich cestách autá , ktoré mali byť dávno v šrote.

Asi budeme všetci súhlasiť, že mnohým dopravným nehodám sa dá predchádzať, a ak už vzniknú, tak sa dá predchádzať zbytočným závažným dopadom na zdravie, vyústením ktorých môže byť smrť - mnohokrát smrť zbytočná. Počet dopravných nehôd z roka na rok rastie. Fakty o dopravných nehodách.

Následky dopravných nehôd na ľudských životoch

Následky dopravných nehôd za rok 2002 vo svete:
1 260 000 mŕtvych
2 400 000 zranených
3 500 000 invalidných
60% z celkového počtu úrazov sú úmrtia pri dopravných nehodách
70% z celkového počtu obetí je vo vekovej kategórii 17 - 44 rokov
90% z celkového počtu obetí sú nevodiči
3x častejšie sú obeťami dopravných nehôd muži

Hlavné rizikové faktory:
neprimeraná rýchlosť
jazda pod vplyvom alkoholu
nedostatočné zviditeľnenie
podceňovanie používania bezpečnostných pásov a detských sedačiek
nepoužívanie heliem u cyklistov a motocyklistov
nevhodné plánovanie ciest
nedostatočná implementácia bezpečnostných predpisov
nedostatočný záchranný zdravotný systém

Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky sú členené do týchto oblastí:

• bezpečnosť cestných vozidiel
• bezpečnosť pozemných komunikácií
• dopravná výchova a osveta
• zdravotná výchova a dopravná psychológia
• dopravno-bezpečnostná legislatíva
• dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
• propagácia v médiách
• národná koordinácia
• medzinárodná spolupráca

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: www.fns.uniba.sk, www.telecom.gov.sk
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.