referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania
Dátum pridania: 08.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Derechura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 738
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 39m 40s
Pomalé čítanie: 59m 30s
 
Pri zatrieďovaní príčin úrazu sa odporúča podľa týchto zásad (CSUSKÁS, KURUCOVÁ, 1999): 

1. skupina: Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu
2. skupina: Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie
3. skupina: Chýbajúce, nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky
4. skupina: Nepriaznivý stav alebo nevhodné usporiadanie pracoviska, prípadne komunikácie
5. skupina: Nedostatky v osvetlení a vo viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku
alebo komunikácii
6. skupina: Nesprávna organizácia práce
7. skupina: Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teoretických vedomostí,
zručností, zácviku, prispôsobenia­)
8. skupina: Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu, pokynom a zotrvávanie v ohrozenom priestore
9. skupina: Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení
10. skupina: Nepoužívanie predpísaných a pridelených osobných ochranných prostriedkov
11. skupina: Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky, iné nebezpečné konanie)
12. skupina: Nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti, okamžité psychofyziologické stavy)
13. skupina: Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami
14. skupina: Nezistené príčinyZákladné faktory úrazovosti vo vzdelávaní
:

· vyučujúci
· učiaci sa jednotlivci
· ostatní nepedagogickí pracovníci vzdelávacej organizácie
· výchovno-vzdelávací proces
· činnosť vyučujúcich, učiacich sa a ostatných mimo výchovno-vzdelávacieho procesu
· materiálno-technické vybavenie vzdelávacej organizácie
· vyučovacie prostriedky
· prostredie vzdelávania z hľadiska hygieny2. Osobné ochranné pracovné prostriedky


Osobné ochranné pracovné prostriedky poskytuje pracovníkovi zamestnávateľská organizácia, vyučujúcim a učiacim sa jednotlivcom poskytuje príslušná vzdelávacia organizácia.  

Za osobný ochranný pracovný prostriedok sa považuje podľa „Nariadenia č. 504 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov“, taký, ktorý spĺňa tieto kritériá:

· zabezpečuje účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a nezvyšuje riziko
. zodpovedá existujúcim pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu
· vyhovuje ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a po potrebnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca,
· je zdravotne nezávadný


Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky sa musia používať určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie, ktoré sa držiteľovi poskytnú organizáciou a to zrozumiteľným spôsobom.

Osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä:


I. 
na ochranu hlavy

· ochranné prilby (proti úderu, nárazu, roztavenému kovu, dielektrické, na použitie v baníctve, strojárstve, hutníctve, lesníctve,
energetike, stavebníctve, pri zdolávaní požiarov, pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a živelných pohromách); ochranné pokrývky hlavy (čiapky so štítom alebo bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu, baretky, šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s časťou na ochranu krku; vyrobené z textilu, sieťoviny, impregnované)

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.