referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Pohybové schopnosti
Dátum pridania: 30.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 911
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
3.Primárne, základné schopnosti):
- Kondičné (Bös, 1983, Hirtz, 1994, podľa: Belej, 2006b) - vytrvalostné (aeróbne, anaeróbne, silovo-vytrvalostné), silové (silovo-vytrvalostné, maximálna sila, rýchlostná sila);
- Hybridné (rýchlostná sila, akčná rýchlosť, reakčná rýchlosť);
- Koordinačné (reakčné, rovnovážne, rytmické, diferenciačné, orientačné) (Waškiewicz, Juraš, Raczek, 1999, podľa: Belej, 2006b).

4.Podschopnosti – orientačné (rýchlosť orientácie, presnosť hodnotenia vzdialenosti, presnosť identifikácie tvaru, presnosť hodnotenia uhlu, komplexná orientácia).

Stotožňujeme sa s názorom autora, ktorý považuje za rozhodujúcu úroveň primárne, základné schopnosti.
Peráčková (in: kolektív, 2001) člení pohybové schopnosti schopnosti na:
- Silové schopnosti
- Rýchlostné schopnosti
- Vytrvalostné schopnosti
- Koordinačné schopnosti
- Kĺbová pohyblivosť a ohybnosť


Rozvoj a senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností

Pohybové schopnosti sa vyvíjajú na základe vrodených dispozícií, je však možné ich ovplyvňovať cieľavedomým telovýchovným procesom. Na rozvoji pohybových schopností sa podieľa viacero faktorov ako sú formy, metódy, prostriedky, ale tiež obsah, objem a intenzita cvičenia. Efektívnou možnosťou rozvoja pohybových schopností je využitie senzitívnych období rozvoja jednotlivých pohybových schopností.

Za senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností vo všeobecnosti môžeme považovať tie obdobia života jedinca, kedy sú priaznivejšie podmienky rozvíjania jednotlivých pohybových schopností a osvojovania určitých pohybových zručností. Winter (1984, podľa: Junger, 2001) zaujal k senzitívnym obdobiam rozvoja pohybových schopností tieto stanoviská:

- rozvoj pohybových schopností je nerovnomerný, v citlivom období je dynamika rozvoja určitej pohybovej schopnosti vyššia ako v iných obdobiach rozvoja,
- je účinnejšie rozvíjať schopnosti vyvíjajúceho sa organizmu ako dospelého jedinca,
- je dôležitý správny výber didaktických metód a ich použite v citlivom období, opak môže mať za následok škodlivejšie následky ako v inom období,
- tak ako v každom období, tak obzvlášť v citlivom je nutné prihliadať na individuálne osobitosti a pohlavné rozdiely.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: BELEJ, M. - JUNGER, J.: Motorické testy koordinačných schopností. Prešov: Prešovská univerzita, 2006 (a), ISBN 80-8068-500-2 Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/elpub/FS/Belej1/index.htm, CHROMÍK, M a kolektív: Didaktika telesnej výchovy. Bratislava: FTVŠ UK, 1993. ISBN 80-223-0349-6, BELEJ, M.: Diagnostika koordinačných schopností. In: Diagnostika koordinačných schopností. Zborník z konferencie trénerov a učiteľov dňa 25. mája 2005 v Prešove. Prešov: Expresprint (edícia Hádzaná), 2006 (b). ISBN 80-969327-6-4, CHROMÍK, M. - ŠIMONEK, J. - ŠUTKA, V.: Didaktika telesnej výchovy (pre študentov odboru telesná výchova). Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštatnína Filozofa v Nitre, 1998. ISBN-80-88901-16-2, JUNGER, J.: Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku. Prešov: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2000. ISBN 80-8068-003-5 , MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P:: Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. , Kolektív: Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava: FTVŠ UK, 2001 ISBN 80-9682522-5-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.