referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Telesný, funkčný a motorický vývin detí predškolského veku
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 241
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
MOTORICKÝ VÝVIN

Motorický vývin je zložitý proces zmien v pohybových prejavoch človeka. Tento proces závisí od vnútorných zmien vo funkciách organizmu. Priebeh pohybového vývinu človeka nie je len výlučne spontánny, pretože vývin motoriky človeka determinujú vnútorné pohybové predpoklady (morfologické a energetické) a tiež kvalita pohybovej výchovy a procesu motorického učenia.

Deti v predškolskom veku sú veľmi pohyblivé, čo urýchľuje ich látkovú a energetickú premenu. Celková pohyblivosť dieťaťa vyplýva z vývinu nervového systému, kostry, svalstva a činností jednotlivých orgánov. Nevhodne voleným telesným cvičením môže dôjsť k deformácii chrbtice, ktorá sa naďalej dotvára a jej zakrivenie hrá veľmi významnú rolu v pohyblivosti dieťaťa (Kasa, 2000).

Deti predškolského veku sú schopné vykonávať všetky základné lokomočné pohyby. Primárnym stimulátorom ďalšieho telesného a funkčného vývinu je spontánna pohybová aktivita, ktorá pôsobí aj na psychický, duševný, mentálny a sociálny vývin dieťaťa.

Presné ohraničenie štádií pohybového vývinu je náročné kvôli rozdielnym individuálnym vývinovým predpokladom a tiež rozdielnym spoločenským vývojovým podmienkam. Kasa (1991) uvádza nasledovné špecifické zásady a pravidlá, podľa ktorých prebieha vývin motoriky človeka:
a/ vývin postupuje od všeobecných k špecifickým pohybom,
b/ vývin pohybov postupuje od hlavy k nohám - kefalokaudálny zákon,
c/ vývin pohybov postupuje od hlavnej osi tela k obvodu - proximodistálny zákon,
d/ vývin postupuje od symetrických k asymetrickým pohybom - kontralaterálna zásada,
e/ postupuje od cyklických k acyklickým pohybom,
f/ postupuje od nepociťovania k pociťovaniu pohybov,
g/ podlieha stupňovitému učeniu a postupnej kontrole,
h/ vývin pohybov smeruje k interiorizácii – kontrola a ovládanie spontánnych pohybových reakcií,
i/ vývin pohybov podlieha procesom vzostupu a zostupu, skladu a rozkladu vo vzťahu ku skorej mladosti a neskorej starobe – zásada asociácie a disociácie, syntézy a analýzy,
j/ prebieha najskôr na báze fylogeneticky starších receptorov pohybu a dotyku, neskôr na báze receptorov sluchu a zraku.

Dieťa je v období predškolského veku takmer nepretržite v pohybe. Nastáva intenzívny vývin pohybových funkcií, vyvíja sa koordinácia a rovnováha (Kasa, 2000). Celkovú pohybový vývin dieťaťa podmieňuje telesný a funkčný vývin jeho orgánov a orgánových systémov.

 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: KASA, J.: Športová antropomotorika. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. ISBN 80-968252-3-2, DROBNÝ, I. – DROBNÁ, M.: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2004. ISBN 80-223-1962-7, CHROMÍK, M a kolektív: Didaktika telesnej výchovy. Bratislava: FTVŠ UK, 1993. ISBN 80-223-0349-6, CHROMÍK, M. - ŠIMONEK, J. - ŠUTKA, V.: Didaktika telesnej výchovy (pre študentov odboru telesná výchova). Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre, 1998. ISBN-80-88901-16-2, KASA, J.: Pohybová činnosť v telesnej kultúre. Bratislava, Univerzita Komenského,1991. ISBN 80-223-0228-7
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.